Vargsmål

Av: Varg Vikernes

English version

Blod og Jord

I dag er det vanskeligere å dø enn det er å leve. Vi er beskyttet av "moder-grisen hele tiden. Det er straffbart å utsette sig for nevneverdig fare, eller andre for den saks skyld. Å leve overbeskyttet er det samme som å oppgi sin egen evne til å yte motstand når faren oppstår. Hvis jeg ikke stimulerer min menskelige natur, mine instinkter, vil jeg, ikke dø, men degenerere til døde!

Vi er degenererte allrede, etter ett tusen år under fremmende tyranni!

Det er veldig lett å svare hvorfor det blir mer og mer allergi, mer og mer kriminalitet, mer og mer forvirring, mer og mer svake og syke som får vokse opp, mer og mer psykiske lidelser, kort sagt, mer og mer élende. Vi er et døende folk. Vi slåss ikke bare mot naturen istedenfor med, vi slåss også mot vår egen unike germanske natur. Uansett hvor jødisk-kristen enkelte germanere tror de er så er de, enten de vil det eller ei, germanere med hedensk blod.

Vi hører til "den norske statskirken", det er ingenting som heter "den norske statskirken". Det er like usaklig som å si "den norske franskmannen". Kristendomen er en jødisk religion, Jehova er jødenes "Gud", og den kristne kultur er en jødisk kultur. Den kan aldri bli Norsk!! For å gjøre det veldig klart hvor latterlig det er for nordmenn å vare kristna vil jeg be deg forestille deg en jøde som bloter til Odin, eller en neger med Vikinghjelm (ordet "hjelm" gir deg ikke de rette assosiasjoner), eller jarlen "Muhammed". Det passer ikke sammen, og på samme måte passer det ikke sammen at det rettryggede norske folk skal være kristent.

Jag er en raseren germaner, med én sekstendel svensk og femten sekstendeler norsk blod, og jeg blir fornærmet når ikke-germanske folk bruker min rases symboler og historie. Som for eksempel når det ble arrangert en turné med navn Midgard hvor flere av artistene var negroide. Det er en fornærmelse mot meg, mitt folk, min rase, og ikke minst mot Æsene og Åsynjene. Ingen som ikke er germaner kan noensinne bli Åsatroende, og er de ikke dét skall de ikke bruke våre navn og symboler heller. Uansett hva annet de er, eller påberoper seg være. Det er fullstendigt forståelig at andre er fascinert av den germanske kulturarv og at de av den grunn skulle ønske de var germaner selv, men de er ikke det, har aldri vært det og kommer aldri til å bli det heller. Det samme gjelder de "kristne germanerne", de er ikke av "Guds utvalgte folk", har aldri vært det og kommer aldri til å bli det heller!

De som murer på Solomons tempel

Det mest ekstreme rasesviket finner vi i frimurerlosjene. Frimurerene lar seg symbolsk drepe for senere å bli født på ny som "kunstige" jøder. Hvordan kan noen få slik selvforakt at de gjør noe slikt?

I 3.grads ritualet, "St. Johannesmestergraden", blir "broderen" lagt ned i en likkiste. Ordføreren slår ham i pannen med en klubbe og uttaler; Det er fullbragt . Deretter dyttes "broderen" overende og opp i kisten. Så bredes likklede over ham. Fire andre "brødre" bærer så kisten med den "døde broder" bort i et likkapell i salens annen ende til tonene av en sørgemarsj. Etter et timelangt opphold i kistene blir "brødrene" (i alt seks hver gang) oppvekket fra de "døde" én etter én på følgende måte;

Ordføreren løfter opp "broderens" høyre hånd og uttaler: Se,liket er allerede i forråtnelse. - Neglene løsner fra fingerspissene. Men med min og Kleopatras (egyptisk gudinne) hjelp skal jeg vekke ham til live igjen. "Broderen" blir så halt opp av kisten.

Ved opptagelsen i 4.-5. graden, som er slått sammen til en grad, må den søkende "broder" vandre gjennom en lang og bekmørk katakombe dypt under jorden. Denne katakomben, som kalles Akasiens vei, er oppfylt med skjeletter, dødningehoder og likkister. Her skal "broderen" etter å ha vandret forbi Hedrons bekk som renner ut fra "fjellsiden", finne Akasiekvisten. Med kvisten i hånden kommer han så opp i 4.-5. grad salen. Her møter han Kleopatra, taushetens gudinne. Her blir frimureren symbolsk omskåret ved at skjødekledet brått blir revet av ham. Det germanske mennesket dør nemlig i 3. graden, for så å fødes på ny i 4.-5. graden som en "kunstig" jøde!

Det finnes 16500 medlemmer av den "norske" frimurerorden, den største kreftbyll vårt land noensinne har hatt.

Når mikrokosmos vendes på hodet

Et gammelt ordtak sier at Homofili er et ytre tegn på en åndelig defekt. Det er jo innlysende, men det er like innlysende at jødisk-kristen tro er et ytre tegn på en åndelig defekt, når den manifesterer seg i ikke-jødiske mennesker.

Vi er nok alle enig om at en jøde som er nasjonalsosialist er en jøde med en åndelig defekt, på samme måte er en germaner som er kristen en germaner med en åndelig defekt. Å ønske seg og sin rase satt under andre er sykelig. Å sette seg selv og sin egen rase over andre er helt naturlig . Rasisme er ikke fremmedfrykt, eller hat, eller et mindreverdighetskompleks. Det er et tegn på åndelig sunnhet og kjærlighet til seg selv og sin egen rase! Det er like naturlig å elske sin egen rase som det er å elske sine egne barn, noe annet ville være sykt. I dag undertrykkes denne kjærligheten, ja man har gått så langt som å kalle det for hat. I en kultur hvor kjærlighet blir kalt hat og hvor vår egen rase blir erklært mindreverdig, vi er jo ikke "guds utvalgte folk", hva annet kan vi forvente enn degenerasjon og endelig undergang?

Kristendom er en rasisme mot vår egen rase som holdes levende av våre egne rasebrødre for å tjene, slave for, jødene.

Kreftene i Ginnungagap

Jeg nevnte turnéen Midgard hvor flere negroide opptråtte. Dette var en turné "mot rasisme" (som forresten gikk med dundrende underskudd til min og alle andre ekte nordmenns store glede). Andre musikere har også brukt hedenske symboler og navn til inntekt for "anti-rasisme". De presterte å kalle Odin for en bastard og sa at Hedendommen er for alle folk og raser. I norrøn "mytologi" lærer vi at Odin (den rasende) er født av en jotunkvinne med navn Bestla (den tiggende), datteren til jotunen Bolthorn (o med kvisst (ulykkestorneen).

Odins brødre heter Vilje (vilje) og Vé (helligdom, age, helligsted), som flere steder også kalles for Hænir (en spesiell galdrstaf med særegen form) og Lódurr (brysk avling, skjør grøde). Faren het Borr (bor, naver) og var sønnen til en fager, stor og sterk mann med navn Búri (kjøpstadborger) som kom frem fra en kalkstein kuen Audhumbla (det rike blåmørke, eller det uvante blåmørke) slikket på. Ved bare å lese dette er det mulig å gi de rett, men det er mer, ja mye mer enn dette. Først og fremst er det viktig å få med seg at en jotun er en personifisering av en ukontrollerbar naturkraft. Det er en jotun i ørneham, Hræsvælgr (lik-svelger), som lager vinden ved å slå med vingene sine. Bølgene på havet som skummer er skjegget til en annen jotun, Ægir (hav) , og konen hans, jotunkvinnen Rán (ran), er det som fanger alle som kommer seg bort på sjøen med et garn, kanskje tåke. Verden er faktisk skapt av en slik kraft. Odin med sine to brødre drepte jotunen Ymir (atskillig, eller dur, låt, tuting og murring) og skapte verden av den; hausen ble til himmelvelvingen, blodet til hav, kjøttet til jord, håret til trær, bein og knokler til fjell og tenner til steinrøyser og urer.

Mennesket ble skapt da Odin, Hænir og Lódurr fant to stykker med drivved som lignet på dem selv i form. De var lekne og bestemte seg for å gi dem liv. De ga stokkene åndedrag og liv, vett og bevegelse, ansikt, tale, hørsel og syn. Det er derfor Hænir er så lite smart for han ga dem sitt vett, og Lódurr hører vi ikke noe mer om for han ga dem sitt liv. Odin ga dem ånd og gjorde oss til en del av ham. De kalte dem Askr (asketre, spyd, eske eller lite skip) og Embla (muligens; det blå skriket). Dette er en vitenskapelig skapelsesberetning omslørt av esoterisme. Odin med sine to brødre er i denne sammenheng den norrøne "mytologiens" ekvivalens til fysikkens elektron,nøytron og proton, og til alkymiens mercurius, salt, og sulfur. Universets byggeklosser!

"Mytologien" er slik den er for å skjule de veldige mengder kunnskap for de som ikke har grunnlag til å forstå. De uverdige kan man si. Så til den Odin som engang levde og som fikk sitt navn i de lærdes beretninger, nettopp fordi han selv var den klokeste og viseste av dem alle.

Odin Fridleifson (Odin sønn av fredens levninger), som var gift med Frigg Fjorgvinsdotter (Frigg, datter av livskraft-grasslettene. Frigg er en nyere versjon av Frigida som har den særs upassende betydningen "frigid"), utvandret fra området nordvest for Det Kaspiske Hav mange tusen år siden, altså fra asia. Det er herfra det germanske folk utvandret til det som i dag er Germania, noe som bekreftes av moderne forskning.

Seksten generasjoner før Odin levde Thorr (tro) sammen med sin hustru Sif (Slektskap). En beskrivelse av Thorr er at han var så fager å se til at sammenlignet med andre menn var han som elfenbein innfelt i eikeved, håret hans var fagrere enn gull. Sif kom fra den nordligste delen av verden , Thule, og var like lys og fager som mannen sin.

Odin hadde mange sønner; Baldr (herre, høvding, mann) som var så fager at det skinte av ham (merk deg at våre forfedre bedømmer fagerhet etter blant annet hvor lys en var) og han eide det landet som nå heter Vestfal. En annen sønn var Vegdeg som rådde for Øst-Saksland, en annen var Sigi (strid eller seier) som rådde for Frankland. Disse er opphavet til de germanske stammer i Enea, eller som det nå heter; Europa.

Odin flyttet nordover og fikk sønner i Skandinavia. En av dem het Skjoldr (o med kvisst (skjold)) og ble satt til å styre i Reidgotaland (det som i dag heter Jylland). I Svithjod (Sverige) fikk han en sønn, Yngvi (konge) som han satt til å styre for seg der. Deretter fór han enda lenger nord til han kom til Ultima-thule (latin: det ytterste norden), også kalt Hyperborea (gresk: det ytterste norden). Dette landet heter idag Norge og her satte han en annen sønn, Sæming (sein,treghet-i betydning "han som kom seint eller sist", eller den ærefulle, den fornøyde, den som er hedret), til å rå over. Jeg kan jo nevne for ordens skyld at den danske stammen heter Skjoldungane, den svenske Ynglingane og den norske Håløygjaætten. De europeiske germanerene er Volsungane.

Det er viktig å få med seg at "mytologien" gir oss kryptiske meldinger om vår tro. Dette er en måte å luke ut, jeg tillater meg å bruke ordet idiotene, slik at de ikke skal kunne misbruke den bunnløse hedenske visdomsbrønn "mytologien"er en del av. Man skal vite med måte om man ønsker å leve godt.

En gryte uten grøt metter ingen

Nok en ting du bør merke deg er at vi hedninger ikke ønsker å påføre vår tro til alle andre, vi ønsker at våre raserene germaner-søsken skal forkaste den jødisk-kristne misantropi og følge sin natur, men hva resten av verden tror på er oss revnende likegyldig, sålenge de ikke har en tro som går ut på å tilintetgjøre eller trellbinde vår rase. Å ville alle andre inn i sin tro er ingenting annet enn et mindreverdighetskompleks. Det er i seg selv et bevis på at de kristne føler seg mindreverdig med den tro de har! Troen er for det første ikke deres egen, for det andre er korset et hedensk middelhavssymbol på mennesket som står med utstrakte armer og priser moder jord for de gaver den gir oss!

Jeg skal her vise noen få eksempler på hvor lite kristen den "kristne" symbolikken egentlig er.

Øyet symboliserer blant annet "guds" altvitenhet. Denne symbolikken er tatt fra Soldyrkende religioner, eksempelvis hos egypterne på gravstein, mumiekister, med mer, som bilde på lysgudens oppstandelse og hans seier over mørket. Uza-øyet. Jødene stjal denne symbolikken og perverterte øyet til å bli deres "gud" sin altvitenhet.

Korset de jødisk-kristne kaller for Crux ansata, er nok et egyptisk symbol. Ankhen, som korset egentlig heter, ble båret av Isis, Osiris, Horus, med fler, som et symbol på liv og udødelighet.

Det erke-hedenske Solhjulet har heller ikke sluppet unna sinnsykedommens perverse misbruk. De jødisk-kristne bruker dette som et "Kristi seierskors", og det finnes på flere av de gamle kirkene her i Norden.

Jeg nevner ovenfor at korset stammer fra middelhavs-religioner, men det kan også påvises at det latinske og det greske korset kan være en utvikling av Solkorset/Solhjulet.

Julefeiringen er en hedensk skikk (midtvinters-blot). Det er forøvrig en religiøs plikt å drikke mjød og skåle for Odin under denne feiringen.

Fastelavn (en akseptert skikk i kristen kultur) har sitt opphav i Åsgardreiden- Odins ville, rasende hær av døde krigere som farer frem i natten som demoniske skikkelser ledet av "Der Schimmelritter" (Skimmelridderen), alle ukedagene bærer hedenske navn.

Lørdag er Laugardag, dagen hedningene vasket seg og hjemmet sitt, en skikk som holdes ved like ennå, Søndag er en hedensk hviledag som fikk navn Sunnadag som betyr Soldag- senere pervertert til Søndag for å gjøre helligdagen mere kristen. Ellers har vi jo Månensdag, Tysdag, Odinsdag og Freysdag (ikke Freyas, men Freyrs). I engelsk nesten det samme; Monday er Moonday, Tuesday er Tysday, Wednesday er Wodensday, Friday er Freysday, Saturday er det eneste som skiller seg ut fra de norske navnene og tyder Saturnday, Sunday er Sunday;-Soldag som i norsk.

Fordi hedningene hadde en så god hygiene at de vasket seg en gang i uken, fant de kristne ut at det var syndig å vaske seg. "Århundret hvor ingen vasket seg" var det som fulgte. Det ellevte århundre. Etter hundre år hvor folk vasket seg én gang i året tok de kristne litt til vett og "tillot" at folk vasket seg oftere.

Det finnes ingen religion som har forårsaket mer død og élende enn det kristendommen har gjort. Det unnskylder de idag med at disse som gjorde det ikke var skikkelige kristne, men kun folk som var ute etter å få makt med kristendommen som middel, og så forventer de at vi skal forstå og unnskylde de for det. (Vi kan jo spørre de kristne om ikke vi kan si det samme om "Nazistene" og se hva de sier. Forresten var jo NS-Tyskland kristent det også, med "Gott Mit Uns" (gud er med oss) på beltespennen til samtlige tyske soldater med undtak av SS-Soldatene, som hadde "Unsere Ehre heisst Treue " (Vår ære heter troskap) istedenfor)! Merk deg disse to uttrykk.

Videre kan jeg fortelle at selve kirkeritualene er tatt direkte fra ukristne okkulte ritualer. Spesielt mye er tatt fra den Keltiske Wiccareligionen og fra Middelhavsreligionene, og av alle, mest fra den egyptiske religionen.

Hvordan kan vi forvente at noen med en slik lapskausreligion, ikke lider av alvorlige mindreverdighetskomplekser? Det som er så synd er at de ikke innser dette selv og kaster dritten tilbake til hvor den kommer fra som jo er jødene! (Alle ritualer er stjålet fra andre religioner, men selve kristendommen er jo 100% jødisk)!

Grunnen til at de ønsker å kristne hele verden er enkel; de ønsker ikke å være mindre verd enn alle andre, de blir direkte misunnelige når de hører om stolte negre som danser sine egne tradisjonelle religiøse danser (all dans er religiøs), når de hører om de veldige bokverksamlinger de gamle grekerne satt på, når de hører om Tibetanske munker som utfører dåder de selv bare kan drømme om å mestre, når de hører klokskapen i Taoismen, når de ser Egyptens veldige pyramider, når de ser Inkaenes soltempler, når de ser Samuraiens urokkelige troskap, når de hører de Keltiske druidene tale om ting de kristne aldri engang har tenkt på, og når de møter germanske stammer som knuser ti ganger så store Romerske hærer. Hva annet kan de kristne gjøre enn å føle seg mindreverdig? Deér mindreverdig, og den eneste måten de kan bli likeverdig med resten av verdens mennesker på er å påføre resten av verden det samme mindreverdighetskompleks de selv lider av! Kort sagt trekke oss andre ned i driten istedenfor å stige opp og bli noe annet enn en feig sviker av rase, land og menneskeheten i det hele tatt!

Slektens ring

I dag må alle leve, uansett hvor svakt og sykelig eller vannskapt et barn er, tvinges det til å leve. Det samme gjelder gamle, de får ikke lov til å dø, de kobles til avanserte maskiner bare for å gi regjeringen en statistikk på høy levealder så de kan vise frem til andre regjeringer, og ikke minst bruke til å manipulere folk med til å tro at vi har det bedre enn alle andre og det takket være regjeringen. Hadde de gamle hatt et fnugg av respekt for seg selv og sine barn, ville de akseptert at de ikke lenger har noe å gi, og tatt konsekvensen av det.

I hedensk tid vandret de unyttige ut i skogen for å dø, på denne måten viste de kjærlighet til sine medmennesker og ikke minst døde med verdighet. Våre forfedre var for stolte til å være parasitter på samfunnet. Døden er ingen trussel, det er ikke noe trist og leit. Fødsel og død er to viktige begivenheter i livet, en del av en større sammenheng. ("Enkeltmennesket dør, men et folk kan leve evig").

Det er respektløst å sørge over de døde! Like respektløst som å sørge når et menneske blir født! Døden er en fornyelse av livet, man dør for å bli født på ny. Det første barn som fødes i slekten skal bære den siste avdødes navn og slik føre ham videre i slektens ring, slik føres hans åndelige beskaffenhet videre og minnet og stoltheten over den avdøde holdes levende til evig tid. (Dette gjelder selvsagt begge kjønn.) Hvis en gravid kvinne drømmer om en som er død er det et ønske fra den døde om å bli født på ny av henne. Ved å gi barnet vedkommendes navn hjelper man den avdøde med å fødes påny!

I de jødisk-kristne samfunn setter man seg selv i sentrum av alt. Den eneste grunnen til at folk går i kirken, ber til "gud" og ofrer livet sitt for å hjelpe svake og syke er frykten for selv å ikke bli ønsket velkommen inn "perleporten". De "hjelper" andre for å sikre seg selv en plass i "Paradis". Det er en gjennomført egoistisk grunn de har for å "hjelpe" andre, de gjør det kun for å selv komme til "himmelen"! Ber de til "gud" om at en eller annen må få komme til "himmelen", er det kun for å legge inn et godt ord for seg selv som en som ønsker å hjelpe andre!

Denne jødisk-kristne idiotien er ingenting annet enn grov menneskeforakt, de forherliger en barnslig fantasi om et "paradis" og forkaster ditt, sitt eget, og mitt liv som noe avskyelig! Alt de gjør er en forberedelse av sitt eget egoistiske liv til dette "paradiset". Den eneste grunnen til at de vil ha sine nærmeste med seg til "himmelen" er igjen fordi de selv vil dra nytte av å ha dem der!

Når noen av de nærmeste dør, sørger de jødisk-kristne. De sørger fordi de selv har mistet noen de er glad i. De sørger fordi de selv må klare seg resten av livet uten den avdøde. De sørger fordi de er noen gjennomført egoistiske svin som har mistet noe de satte pris på. Som en unge som mister isen sin. Ungen gråter fordi den gikk glipp av en deilig iskrém. En unge er egoistisk fordi den ikke er nok mentalt utviklet til å forstå at personlig nytelse og glede ikke betyr alt her i livet.

Da er vi tilbake til dette med en åndelig defekt hos de jødisk-kristne, og vi kommer inn på temaet mental lammelse. Det er bortimot "Satanisk" å tenke, ifølge kristendommen. Ja, faktisk betyr "Demon" åndelig inspirasjon eller kreativ tanke!!! Så det å tenke kreativt er ifølge de jødisk-kristne "Demonisk". Er ikke det menneskeforakt å påstå at vi er besatt av demoner når vi bruker vår unike menneskelige tankeevne? De forakter menneskets tankeevne, det som gjør oss til mennesket.

Dyder og Laster

Av kristne dyder har vi for eksempel Prudéntia (klokskap). Jeg lurer meg på om de anser brenningen av biblioteket i Alexandria i Egypt som en typisk klok handling, en handling som gjør mennesket klokere?

De har også Fortitúdo (tapperhet, mot) som en dyd. Hvorfor trenger de da å be til "gud" når de trenger tapperhet og mot? De kan da umulig ha disse kvalitetene i seg om de trenger å be til en "gud" om å få dem? Er du tapper og har du mot så er du tapper og har mot, men ber du til en "gud" om å få det, da kan du jo umulig ha hverken tapperhet eller mot, for hadde du dét ville du ikke trengt å be til "gud" om å få det i utgangspunktet! Justítia (rettferdighet) er en annen dyd, hvor mye rettferdighet var det for heksene som ble brent på bålet? Eller for de som valgte å ikke svikte sine fedres Guder under kristningen av Norge?

Ikke minst strider dette mot en annen dyd de har også, nemlig Misericórdia (barmhjertighet)! De jødisk-kristne er de som holder sine lover og følger sin moral sist og minst, med unntak av enkelte syke sekter som ikke rent sjelden begår masse-selvmord, som disse i Sveits nylig. (Det var bilder av madonnaer på veggene og en stor Davidstjerne på gulvet i "tempelet" deres, media sa ikke et ord om at de var jødisk-kristne, de sa bare at det var en fanatisk sekt. At 99.9% av disse sinnsyke sektene er 100% jødisk-kristne er noe jøde-pressen helst ikke vil at folk skal få vite. De vil helst at folk skal tro det er "Sataniske" sekter det er snakk om.)

Jég er mer kristen enn det de "kristne" er, ironisk nok, og det er jeg fordi jeg er hedning! En hedning er ærlig, tapper og har mot, rettferdig, kunnskapssøkende, trofast, har håp og har kjærlighet. Alt dette er også jødisk-kristne verdier, men finnes i meget liten grad blant de kristne, i langt mindre grad enn de finnes hos oss hedninger.

Høykulturens støttepillàr

Vi vet at det var Leiv Erikson som oppdaget Amerika, at Vikingene handlet med Bagdad, at Vikingene var på Kanariøyene, i Bysants, at de oppdaget og koloniserte Island og mye mer.

Noe som er undertrykket i historien er det faktum at det er germanere som grunnla de gamle høykulturer. Zarathustra som grunnla Perser-riket var hvit-arier, Romeriket ble grunnlagt av hvite-ariere, den nord-indiske kulturen ble grunnlagt av hvite-ariere og helléerne var hvite-ariere! Germanske stammer utvandret og slo seg ned i de ovennevnte områdene, der dannet de en organisert samfunnsstruktur hvor de selv var herskerene og de innfødte var folket.

Det som er spesielt viktig å få med seg her er grunnen til at samtlige kulturer gikk under! Alle kulturene, de ovennevnte, den egyptiske og en i Spania, gikk under fordi herskerene, som besto av hvite-ariere, blandet seg med folket. Raseblandingen førte til at det snart ikke var flere hvite-ariere igjen og den organisatoriske evnen forsvant. Kulturene falt og kun rester av de er igjen idag.

Vi ser den dag idag små tegn på at det fantes hvite-ariere i den Indiske kulturen, og i Hellas. Den øverste kasten i India føder den dag idag av og til barn som har blå øyner og blondt hår, deres kastesystem har forsinket utvaskingen av det hvite-ariske blodet. I Hellas ser man også en og annen innfødt med blondt hår og/eller blå øyne. Rester etter høykultur.

Jeg bruker her ordet "Arier". Arier betyr "overklasse, adel og utlending" og av den grunn bruker jeg det her. Det er sanskrit. Jeg kunne like godt brukt ordet "germansk".

Langskipets dragehode er et symbol på det germanske menneskets oppdagelsestrang, nytenking og satsingsvilje. Overalt i verden er Vikingene symbolet på disse tingene, og da spesielt de norske Vikingene. Svenskene var for det meste handelsmenn og danskene en organisert hær som invaderte England. (Jeg kan jo på gøy nevne at England er oppkalt etter danskene).

Rundt 400 a.y.p.s begynte danskene å dra Viking. De het da Anglere og Bodde på de danske øyer (eller skal jeg si Ø´er?). De slo seg ned i Øst-England, eller Logres som England het da. Senere bestemte en pave seg for å legge press på disse Anglerene til å få dem til å bli kristne. For å gjøre dem mer villig kalte ham Anglerene, på engelsk "the Angles", for "the angels" som jo betyr "Englene". Deretter oppkalte han landet de bodde i etter dem og Logres ble til England. "Angel-land").

Idéen om å kolonisere andre planeter og utforske universet er en typisk hedensk idé. Langskipet og dragehodet er erstattet av et romskip, og havet av galakser, men idéen er den samme. Det er et kunnskapsbegjær og eventyrlyst som driver det hele, "demoniske" idéer.

Hamingja

Respekt for foreldrene våre kan være så mangt. I dag har vi ingen form for respekt for dem og finnes det noen som har det bør de tenke seg om en gang til; for hvorfor i svarteste granskauen skal vi ha respekt for disse som har levet et helt liv uten å gjøre noe som helst for å kaste ut undertrykkeren av folket??? (kristendommen).

Hele grunnlaget for vår slekts-stolthet er revet vekk fra oss. For hvem kan fortelle om slekten sin mer en to, kanskje tre, generasjoner tilbake? Kan du si meg hvor du stammer fra? Hva dine forfedre drev med? Slekten er ærens fundament, det mest sentrale i hedensk tro! Å fortelle barna sine om den han eller hun er oppkalt etter, om dennes bragder og særegne kvaliteter, og om hvem han eller hun stammer fra, er ikke bare med på å gi barnet en stolthet og selvsikkerhet, men det er også noe som gjør familien, hele ætten, til en énhet!

Sammen med eventyr, sagaer og Edda-diktning er ættesagaen med på å gi barna det de trenger for å utvikle seg på en konstruktiv måte. Det er også det viktigste bidrag til å gi barna respekt for sine forfedre og foreldre, og som vi vet er respekt for sitt opphav også til syvende og sist det eneste som kan gi respekt for seg selv. For hvis mor og far er noen null i våre øyne, hvordan skal vi som er deres avkom være noe bedre? Syke og svake føder syke og svake unger! Dumme foreldre føder dumme barn!

Her kommer vi inn på rasehygiene, for ved å la alle de som ellers ville ha dødd uten moderne medisinsk hjelp få lov til å vokse opp og igjen få svake og sykelige barn, er totalt ødeleggende for vår rase og hele menneskeheten!

Hvis ikke vårt folk føder sterkere og sterkere (også sterkere mentalt) barn, vil vi gå under; for den som ikke blir sterkere hver dag som går, blir svakere, for alle andre blir sterkere. Vi skal ikke avlive de som ikke er sterk, men vi skal sørge for å få dem til å forstå at de ikke bør få barn med andre som er svake. To svake foreldre føder svake barn, men én svak og én sterk hever i alle fall nivået på hva som er svakest. Den svakes avkom vil således være sterkere enn den svake som er med på å gi det liv, eller som gir det liv.

Det skjulte svik

Moderne medisin er menneskefiendtlig for det gjør oss svakere og avhengig av medikamenter. Det gjelder også helt dagligdagse ting som fuktighetskrem for huden som svekker hudens evne til selv å produsere fuktighet, tannkrem som svekker munnens egen motstandsdyktighet mot hull i tennene, tannbørsten som pusser vekk tennenes emalje og flere andre ting.

En blomst trenger å bli luktet på, bli satt pris på, for å fortsette å avgi sin lukt. En slags føde for blomstens sjel. Det samme gjelder mennesket. Vi avgir også vår naturlige lukt som trenger å bli satt pris på for ikke å forsvinne. Å erstatte denne lukten med kunstige lukter, er å undergrave denne luktens tiltrekningsevne for det andre kjønn. Går det lenge nok, vil lukten forsvinne helt, slik den har gjort hos enkelte blomster. Lukten surner eller forandrer seg og mister sin magiske tiltrekningskraft. Blomstene trenger dyr og mennesker nær seg for å få spredd sin pollen, og det får de med sin magiske lukt (og/eller med sine farger). På samme måte trenger mennesket andre mennesker nær seg for å forplante seg, og en av verktøyene er duftene. De kunstige duftene ødelegger menneskets magiske dufter og på lang sikt er de med på å ødelegge mennesket.

Åsgardreiden

Som nevnt ble Vanetilbederene hauglagt og Åsatilbederene brent på bål, enten på land eller i skip. Gravhaugen er et underjordisk kammer den døde blir lagt i med alt sitt utstyr. De etterlatte bloter til disse gravhaugene og selv om den døde kan, og sannsynligvis vil, fødes på ny i slekten så bor han også i gravhaugen, ofte med sin hustru (ordet "hustru" betyr forresten "tro mot huset", altså en som er trofast mot hjemmet og familien. En som har et hus å være tro mot). Vi snakker her om den sjeleløse kropp og den kroppløse sjel. Disse døde blir familiens, slektens, beskyttere. Avdøde som er særs mektige, kloke eller ellers spesielt nyttige, blir laget gudebilder av, små statuer som settes frem under høytider og stunder en trenger råd og veiledning i.

Dette er den fedredyrkingen som trofaste nordmenn og svensker drev med helt ut på 1800-tallet, og som noen få ennå holder ved like i ulik grad. Jeg har selv en statue av Odin stående forran meg som emanerer hedensk visdom.

Gammel Høy-tysk "Helle", tysk "Hölle", gammel norsk "Hel" og norsk "Helvete" betyr underjordisk kammer! Det er et navn på graven. (Jeg morer meg litt over at alle kristne blir lagt i Helvete når de er død).

Den andre hedenske skikk for behandling av de døde er å brenne dem på bål med alt utstyr. Liket brennes for å immaterialisere det og innlemme det i det hellige mannsforbund (Valholl, o med kvisst). Invielsen til dette mannsforbundet skjer mens mannen er i livet. Han henger seg i en ask og sårer seg med spyd. Her henger han til han får en nær døden opplevelse, vi kan kalle det et blikk inn i dødens rike. Slik får han kjennskap til runene (betyr "hemmelighetene") de levende ikke kjenner til. Denne innvielsen er et offer til Odin, han ofrer sitt liv til Odin slik Odin selv gjorde det engang i opphavstider. Etter dette ritualet hvor livet blir gitt til Odin er mannen en vandød. Han er både levende og død for han lever, men livet tilhører Odin. Dette er grunnen til at Åsgardreiden kalles Odins rasende hær av døde krigere. Det var ikke uvanlig at gamle og syke krigere utførte dette ritualet og slik tok livet av seg for ikke å dø en æreløs død i sengen. De hengte seg uten å ha noen til å forhindre at døden inntraff og slik invidde og innlemmet seg selv i det hellige mannsforbund på én gang. Dette rituelle selvmordet er like ærefullt å utføre som det er å dø i kamp.

Når en invidd dør er det de gjenlevende Einherjarene ("Ein Herjar", det er et navn på Odins invidde krigere enten de er levende, eller død og innlemmet i det hellige mannsforbund) og Valkyrjene som utfører innlemmelsesritualet, bålbrenningen. Slik er det Odins Valkyrjer som bringer de falne krigerene til Valholl (o med kvisst).

Einherjarene er enten Berserker (bjørneserker) eller Ulfhedner (Ulveskinn). Når denne elitehæren stormer frem ledes den av noen menn som bærer et avkuttet hestehode på en påle og som selv er tildekket av et hesteskinn eller et teppe. Som oftest er det fire menn som utgjør denne skikkelsen og derfor heter det at Odins hest, Sleipner, har åtte bein. Einherjarene kler seg som nevnt i dyrefeller og dette er en omgjørelse av seg selv til dette dyret.

For å bli Berserk må krigeren alene drepe en bjørn mens han selv er naken, og for å bli Ulfhedne må krigeren drepe en Ulv på samme vis. (Krigeren må drikke av det døde dyrets blod og spise dets hjerte rått, for å få dets styrke og mot). Dette forklare hvorfor Berserkerene er i fåtall og ikke minst hvorfor det var de folk fryktet, og idag frykter, mest. Det er ikke hvem som helst som klarer å drepe en bjørn alene uten et klesplagg på seg.

En ulv er heller ikke lett å drepe, spesielt når man tenker på at ulver går i flokk. De krigerene som blir drept under kampen viser enkelt og greit at de ikke er gode nok krigere til å bli med i Åsgardreiden. De vil likevel komme til Valholl (o med kvisst) fordi de dør i kamp, det samme gjelder de som ikke overlever invielsesritualet. Disse mennene viser likevel mot som overgår det vanlige og er dermed verdige menn. Det heter i den høyes tale at "Mot er bedre enn makt i sverdet".

Det rituelle drapet av dyret er en innlemmelse av dyrets styrke i seg selv. Denne styrken kommer når Einherjaren tar på seg sin dyrefelle og utfører et rituale. Hver mann har sin måte å utføre dette ritualet på, dette er helt individuelt og læres under invielsesritualet i det hinsidige. Selvsuggesjon under skrik og dans er det grunnleggende.

Det går også an å utføre dette slik at en faller i en slags søvnlignende trance. Da ligger kroppen i ro mens Hamen (Astral legemet) går ut av kroppen og manifesterer seg som en bjørn eller en ulv som sloss for krigeren. Dette heter å Hamhleypa (la Hamen løpe) og er kjent som Astral projeksjon i våre dager.

Valkyrjene er også Seidkvinner som utfører lignende ritualer. Flere kvinner samler seg og kvinnene stemmer ì en monoton sang mens en av kvinnene begynner å sette seg i trance. Seidkvinnen danser til sangen og til slutt faller hun utmattet om på bakken. Det er her trancen intreffer og hvor Hamen projiseres ut av kroppen. Dette ritualet brukes blant annet for å granske og helbrede sykdommer hos andre.

Sykdommer finner sted fordi ånder besetter kroppen og disse kan jages ut astralt og æterisk. En basill er en fysisk manifestasjon av en vond ånd og forsvinner hvis ånden jages ut. Dette er grunnen til at enkelte former for moderne "healing" (hvorfor de ikke sier "Helbreding" er hinsides min fatteevne, er vi ikke norsk kanskje?) fungerer slik den gjør. En kreftsvulst kan forsvinne fordi åndene som forårsaker kreften blir jaget ut. Slik kan sykdommer og betennelser forsvinne ut i løse luften uten å etterlate seg det minste spor.

En måte å lære dette på er regresjon. Ved å regredere til liv levd for hundrevis av år siden kan vi finne ut alt om den mer eller mindre glemte norrøne vitenskapen.

Denne vitenskapen ble så og si utslettet under heksebrennings-prosessen. Dette er jo noe jødisk-kristne fjols ikke forstår noe av og det man ikke forstår det frykter man, vi kjenner jo til resultatet av dén frykten.

Dødsreligionen

Pornografi blir mer og mer akseptert og vanlig. Vi kan lese reklamer om blad som skal lære oss å få et bedre sexliv. Vi lærer også at vi har ingen grunn til å skamme oss over våre nakne kropper og at pornografi er med på å rive ned fordommer mot et "bedre og mer åpent sexliv".

Den beste, kanskje eneste, måten å få et bedre sexliv på, er for det første å gjøre det mer "forbudt" og for det andre prøve seg frem sammen med din faste partner. Det tar tid å lære hva partneren setter mest pris på.

Pornografien er med på å gjøre nakne kropper til noe daglidags, og sexlivet til noe lovlig. Uansett hva man gjør, aksepterer pornografien dette. Ja, den faktisk forherliger det som noe flott. Det er liksom et bevis på at du er et fordomsfritt og moderne menneske. Her forsvinner spenningen ved å gjøre noe forbudt, her forsvinner følelsen av å gjøre noe ingen andre gjør. Disse tingene er noe det individuelle mennesket elsker. Pornografien tar fra oss dette.

Som en følge får vi mennesker som desperat prøver å finne noe som ikke er lovlig, folk går lenger og lenger, vi får de som voldtar barn, gjerne sine egne, vi får de som voldtar voksne, vi får necrophili, vi får sadomachosisme, vi får zodomi, vi får de som må kle seg ut og uttalige andre syke former for sexualliv.

Djeveldyrking er en variant av dette! Djeveldyrkere er de som for eksempel tenner på å voldta kvinner, helst jomfruer, på alter og som kler seg ut som prester for å gjøre det hele mer pirrende. Kvinnen er gjerne selv med på dette og lar seg frivillig voldta.(Jeg vil påstå at kvinner som lar menn utføre disse handlingene er med på å voldta sin egen kropp, sin verdighet som kvinne og seg selv. Noe slikt er ikke noe annet enn en voldtekt av kvinnen uansett om hun er med på det eller ikke.) Det har i virkeligheten ingenting med djeveldyrking å gjøre annet enn at de dyrker det syke og vanskapte i seg selv! Hadde vanlig samliv vært noe forbudt, ville det ikke vært nødvendig å gå så langt for å gjøre sexlivet spennende.

Mange som er imot pornografi er imot dette, fordi de kjenner seg selv igjen i rollene som billige horer. "Feministene" er et godt eksempel. Disse reagerer på hvordan kvinnene blir fremstilt som billige horer. "Feministene" blir støtt av sannheten om seg selv! De vil ikke akseptere at de er akkurat like billige og horete som det kvinnene i pornografien blir fremstilt som. De foretrekker å være noen billige horer uten at noen andre skal vite om det. De skammer seg over seg selv. Faktisk har de ikke tenkt over det før de ser pornografien som gir de sannheten om seg selv som en slag i ansiktet, og da reagerer de med å ville undertrykke sannheten, fjerne sannheten!

Andre "feminister" blir misunnelig på kvinnene i pornografien, og det fordi de selv er så stygg at de aldri vil oppleve det som skjer der! Disse blir også støtt av pornografien. For de tenker som billige horer og skulle gjort hva som helst for å ta del i en slik pornografisk orgie. De drømmer om det, og hver eneste gang de ser eller hører om pornografi minnes de denne drømmen, noe som selvsagt ikke er behagelig, ja direkte slitsomt. De vil ha vekk pornografien, "kvinneundertrykkelsen".

Det er ikke bare pornografien som er med på å ødelegge det sunne sexliv. Hele den jødisk-kristne (anti)kulturen er med på dette. Det er mange jødisk-kristne som sloss mot pornografi og "horekultur-mentaliteten", men det de ikke forstår er at de prøver å beskjempe problemet med problemets eget opphav, som jo utvilsomt er den jødisk-kristne (anti)kultur selv!

Kristendommen er fullstendig hedonistisk, -alt som gjøres er for personlig nytelses skyld! Munker som lever i kloster og piner seg selv med dette, gjør dette kun for å øke sin sjanse for å komme til "himmelriket" når de dør. "Himmelriket" er materialistens paradis, her kan han fråtse hemningsløst i all verdens og det hinsides godsaker til evig tid. At degenerasjonen er uungåelig i et slikt "himmelrike" ser ut til å glemmes helt, den materialistiske lyst kveler alt annet! Hvordan skal de klare å få vekk horekulturens fysiske nytelser når de selv forherliger denne nytelsen?

Jeg snakker om sex og materialisme som to sider av samme sak. Det gjør jeg fordi jeg kan ikke se noe annet enn materialistisk nytelse i dagens sex. Det ér ikke noe annet enn nettopp det det er;- materialisme!

Det er den nakne kroppen det fokuseres på, ikke personen som eier den nakne kroppen, og det kaller jeg for materialisme, da kroppen sees på som en gjenstand. En "nytelsesgjennstand".

Så vil jeg her fortelle om det hedenske samliv. Kvinnen er et symbol på liv og renhet. Ingen mann vil gifte seg med en kvinne som ikke er et slikt symbol, og ingen kvinne kan tenke seg å miste den respekt og opphøyelse hun får som et slikt symbol. Det er dette som gjør henne til en kvinne. Definisjonen av en ren kvinne er ikke det at hun er jomfru, en ren kvinne er en kvinne som holder seg til sin mann og ingen andre! Selv om en kvinne voldtas mot sin egen vilje blir hun skitten, og hun vanærer sin mann eller sin far. Dette blandt annet fordi det er mannens eller farens plikt å passe på sin hustru, eller datter, og klarer han ikke dette, kan han ikke være mye til mann.

Ingen mann vil gifte seg med en skitten kvinne, og skitner hun seg til etter giftemål er inngått, har han rett til å skille seg! En kvinne finner neppe en mann som vil gifte seg med henne om hun er skilt, for hun er jo ikke lenger ren. En mann kan, om noen ønsker å være hans hustru, gifte seg påny uten at dét er noe galt i. Det er kvinnen som er et symbol på liv og renhet, og som må tas vare på, ikke mannen! Selv en kvinne som mister mannen sin kan ikke gifte seg påny uten å bli skitten!

En mann har rett til å slå ihel en utro kvinne da hun vanærer ham med sitt utroskap! (En mann som har en utro hustru kan ikke være mye tess i sengen siden hun flyr etter andre!).

Det kan kanskje virke kvinneundertrykkende, men jeg vil heller si at det er det motsatte. Kvinnen er noe som skal forgudes, hun er symbolet på livet og det som kan føre slekten videre. Hun er ren og kan holdes ren, om hun selv vil, hele livet. Enhver ren kvinne er en gudinne og skal tas vare på som en gudinne også!

Kvinnen har utallige kvaliteter mannen ikke har, langt utover dette med renhet og liv. Kvinner er mere magisk begavet enn menn er, eksempelvis er kvinner oftere synsk enn menn. Kvinner er mere følsom og derfor flinkere enn menn med ting som har med følelser å gjøre, for eksempel når det gjelder å helbrede sykdommer æterisk og astralt!

Kvinnen er også nødvendig for å gi mannen sin styrke og sitt mot da det er hun selv som er hele-halve motivasjonen til mannen! Tenk deg bare alle de dumdristige og vågale tingene menn har gjort oppover i tiden på grunn av kvinner! Det er kvinnens forventninger som gjør mannen modig, uten kvinnen er han en feiging. Ja, det er kvinnens forventninger som skaper mannen!

Når kvinnen ikke lenger er et symbol på renhet og liv, faller hun i verdi for mannen og likeledes mister kvinnene sin innflytelse på mannen og han blir blaut og feig! Det er kun åndelig innskrenkede kvinner som liker kvinnelige menn!

Dette sammen med mye mer (jeg kunne holdt på i det uendelige med å eksemplifisere kvinnens særegne kvaliteter og betydning for folket) viser det germanske kvinnesyn.

Når den jødisk-kristne (anti)kultur ikke verdsetter disse særegne kvalitetene hos kvinnen, mister kvinnen sin verdi.

Kristendom er en mannsreligion med kun mannlige symboler, med unntak av jomfru Maria (Det er viktig å få med seg at opprinnelig var det Kvinnen Maria som skal ha født denne jøden med navn Jesus. Hvis man oversetter fra hebraisk ordet "kvinne" til gresk, og videre fra gresk til tysk vil resultatet bli "jomfru". Det er ikke vanskelig å forstå at presteskapet har senere foretrukket og brukt ordet "jomfru" istedenfor "kvinne". Dette gjør jo deres religion mer interessant). De opphøyer jomfruelighet, ikke renhet, og opphøyer dermed de kvinner som ikke skaper liv til en posisjon over de som fører livet videre. Det vil jeg kalle dyrking av døden og ingenting annet!

Nonner er i virkeligheten de største djeveldyrkerene vi har her i verden, det er en organisert form for dødsdyrking! Mange vil reagere på abort som drap, men disse nonnene lar ikke engang det fødes noe liv til at noen skal kunne begå et drap!

Videre har, som tidligere nevnt, denne naturstridige misantropiske dødsreligionen den effekt på oss germanere (og alle andre ikke-jødiske raser og folk for den saks skyld) at den frembringer det stikk motsatte i oss enn det den ønsker å frembringe.

Vår natur reagerer på det naturstridige og setter opp en forsvarsmekanisme som bygger opp det motsatte av det det naturstridige ønsker oppbygget. Dermed blir kvinnene horer, som jo er det motsatte av jomfruer, i den jødisk-kristne (anti)kulturen.

Det som lar kvinnene bli, være, og leve som horer, er mennene. Mennene sin stolthet (det å være for stolt til å ha samleie med en skitten kvinne) og æresfølelse (det å føle seg vanæret om stammens kvinner er en gjeng skitne tøser) er like nedbrutt av dødsreligionen som kvinnenes. Kvinnene er en del av mannens ære, det betyr ikke at de ikke har æresfølelse og troskap til æren selv! Kvinnen er en like stor del av mannens ære som mannen er selv!)

Domminoeffekten

Idag aksepteres homofili. Det er ingenting i veien med homofile, lærer vi både på skolen og fra TV, aviser og liknende.

For noen år siden ble homofili sett på som noe motbydelig, naturstridig og sykt noe. I dag er pedophili noe motbydelig, naturstridig og sykt noe. Det samme gjelder incest. Dette lærer vi også på skolen og gjennom TV, aviser og andre media.

Om noen år er pedophili og incest sannsynligvis akseptert på samme måte som vi aksepterer homofili idag. Dette kommer vi til å få lære på skolen, gjennom TV, aviser og liknende. Kanskje får foreldre bare lov til å ha anale og orale samleier med sine barn for å unngå blodskam, men om noen nye år er vel det også akseptert. Liberalismens "frukter"?

Det rene blodet; - menneskets siste skanse

Vi har drevet rasehygienisk forskning og funnet bevis på at raseblanding er skadelig for avkommet. Rasehygienisk institutt i Oslo ble lagt ned rett etter den annen verdenskrig og alle forsknings resultater ble tilintetgjort fordi det var "Nazisme"! En del av arbeidet klarte de ikke å ødelegge. Vi vet ennå at raseblanding er skadelig for mennesket. Eller mere riktig;- de som anstrenger seg for å få tak i rasehygienisk materiale finner ut dette. De andre lever i god tro om at det ikke gjør noe å blande raser. De som studerer anatomi, og rett og slett de som tenker logisk, forstår også at raseblanding er skadelig for mennesket. De bør i alle fall forstå det.

Jeg har selv kommet over materiale som har lært meg mye om emnet, men dette er beslaglagt som "Nazisme" og "Rasisme" av fengselet. Politisk og religiøs frihet gjelder jo kun for de som er av "korrekt" politisk eller religiøs oppfatning her i landet. Dette medfører at jeg ikke kan bruke de latinske navnene på de forskjellige skjelettdelene og at jeg ikke kan si den nøyaktige formen på alle de forskjellige rasenes hodeskaller.

Kvinnens bekkenben er tilpasset kvinnens egen rases hodeform, slik at fødselen skal gå greiest mulig og for at barnet ikke skal bli påført hodeskader under fødselen. Blander man to raser er det 50% sjanse for avkommet får farens hodeform! Når kvinnen da skal føde barnet og bekkenbena er tilpasset fødsler av barn med morens rases hodeform, vil barnet utsettes for uvanlig stor belastning! Vanligvis er det 5% sjanse at barn pådrar seg en form for hjerneskade under fødselen. Dette kan være alt fra alvorlige til mindre alvorlige hjerneskader, så alvorlig at barnet blir imbesilsk eller så uskyldige at det bare påfører barnet en allergi (Det er viktig å få med her at all allergi er ikke et resultat av hjerneskade. Som oftest er det et resultat av dårlige gener)! Når en mor skal føde et barn med en annen rases hodeskalle øker sjanse for hjerneskade til 20% på grunn av bekkenbenas form, og hjerneskadens alvorlighet øker i like stor grad!

Et annet eksempel på raseblandingens skadelige effekt er når en germaner får barn med en Same. En germaner har kraftige lårbein og kraftige hofteskåler, en Same har mye mindre lårbein og tilsvarende mindre hofteskåler. Hvis barnet arver germanerens lårbein og Samens hofteskåler, eller motsatt, øker sjansene for hofteskader betraktelig. Vi har da en som har lårbein som er for store til hofteskålene, eller omvendt.

Denne kunnskapen nektes vårt folk blant annet fordi den gir nasjonalsosialismen rett på enda et området, og fordi om vi ikke er villige til å blande oss med andre raser vil ikke de jødisk-kristne kunne øke sin makt her i verden!

Den aller største trussel mot jøde-kristendommen er de raserene folk rundt om i verden. Hedendommen er i blodet og blander de blodet ødelegger de det sterke mennesket. Husk at kristendommen ønsker ikke at vi skal være sterk, den ønsker at vi skal være svake ydmyke sveklinger som betingelsesløst bøyer oss i støvet og slaver for "guds utvalgte folk"! Blander de blodet river de vekk folks stolthet av å være det de er, enten det nå er Germanere, Keltere, Arabere, Negroide eller hva de måtte være, og river de vekk stoltheten river de vekk motstandsdyktigheten mot kristendommens dødsdyrking!

Den jødisk-kristne dødsreligionen ønsker også, som tidligere nevnet, at alle folk i hele verden underlegger seg deres tro. For å få det til må de ta vekk alle folkenes følelse av å være anderledes enn alle andre. En blanding av alle folk og raser er med på nettopp dette, istedenfor en fargerik verden full av forskjellige folk, raser, og kulturer får vi en ensfarget verden med én degenerert menneskemasse og den jødisk-kristne (anti)kultur over det hele! Dette er grunnen til at jeg kaller det for en (anti)kultur, fordi den ødelegger all annen kultur og erstatter det med sin egen! Gjør verden ensidig og variasjonsløs. Den eneste måten de kan få kristnet verden på er å påføre verden så mange psykiske og fysiske lidelser at den godtar noe så nedrig og menneskefiendtlig som den jødisk-kristne tro! Raseblanding er et av våpnene for å få dette til!

X-generasjonen

For første gang på flere tiår (med unntak av klassisk musikk) spiller den hvite mann hvit manns musikk, og ennå mere revolusjonerende;- de svarte har begynt å spille hvit manns musikk.

Musikkstilen jeg tenker på er Tekno. Tekno musikken (med Tekno mener jeg Tekno/ambient/house/hard-core/trance osv) oppsto som et resultat av rasisme. De hvite ble ikke akseptert i Hip-hop miljøene fordi de ikke var svarte, og dermed brøt de ut og skapte sin egen stil;- Tekno. Musikken har sine røtter i tysk elektronisk musikk som Kraftwerk.

Musikken har, som de fleste vet, blitt populær og da de svarte så dét begynte de også å spille Tekno. De samme som sparket ut de hvite fra Hip-hop miljøene spiller idag musikken til de samme hvite som de jaget med rasisme.

Tekno er dansemusikk, i mange tilfeller kvalifiserer det langt mer til å bli kalt for danserytme da det ikke nødvendigvis er noe melodi i sangene. Musikken lages på datamaskiner som er tilkoblet et nøkkelbrett. Det går også an å koble til diverse andre ting for å utvide mulighetene. Musikken lages av så og si hvem som helst.

Musikalitet eller talént er overhode ikke nødvendig, men selvsagt en fordel. I mange tilfeller er ikke sangene noe mere enn et arrangement bestående av forskjellige elektroniske lyder. Musikalsk sett er Tekno så lavmål som det overhode går an å komme med unntak av industri- musikken som er ennå mere lavmåls.

Så kan vi spørre; hvorfor er Tekno blitt populært i det hele tatt? Teoretisk sett burde det jo aldri blitt noe populært! Kanskje det er budskapet bak Teknoen som gjør den populær? Ja hva er egentlig budskapet med Tekno musikken? Det er mye forskjellig, vi har det som går ut på at vi skal glemme alt og bare ha det gøy og danse. Vi har det utvaskede "hippie" budskapet. Vi har forherligelse av vold. Vi har forherligelse av fremtidsteknologi. Vi har så og si alt. Alt fra Skinn-skalle tekno til hippie tekno. Alle kan finne et budskap de liker innenfor denne sjangeren. Teknoen gjør lytteren fullstendig identitetsløs, det går ikke an å si; "Han hører på Tekno så da må han være sånn og sånn". Hvis en person hører på "country",eller "Heavy-Metal" så vet vi med en gang en hel del om vedkommende, men om en person hører på Tekno så sier det ingenting. Det eneste det sier er at vedkommende er en del av X-generasjonen. Jeg tør påstå at Tekno er X-generasjonens egen musikk.

X-generasjonen er like identitetsløs som Tekno musikken er! Det er ingen andre enn X-generasjonen som liker Tekno! Tekno er på en måte blitt det som fører X-generasjonen sammen, musikken er en portal inn til en annen dimensjon. Tekno er rituell musikk. Selve dansen er uhyre lik Seidkvinnens rituale. Den monotone rytmen setter de som danser inn i en slags trance, veldig lik den Seidkvinnen setter seg inn i under sin dans til kvinners monotone sang, de som danser gjør det gjerne i timevis, de kan danse i ett sett fra tidlig på kvelden til langt ut på morgenkvisten. Det er et mål å utmatte seg selv, å presse seg selv til det ytterste. Seidkvinnen faller utmattet om på bakken og begynner den andre fasen av ritualet, de som danser i dag går gjerne hjem og sover før det har gått så lenge.

Dette er det som gjør Tekno populært. Dansen rører ved menneskets arketyper. De Negroides dans til trommer, germanerens Seid og berserkgang, Indianerenes dans rundt totempålen, Samenes sjamanisme osv.

Tekno musikken vekker til live X-generasjonen. X-generasjonen har ingenting å leve for, vi bare lever, vi bare ér her uten mål og mening. Tekno musikken gir oss en bekreftelse på at vi lever, den gir oss en følelse av å være et eller annet.

Når vi danser liker vi oss uten egentlig å vite hvorfor, når vi danser ér vi noe, vi er en Seidkvinne eller en Berserker som utfører et rituale. Vi er det vi engang var og det vi innerst inne, gjerne ubevisst, ønsker å være den dag idag. Kroppen vår lengter etter livet, for ett tusen år i dødens trance har gjort oss tom og trist, den har gjort oss til en identitetsløs flokk uten mål og mening. Den hart gjort oss til X-generasjonen!

Stagnasjonens tjenere

Det aller meste av jødisk symbolikk og magi er hentet fra egyptisk mystikk. Problemet er det at jødene har ikke forstått hva symbolene de stjal virkelig står for! Jødenes mistolkninger og vrangforestillinger er utallige. Det mest naturlige eksempelet å ta er denne vrangforestillingen om en "gud". Jehova skal visstnok være "guds"navn. Det skrives YHVH på gammel hebraisk (moderne hebraisk har flere tegn enn gammel hebraisk fordi jødene ironisk nok ikke forsto noe som helst av det deres forfedre hadde skrevet ned, og for å gjøre skriftspråket forståelig innførte de flere vokaler! Dette i seg selv sier jo temmelig mye om den jødiske religions troverdighet når de ikke engang forsto sine egne gamle skrifter)! YHVH er "Tetragrammaton", eller "det fire bokstavers navnet" som vi ville sagt. Hver av bokstavene er en konge, en konge over et element. Altså er YHVH;-luft, ild, vann og jord.

I den gamle bibelen, før de jødisk-kristne luket ut det de ikke forsto eller var enig i, sto det at YHVH ikke er den øverste "guden". Det finnes en "gud" som er større og mektigere. Vår jordklode består av luft, ild, vann og jord, denne planeten er det som jødene har tolket som "gud", utenfor vår klode ligger universet, dette universet er den "guden" som er mektigere enn YHVH- vår planet.

Visjonen av den altomfattende Mercurius . (Husk at Mercurius og Odin er den samme;-Ånden som omfatter alt, de vises vann.)

Lumen est in Deo, Lux in homine factum. Sive Sol, Sive Luna, Sive Stelloc errantes, Omnia in Lux, Lux in Lumine, Lumen in Centrum, Centrum in Circulo, Circulum ex Nihilo, óuid scis, id eris. F.I.A.T. (Flatus. Ignis. Aóua. Terra.) E.S.T. (Ether Sal Terrae.) E.S.T.O. (Ether Subtilis Totius Orbis.) E.R.I.T. (Ether Ruens In Terra.) In fidelitate et veritate universas ab aeternitate. Nunc Hora. Nunc Dies. Nunc Annus. Nunc Saeculum, Omnia sunt Unum, Et Omnia In Omnibus. A.E.T.E.R.N.I.T.A.S. Dette oversettes med; Lyset er i Gud, Lux (Måleénhet for lys. Les; Det immaterielle, Ånd.) har gjort mennesket til et faktum. Når det gjelder sol, Måne, eller vandrende Stjerner, alt er i Lux, Lux i lyset, lyset i sentrum, sentrum i sirkelen, sirkelen fra intetheten. Hva du kan være, det skal du være. La det bli. (Luft. ild. vann. jord.) Det er. (Jordens salt/krydder.) Vær det så. (Den raffinerte æteren av hele universet.) Det skal være. (Æteren susende inn i sfæren.) I altomfattende trofasthet og sannhet fra evigheten. Nå en time. Nå en dag. Nå et år. Nå en alder, alt er étt, og alt i alt, EVIGHETEN.

Her kommer det klart frem at det er æter ("livskraft", eller "ånd") alt er bygget opp av (se "En dråpe esoterisk norrøn lære")! At det var æter som suste inn i sfæren, materialiserte seg som luft, ild, vann og jord, og skapte jorden og livet.

Dette stemmer jo også med vår egen skapelsesberetning hvor Odin (Mercurius) skapte verden.

Denne visjonen er hentet fra Romersk-hedenske kilder og stammer fra den tid Ròme var en høykultur. Den brukes av Kabalistene (Kabalah er et jødisk magisystem, en mistolkning av egyptisk magi. óBLH på gammel hebraisk og óabalah på moderne hebraisk. Kommer fra óBL/óibel som betyr "å motta") i dag hvor de påstår at Lux (LVX) er "guds lys" og at dermed "guds" lys skapte verden. Altså at den "guden" som er større enn "gud" igjen skapte "gud" som igjen skapte verden.

Det de ser ut til å glemme er at denne åpenbaringen av Mercurius er en hedensk kilde om en hedensk Gud. Universet er Ginnungagap, "Gapet med magiske krefter". Hvorfor de kaller universet for "gud" og tilber og tror på dette som en frelser er hinsides all logikk. Det er som å tilbe en TV som "informasjonsguden" istedenfor å se på det som en TV! Fullstendig meningsløst og idiotisk.

Jødene er fastlåst i sin misforståelse av så og si alt! Davidstjernen som er jødenes stjerne er fullstending arkaisk. Det er en solstjerne hvor hver av de seks kantene er en av planetene som går rundt solen. Det vi vet i dag gjør selvsagt denne stjernen helt overflødig og direkte misvisende, det er tí planeter (medregnet månen), ikke seks. De kan like gjerne fortsette å tro at jorden er flat. For å utvikle seg må man forkaste alt det som en trodde var korrekt, men som senere viste seg å være feil. Stagnasjon er degenerasjon da ingenting annet stagnerer og dermed passerer det stagnerte i evolusjonens nådeløse løp.

Videre er Jøde-stjernen en sammensetning av to uforenelige krefter. En pyramide og en Peter-pyramide som hver står for ild og vann, eller mann og kvinne!

Enhver tosk vet at det ikke går an å foréne ild og vann. Dette går forresten igjen hele tiden i deres avskyelige dødsreligion hvor de for eksempel også prøver å foréne forskjellige raser. Jøde-stjernen er en hermafrodite, er det dét vi vil ha? Vil vi foréne mann og kvinne? Her ser du også hvor jødisk denne likestillingskampen mellom de to hvidt forskjellige kjønnene er også. Jødisk tankegang. Til slutt, et resultat av en dominoeffekt, etter å ha likestilt kjønnene vil de, ettersom det egentlig (ifølge dem) ikke er noen vits i å ha tó kjønn i og med at de er likestilt og like uansett, foréne kjønnene og slik gjøres jøde-stjernen til et logisk symbol da jødene har gjort menneskene til hermafroditer (dette kan man gjøre med geneteknologien idag, og "imorgen" når det blir aktuelt).

Istedenfor å forandre symbolene etter hvordan virkeligheten oppfattes (jeg bruker "oppfattes" istedenfor "er" fordi vi kan si at vi oppfatter den slik og slik, men at den ér slik og slik vil være feil. For alle oppfatter virkeligheten forskjellig) så prøver jødene å forandre verden slik at den skal passe til de jødiske symbolene. På denne måten, etter verden er tilpasset jødenes symboler, vil jødene endelig bli noe annet enn et stygt, fysisk svakt, elefantøret folk med en elefantsnabel-liknende nese, som mangler en ktonsk kvalitet, et godt forhold til jorden og som lever som parasitter på verdens verdige mennesker!

Jødene ser at ví utvikler oss etter slik vi i utviklende grad oppfatter og forstår ting og den eneste måten jødene kan forhindre at vi utvikler oss enda mer på er å påføre oss deres stagnerte virkelighetsoppfatning.

De dødes fest

Gravskjending er noe som forekommer relativt hyppig i vår samtid. Hvorfor? Reaksjonene er alltid sterke når noen ødelegger gravene til de døde. Det er totalt meningsløst og kun med på å skape antipati mot de som gjør det. Så hvorfor gjør de det? Ér det egentlig meningsløst?

Jeg har selv flere kamerater som har skjendet graver, og det som de alle har felles, er et hat rettet mot samfunnet og de som jobber for samfunnet. Noen lar det gå utover andre mennesker, noen lar det gå utover samfunnets eiendeler, mens andre lar det gå ut over samfunnets verdier.

Alt gjøres som en hevn mot det samfunnet som fullstending ødela det samfunnet dísse, med flere, føler seg skapt for, ér skapt for. Å skjende en grav er det mest respektløse du kan gjøre mot samfunnet. De døde er et slags symbol på de som gjorde samfunnet til det det er idag. De er også symbol på våre forfedre helt tilbake til den tid vi var et stolt folk med vår egen kultur. Ingen verdig hedning ligger gravlagt på en kirkegård.

Har vi ikke egentlig god grunn til å ikke ha noe som helst respekt for våre forfedre, de forfedrene som lot vår kultur falle til grunne, som skjendet våre graver, som la våre hof i ruiner og bygget grelle kirkebygg oppå dem, som spyttet på Odin og de andre Æsene og Vanene, som gjorde vårt land og folk til slaver for andre land og folk i hundrevis av år, som hugget ned våre forfedre med ískaldt blod fordi de var trofast mot Odin og som ikke engang skammer seg over å ha gjort det? Skal vi ha respekt for dere???

Enhver kristen som lever idag er ansvarlig for dette, og fordi de ikke forkaster den religionen som forårsaket dette, viser de at de ikke tar avstand fra det heller!

Jeg kan stå for alt hedendommen har forårsaket opp gjennom tidene! Det er ikke én éneste ting jeg tar avstand fra. Det er en av grunnene til at jeg ér hedning, den har aldri forårsaket noe negativt for det germanske folk!

Så kan vi spørre de kristne; hva positivt har kristendommen gjort for det germanske folk? Er det ikke et tankekors at den har ikke gjort noe som helst som er positivt for vårt folk? Vi har lært å skrive alfabetet og fått en meget "litterær" kultur. Det høres jo positivt ut, men når alternativet ville vært vår egen Futhark og veldige orale tradisjoner, (noe som trimmer hjernen til de grader) er det plutselig ikke så positivt likevel.

I dag kjenner vi et par hundre Edda-dikt og det er alt. Jeg gremmes når jeg tenker på hvor mye skaldskap som er gått tapt på grunn av kristningen av Germania og Skandinavia!

Vi hører at vi nærmest burde vært takknemlig overfor de kristne siden de foreviget Edda-diktningen for oss, for uten deres nedskriving ville jo ált vært tapt. De hører visst ikke selvmotsigelsen i dette. Da vil jeg svare at hadde det ikke vært for dere kristne, ville vi ikke trengt å skrive ned et eneste dikt, for da hadde våre foreldre og besteforeldre fortalt oss disse diktene, og sikkert mange flere, i et hedensk Norvegr hvor vi kunne blote til Odin uten å bli brent på bålet eller bli satt i bur for halve livet av den grunn!

Mine besteforeldre på morssiden, og deler av farssiden, var kristne. Når min mor skulle ut å leke 6-7 år gammel fikk hun beskjed av sin mor om at en engel hele tiden gikk bak henne og rappoterte til moren om hun gjorde noe hun ikke fikk lov til. Min mor gikk og så seg bak ryggen, snudde seg plutselig for å avsløre denne engelen, prøvde å se den i speilbilder og turde ikke gjøre en ting hun ikke hadde lov til. Moren avkreftet aldri dette med denne engelen, min mor måtte selv finne ut at det ikke var sant. Spør en psykolog om hvilken effekt dette har på et barn som er ute å leker, så har du stort sett kristendommens effekt på vårt folk. "Gud ser alt".

Et resultat av dette er at hverken jeg eller min bror er døpt! Vi fikk selv velge, noe jeg er evig takknemlig for! Takk, mor! Jeg kan føle medlidenhet ovenfor de som ikke fikk velge, og jeg vét at denne medlidenheten bygger på avsky;- tanken på at "hellig" jøde-vann har rørt ved dem. Noe så ekkelt og motbydelig som de jødisk-kristne døpefontene skal du lete lenge etter!

Så tilbake til det jeg innledet med. For hver kirkegård som totalødelegges, er én hedensk grav hevnet, for hver ti kirker som legges i aske er étt hedensk hof hevnet, for hver ti prester eller frimurere som likvideres, er én hedning hevnet!!!

Det er mye å hevne, ikke fordi vi hedninger synes det er noe gøy, men fordi vi skylder våre stolte hedenske forfedre å hevne deres élende, og vårt élende som er en følge av det.

Jeg leste nylig i avisen en kommentar til gravskjending som lød "Jeg kan ikke fatte at noen har glede av slikt". Dette røper meget av vedkommendes uvitenhet og trangsynhet! Hvem har sagt at det skal være "gøy", eller at man skal ha "glede" av absolutt alt man gjør?

Den kristne fra avisartikkelen røpet utvilsomt sitt hedonistiske syn ved å utelukkende gå ut ifra at gravene ble skjendet for å glede noen, som om det ikke gikk an å gjøre noe som ikke ble gjort for å glede seg selv.

Om det er gøy eller ikke gøy spiller ingen rolle, det er vår plikt å hevne våre stolte forfedre!

Mange kristne føler seg truet av slike uttalelser. Det har de ingen grunn til. Når vi har tilintetgjort drivkreftene bak kristendommen vil den dø. Når sannheten om kristendommen kommer ut i lyset vil ikke et eneste friskt menneske nøle et sekund med å kaste den på bålet og brenne den til ingenting er igjen!

Jeg vet at i hver eneste germaner finnes en hedning som er verd å ta vare på, om han, eller hun, er kristen idag vil han, eller hun, kunne vekkes til live igjen. Likevel må noen ofres (prester for eksempel) for at vi skal få ballen til å begynne å rulle igjen!

Så snart kristendommen forkastes, kan de tidligere kristne bli like gode hedninger som det vi er (med unntak av frimurere selvsagt, de er jo ikke lenger germanere, de er jo "kunstige" jøder)!

Det har ingenting å si hvor lenge du har vært hedning, det som har noe å si er at du er det idag eller imorgen, og for all fremtid. Fra Odin er vi kommet til Odin skal vi bli. Hill Odin!

De virkelige Rasistene

Det er mange såkalte antirasister som aktivt sloss mot "rasisme", men hva er det egentlig de sloss mot, og er de noe mindre "rasistiske" selv? De påberoper seg å sloss mot intoleranse og fordommer. Jada, jeg er totalt intolerant overfor fremmedkulturelle mennesker, de har ingenting her å gjøre. Men min intoleranse går på bekostning av fremmede og ikke på bekostning av vårt eget folk!

Jeg tolererer ikke at fremmede kommer her og ødelegger vårt folk, med narkotika, med kjønnssykdommer, med raseblanding, med voldtekt av våre kvinner! Om vi kan spare én norsk kvinne fra å bli voldtatt ved å landsforvise til den visse død, eller selv å ta livet av ti tusen fremmedkulturelle folk, ja da synes jeg at vi skal gjøre det! Ja, absolutt. Vi må slutte å se på mennesker som mennesker og se på vårt eget folk som mere verneverdig enn alle andre!

De fremmedkulturelle er overrepresentert i kriminaliteten i forhold til hvor mange de er. Jeg snakket selv med en politimann som kunne fortelle at 60% av alle kriminelle handlinger som begås i Oslo begås av fremmedkulturelle mennesker. Dette fikk ikke politiet lov til å offentliggjøre av høyere hold, og det sier også en del om hvor ærlige de i regjeringen er. Sannheten holdes tilbake for folket, var det dette de kalte for "demokrati"? "Eg berre spyr"?

"Anti-rasistene" tolerer ikke at vi er intolerante, og dermed angriper de oss med balltrær eller liknende (vel og merke bare når de er 5-6 ganger så mange som det "vi" er). Ikke alle bruker vold for å "forsvare" de samme som voldtar og selger narkotika til barna sine, en del vier istedenfor hele livet sitt for kampen mot vår intoleranse, ja vi er så intolerante at disse rett og slett ikke tolererer oss. Vi skal ties ihjel, vi skal vekk. Så intolerante folk som oss kan ikke samfunnet tolerere.

De tolererer altså ikke nordmenn som sloss for det norske folks videre liv, men de tolererer fremmedkulturelle folk som er parasitter på det norske folk! I Sverige er hvert fjerde barn som fødes av fremmedkulturell opprinnelse, hvordan kan et land la noe sånn skje? Er det svenske folk så lite verd for Sverige? Er det norske folk så lite verd at vi tolererer fremmedkulturelle parasitter i det? Det er da galt nok at vi selv bor i en fremmed jødisk (anti)kultur om ikke vi skal blande den med ennå flere jødiske innslag (som islam).

Hvorfor sloss folk mot "rasisme"? De sier jo ved å sloss for de fargede at de fargede selv er for dum eller for feig til å sloss for det selv. De trenger hvite beskyttere for å hevde seg. De som synes synd på de fargede forakter dem, all medlidenhet er forakt!

Vi hører også "antirasistene" si at "vi er ikke noe bedre enn de fargede, de er akkurat like mye verd som oss". Det er jeg helt enig, "antirasistene" er ikke noe bedre eller mere verd enn de fargede, men det er vi andre! For vi har vår stolthet, vår trofasthet mot folket, vår vilje til å sloss og dø for det norske folk, vår samvittighetsfulle kjærlighet til det som er vårt, vår omtanke for våre barn og barnebarn, og détte gjør oss mere verd, vi er nordmenn!!!!

Så til de fremmedkulturelle, nevnt er deres representasjon innenfor kriminaliteten, men det er ikke det viktigste. Hvorfor er de her? Jeg vil her si en del om de som flykter fra sitt hjemland: De flykter fordi de frykter for sitt liv. Hva var da disse villige til å ofre for sitt hjemland? Kanskje mye, kanskje ingenting, men det vi vét er at de ikke er villige til å dø for sin sak! De flykter fra problemet istedenfor å løse problemet. Koster det dem livet dør de med den viten om at deres barn kan være stolte og at de døde for noe de trodde på. Kanskje ville de vunnet kampen? Det får ingen av oss vite idag i og med at de flyktet med halen mellom beina. De er altså utelukkende feige folk som ikke er villige til å kjempe og dø for sitt fedreland, de er landssvikere, helt enkelt!

Tror du de er villig til å sloss og dø for Norge? Eller tror du de vil flykte herfra om det blir fare for liv og helse her også? Er det noen tvil? Et land er avhengig av at folket ikke flykter med en gang det blir problemer, flykter folket, eller deler av folket, hva da? Vi regner med flyktningene, vi er så naive at vi tror at siden vi behandlet dem så godt vil de sikkert hjelpe oss om vi får problemer. Dette er tullprat fra ende til annen, blir det bråk er det flyktningene som vil være de første som flykter fra Norge! De kommer ikke til å ofre én kalori for det norske folk!

Vi har jo andre innvandrere også. De som virkelig lider nød i sitt hjemland forblir i sitt hjemland. Det er de resurssterke som har råd til å reise til andre land, eller som har vett nok til å reise opp til de lettlurte Skandinaverene, voldta damene, narkotifiserer barn og ungdom, og stjele pengene fra mennene! Blir de tatt, sitter de halv tid fordi fremmedkulturelle "soner hardere enn oss nordmenn", mens vi sitter to tredjedeler. Jeg synes jeg ser en nordmann som i det hele tatt får bevare livet om han voldtar en iransk kvinne i Iran, eller en negresse i et eller annet land i Afrika.

Noen husker vel ennå bildene fra Rwanda hvor de "akkurat like intelligente og likeverdige" negrene gikk rundt i gatene og hugget ned barn, kvinner og gamle med machete fordi de ikke var Hutsuer eller Tutsier, eller noe i den duren. Vi vet jo hvor godt de svarte liker hvite. Og de er ví som er intolerante? Det er noe som heter "Norge for nordmenn", det som er enda viktigere er at vi er "nordmenn for Norge"!

Sauer i ulveskinn

Det er mange som misliker meg sterkt, selv blant "mine egne". Hvorfor?

Jeg er like arrogant, skrytende og selvsikker som mine forfedre! Idag skal man være beskjeden, underdanig og helst ikke si som meg at "jeg har verdens beste selskap i fengselet;- meg selv". Dette skaper irritasjon blant mange og de misliker meg for det. Det jeg vil si til mine såkalte likesinnede, er at beskjedenhet og underdanighet er jødisk-kristne verdier! En hedning skal ikke være underdanig eller beskjeden! Det har vi da ingen grunn til å være, vi er jo hedninger!

Vi har all grunn til å føle oss bedre enn alle andre, vi ér bedre! Å tro noe annet er en jødisk tanke. Rester etter noe jødisk som ennå ikke har sluppet taket i sjelen. Ja, fysj, fysj.

De kristne er misunnelig fordi de innser, uten å innrømme det, at vi hedninger ér bedre enn dem. De innser at vi har all grunn til å være stolte, at vi har all grunn til å gå med nesen i været og med brystkassen frem. Misunnelse skaper vrangvilje og hat, derfor mislikes jeg, fordi de er misunnelige! Det er selvsagt forståelig at de er misunnelig, for det har de jo all grunn til.

I avisene ble jeg beskyldt for å spille skuespill i retten. Dette bygger også på misunnelse fra journalistenes hold, for det de så var en tyredd stolt hedning som ikke lot seg skremme et sekund av jøde-samfunnets rettssystem! Dette er ufattelig for svake redde kristne eller humanister, så når de så en stolt sterk hedning oppføre seg slik, ville de ikke godta at jeg ér slik! De vet at de selv ville gjort i buksen og rístet av redsel om de hadde vært i samme situasjon, og de er for feig til å la meg få være sterkere enn dem! De vil ikke innrømme at jeg ér sterkere enn det de selv er! Resultatet var at jeg "spilte skuespill" og det fordi jeg egentlig "ikke oppfattet hvilken situasjon jeg var i". De fikk det til å se ut som at jeg egentlig bare var en unge som ingen burde ta seriøst. De overbeviste seg selv om at det var derfor jeg ikke "krøp til korset" i retten.

Jeg er sikker på at jég var den éneste som íkke spilte skuespill i rettsalen! Journalistenes irritasjon var til å føle og ta på. De ble steik forbannet over at jeg ikke ga de en eneste grunn til å si noe negativt om meg i avisene! De satt og gne seg i hendene og håpet på at jeg skulle falle i gråt sånn at de kunne skrive hvor svak jeg var i avisene dagen derpå. De satt og håpet på at rettspsykiaterene skulle legge ut om hvor uintelligent jeg var, når rettspsykiaterene sa det motsatte ble ikke journalistene noe særlig blidere av den grunn. Og så videre.

Jeg fikk karakteristikken som en som hadde "mangelfullt utviklede sjelsevner" .

här skall det in!

Dette var en gave for journalistene, endelig noe negativt! At dette med "mangelfullt utviklede sjelsevner" går på, i mitt tilfelle, at jeg ikke har noe respekt for ikke-germanske menneskers liv og uten å nøle kan utrydde samtlige av dem som befinner seg her i vårt land uten å få noen samvittighetskvaler var noe journalistene ikke nevnte i avisene.

De ville jo selvsagt at "mangelfullt utviklede sjelsevner" skulle være noe som kunne bli oppfattet som uintelligent, barnslig og nærmest åndssvakt. Til og med frimurer-psykiateren som stilte denne diagnosen syntes den bar et uheldig navn som like gjerne kunne vært erstattet med "umoralsk" (husk at vi snakker her om jødisk-kristen "moral", ikke hedensk moral). Og jeg kan jo ta med at han var overrasket over at jég selv klarte å stille denne diagnosen mens ikke engang alle psykologer eller psykiatere klarer engang å definere begrepet (og gjett om dette irriterte journalistene?).

Idag er jo det å være "umoralsk" ikke akkurat noe særlig negativt, og spesielt blant "mine egne" ville jo en slik betegnelse vært strålende. Hvilken hedning vil vel betegnes som "moralsk" av de jødisk-kristne?

En annen ting som jeg har lagt merke til er medias bruk av bilder. Jeg er naturlig blond, har klare blå øyne og er rimelig høy (180cm). Siden jeg er veldig opptatt av dette med blondt hår og blå øyne får jeg alltid se bilder av meg selv i avisen hvor bildene er gjort så mørke at det ser ut som om jeg har svart eller mørkebrunt hår og mørke øyner En TV kanal lar alltid være å vise ansiktet mitt for å helgradere seg mot at noen skulle oppdage gjennom deres kanal at jeg faktisk ikke ser ut som noen fæl "satanist" i det hele tatt, og så videre.

Jeg farget håret svart én eneste gang i 1992 a.y.p.s. og det gjorde jeg for å fremheve min hvite hud, ikke for å se "ond" ut. Jeg koser meg faktisk over at en tysk journalist beskrev meg i et tysk ukeblad som en som så ut littegrann som en engel. "En engleskikkelse med raseriet til en Viking"! Utvilsomt et kompliment.

Det er avisene som har skapt det "satanistmiljøet" som eksisterer idag! Hadde det ikke vært for avisenes fremstilling av oss som svarthårete "satanister" ville ikke det vært noe "satanistmiljø"! Jeg er (mis)brukt av media til å legemliggjørelse "den onde satanist", og blitt gjort til et symbol på det "onde" som utføres av "satanister"! Dette er helt latterlig. Jeg kan ikke fordra "satanister", enten de er Laveyister eller tilhengere av Aleister Crowley!

Jeg kan ikke fordra svart hår, noe som forklarer hvorfor jeg bare farget mitt hår én gang og aldri mer. Jeg kan ikke fordra spinkle drittunger i svarte skinnjakker! Jeg kan ikke fordra "djeveldyrkere" , de er akkurat like jødisk-kristen som de kristne er selv! Jeg kan ikke fordra "Black-metal", den eneste "metal" jeg hører på er norsk Arisk musikk som Darkthrone og min egen musikk Burzum, og jeg kan ikke fordra å bli sammenlignet med disse undermenneskene!!!

En av grunnene til at han jeg drepte og jeg var uvenner var nettoppp dette. Han var akkurat det jeg ikke ville bli sammenlignet med! En "ond djeveldyrker med skinnjakke og svart hår", og i og med at jeg drepte ham burde jo det si endel om hva jeg synes om slike tapere og det de står for. (Ja hva står de for? De står ikke for noe som helst, de bare prøver å gi et inntrykk av å stå for noe "tøfft" noe, noe som ikke er noe annet enn barnslig, flaut og jødisk!)

Jeg vil si til disse som jeg sier til andre jødisk-kristne; Våkn opp, du er germaner, ikke jøde!

Hjarta ok barn

Vi lærer at den beste måten å være sikret mot å få AIDS på er å bruke kondom. Som noe sekundært hører vi at det å holde seg til litt færre sexualpartnere også er klokt. Alt er bygget opp rundt sexuelt samliv med andre (ikke engang nødvendigvis med det samme kjønn). Vi får det servert gjennom reklame, TV, aviser, skole, radio, ukeblader, og så og si alt annet. Hvis noen gjør noe er det utelukkende i den hensikt å tiltrekke seg det andre kjønn, enten det gjelder å få seg en god utdannelse, masse penger, hjelpe andre, få seg en dyr bil, en musikk-gruppe å spille i, en hobby eller hva det måtte være. Det er heller ikke snakk om kvalitet, det er snakk om kvantitet! Jo flere, jo bedre. Dette er et forvridd fallos symptom, en åndelig defekt som manifesterer seg, ikke bare i hankjønnet, men også i hunkjønnet. Det er en degenerert fallos, en syk fallos!!!

Dette med kondom er med på å korrumpere menneskets selvrespekt og stolthetsfølelse. Om noen ikke er villige til å få barn sammen, bør de heller ikke være villige til å ha samleie! Ens kropp er mer verdt enn som så at man kan gi den til hvem som helst, eller til noen man bare liker meget godt.

Hvis man ikke er moden nok til å få barn, enten det er fysisk eller mer aktuelt psykisk, så er man heller ikke moden nok til å ha samleie! Ønsker man ikke barn, må man ta konsekvensen av det!

Det er viktig å kunne ta ansvar for sin egen kropp og ta ansvar for sine barn. Ikke ved å nekte barna å gjøre forskjellige ting, men ved å oppdra barna på en fornuftig måte, på hedensk vis. Og ikke minst ved å sloss for at barna skal få vokse opp i en sunn og frisk kultur, istedenfor denne jødisk-kristne horekulturen!

Våre foreldre er for hjernevasket til å innse denne (anti)kulturens misantropi, så det er vi som må gjøre noe med problemet! Ta ansvar for våre barn, noe våre foreldre aldri gjore for oss. Og ta ansvar for oss selv, det er jo ingen andre som gjør det!

Hvis vi har selvrespekt vil det heller ikke være noen fare for å få HIV/Aids i det hele tatt. Grunnen til at vi har det viruset i utgangspunktet her i Norge er jo fordi noen hadde samleier med folk av andre raser, enten innvandrere eller nordmenn som skitnet seg til på utenlandsreiser. Om vi lever som hedninger istedenfor horer og horebukker vil viruset dø av seg selv! Det vil ikke spre seg, det vil dø ut.

Om man har samleie med en av det andre kjønn idag betyr det så og si ingenting. Vi har overhodet ingen grunn til å føle oss vellykket, pene eller spesielt tiltrekkende, vi er bare én av mange andre som også har hatt eller kommer til å ha samleie med vedkommmende. Det kunne like gjerne hvert en annen vedkommende hadde samleie med, men selvfølgelig vedkommende vil jo ha flest mulig så dú må jo til for å gi vedkommende en til på sin liste. Å ha samleie med en person tó ganger er jo bortkastet, med mindre det ikke er noen andre i nærheten, da er jo du det eneste alternativ.

Denne mentaliteten, som jeg setter litt på spissen her, er direkte skremmende. Jég synes i alle fall at den er skremmende. Har virkelig mitt folk sunket så lavt? Hvordan kunne det skje? Svaret er enkelt; Den jødisk-kristne (anti)kulturen!

Det eneste det jødisk-kristne samfunnet har å tilby oss er materiell velstand og et fysisk nytelse!!! Sex fokuseres på enormt, mens religionen egentlig ikke liker denne fokuseringen. Problemet er at de har ingenting annet å tilby enn nettoppp materiell nytelse, enten i form av penger eller sex. For å gjøre folket tilfreds må de fortsette med denne sykelige materialismen, men det er ikke nok.

Vi trenger mere enn materiell nytelse og velstand, og den jødisk-kristne mening med livet er jo bare å komme til himmelen etter døden hvor materiell ekstase vil oppleves, og det til evig tid! Hva med de som har mer hjernevirksomhet enn at de ser seg fornøyd med denne ekstremt egoistiske materialismen?

Det blir flere og flere som ikke lenger ønsker å være en del av denne materialistiske orgien, mange av disse forviller seg inn på andre former for materialisme og er dermed like langt.

Noen eksempler på andre former for "religiøs" materialisme er såkalt Paganisme (mistolkning av Keltisk religion, eksempelvis Wicca "religionen"), Okkultisme (Ordo Templi Orientalis, The Golden Dawn, og så videre), Satanisme (The Church of Satan, The Left Hand Path og så videre), Humanisme, hedensk samfunn (en form for "hedendom" bygget på det jødisk-kristne syn på Hedendommen) og selvfølgelig de andre hel-jødiske religionene som Islam og jødedom.

Den ekte Paganismen er ikke materialistisk, men den er Keltisk og av respekt for Kelterene bør vi ikke begynne å blande oss i deres religion. En ting er å studere og lære av, men det er også alt. Wicca "religionen" er en feminisert og forvridd versjon av Paganismen. Eksempelvis feirer Wicca månen i ny og ne, og fullmånen, mens måneformørkelsen ignoreres. Hakekorset er også et arketypisk Keltisk symbol som blant annet symboliserer de fire månefasene. Diana er jo tross alt "firefolds Gudinnen". Når Wicca kun feirer tre av dem sier jo det temmelig mye om hvor lite det egentlig har å gjøre med den Keltiske religionen. Det er som å hoppe over hvert fjerde tall og allikevel påstå at du teller til hundre. Ikke bare hopper du over hvert fjerde tall, du gjør at alle matematiske regler blir ugyldige også. Hva er da matematikken verd? For å kunne bruke matematikken må du følge matematikkens regler, hvis du ikke gjør det er det ikke matematikk. Enkelt og greit.

De eneste som noensinne kan bli Druider, Oblater, Barder, Keltiske Prestinner eller Hekser er Kelterene selv! Det er en Keltisk religion og for å være Kelter må man ha Keltiske foreldre, akkurat som man må ha germanske foreldre for å være germaner. Religionene er ikke for andre enn de som fødes inn i religionens folk og rase, og har ikke religionen opphav i en egen rase og et eget folks arketypiske verdier er det en kunstig religion, en falsk religion! En universal religion eller et universalt livssyn er en umulig, misantropisk og jødisk tanke!!! (Forsåvidt er jødisk ensbetydende med misantropisk.)

Det eneste alternativet til materialisme for det germanske mennesket er vår egen hedenske tro. Norrøne religiøse titler er Skald, Seidmann eller kvinne, Berserker eller Ulfhedne, Valkyrju (Seidkvinne som også er med i Freyas kamp-kultus), Galdrmann ("Mann som galer/gauler", trollmann), Runemester, Volve ("hellig jamring/klynking", spåkvinne som ofte spår ved hjelp av Runer eller Seid), eller Thulr ("taler", en Høvding-Skald som leder Åsgardreiden kultus, og som også kjenner Runekunsten, Galdr, Seid og som er Berserker eller Ulfhedne).

Istedenfor å se på livet som mitt eneste liv (inkluderer de som tror de skal leve videre i et slags himmelrike etter døden) så ser jeg på livet som en del av min eksistens! Jeg er en del av en overindividuell sfære, folkets sfære som vi kaller for Odin. Vi er alle én, og alt i alt evigheten. Vi, det germanske folk, utgjør sammen "Odins fysiske form"! Vi ér Odin, hans kjøtt og blod, hans ånd og sjel, for vi er hans etterkommere. Enkeltmennesket dør, men et folk kan leve evig!

I dag forherliges "individualisme". Et resultat er svik, for det gjør jo ingenting om vi sviker andre når det er oss selv, individet, som betyr noe. Hedensk overindividualisme fungerer anderledes. Om vi svikter Odin og vårt folk svikter vi oss selv, for vi er en del av han, en del av folket. Dermed vil vi ikke svikte andre fordi vi da bare vil svikte oss selv. Jo mindre énheter jo sterkere samhold. Vi har det germanske folk, det nordiske folk, det norske folk, og vi har vår hjembys folk, vi har slekten og til slutt som den sterkeste énheten, familien!

Når vi er barn viser dette seg sterkere, naturligvis fordi barn ennå ikke er hjernevasket av den jødisk-kristne (anti)kulturen! Vi har gatekriger hvor barn som ikke er fra den samme gaten jages bort. På skolen har vi klassen som énhet og mye mer. En gates barn har et samhold bare fordi de bor i samme gate, de har noe felles å sloss for og beskytte (kan jo nevne på gøy at jeg er oppvokst i Odinsvei). Man sladrer ikke på noen fra samme gate for eksempel. Dette er noe som må utvikles hos barna, få dem til å føle seg som en del av bygden (den eneste byen vi har i Norge er Oslo, Bergen er Norges største bygd) de vokser opp i, i landet de vokser opp i og av folket de blir født inn i.

I Bergen har vi mye av denne hedenske enhetsfølelsen ennå, men jeg har inntrykk av at den er minst like sterk i andre bygder og i Norges by også. Når vi møter en fra samme sted føler vi at vi kjenner vedkommende, vi har lettere for å stole på vedkommende og vi vil lettere ta vedkommendes parti om det skulle bygge opp til krangel eller slosskamp. Vi er jo fra samme stedet, vi har noe felles.

Når vi er i utlandet og møter andre nordmenn er det nasjonaliteten som vekker disse følelsene. Møter vi svensker, blir vi plutselig skandinavere, og møter vi tyskere i Afrika eller andre verdensdeler er vi plutselig germanere (med gremmelse innser jeg at européer passer bedre her, men velger å undertrykke denne falske énhetsfølelsen til fordel for germaner). Vi har noe felles.

Etter hvert som énheten blir mindre personlig og inneholder flere folk avtar énhetsfølelsen, men den er der. Den sterkeste er familien og slekten. Det sunne og positive er at vi lærer å prioritere hvem vi skal hjelpe og stole på. De som står oss nærmest skal være mest verneverdig. Mest verneverdig og i avtakende grad er; Familien, slekten, hjemstedets beboere, det norske folk, det skandinaviske eller nordiske folk, det germanske folk, den hvite rase, og så de andre rasene! Selvfølgelig forskjellig for alle nasjoner, svensker er mer verneverdig enn andre nasjonale folk for svenskene og så videre.

Vi skal ikke kún være kosmopolitt, eller kún européer, eller kún nordmann, det er viktig å være ált, men ennå viktigere å prioritere de som står deg nærmest! Dette er det hedenske syn!

Rødt, hvitt og blått

Alle de nordiske landene har et kors i flagget. Dette for å vise at vi tror vi er kristne, men egentlig har ikke korset noe med kristendommen å gjøre. Som tidligere nevnt er det et hedensk middelhavs-symbol på mennesket som står med utstrakte armer og beundrer og priser moder Jord.

Vi har jo også i moderne tid fått bekreftet at denne veike handlingslammede jøden med navn Jesus ikke engang ble korsfestet, han ble festet til en påle istedenfor! Så egentlig er det ikke krise selv om vi har korset i våre flagg. Problemet er at så og si alle forbinder korset med kristendommen.

Jeg har en trang til å fornorske flagget, og gjøre de andre nordiske flaggene mere nordisk også. Danmarks flagg er verdens eldste flagg, men likevel ville en fordanskning av flagget gjort seg. Fargene er flotte, men det er dette korset. (Det norske flagget er forresten en fornorskning av det danske. 1820 a.y.p.s. pyntet vi flagget vårt med en blå stripe.)

Hva kan vi egentlig gjøre med det? nordmenn flest er jo glad i flagget, og har et godt forhold til flagget slik det er idag. Vil vi egentlig forandre det? Vi bør vurdere det seriøst, det er ikke verdens viktigste sak, men det er en del av en hélhet. Et kors på flagget er en stripe i lakken for et hedensk rike. Vi kan bytte det ut med et Solkors (Thorshamar).

Luk ut alt ugresset fra vår kultur, et kors i flagget er ugress!

Rusmisbruk

Rusmidler blir i større og større grad brukt og misbrukt. Brukerene blir stadig yngre og det blir stadig flere som bruker. Jeg snakker ikke her bare om MDMA (Methylene Dioxy MethAmphe tamine), Amphe Tamine, Cannabis, og slike rusmiddel. Jeg snakker også om alkohol, Coca Cola, kaffe og andre mer "anonyme" rusmidler.

Det alle stoffene har til felles er at det gir brukeren en status man ikke har uten å bruke stoffet. Enten det gjelder å være "voksen" med kaffe, eller å være "kul" med Cannabis og Cola. Bruk er altså et bevis på usikkerhet, og når det gjelder de sterke stoffene også en frykt for virkeligheten. De som bruker sterke stoffer gjør det for å flykte fra virkeligheten, eller slik de selv ser det gjerne skape en ny virkelighet ved å ta stoffer som forandrer virkelighetsoppfattningen deres.

Så og si all kriminalitet som følger av bruk av sterke narkotiske stoffer skyldes forbudet mot disse stoffene som gjør det dyrt. Det er pengejaget for å få råd til mere dop som resulterer i denne kriminaliteten. Hadde det vært like billig å kjøpe som det er å fremstille ville vi ikke hatt noe av denne kriminaliteten. Så hvorfor er det ikke slik? Brukeren ville drept seg selv innen kort tid. Og uten kriminaliteten vil ikke "moder-grisen" ha så stor makt over folket.

Som sagt ville brukeren drept seg selv innen kort tid om dopet ble for billig og lett tilgjengelig. Jo flere svake og syke som får overleve jo bedre, og hvem er vel mer svake og syke enn nettopp de narkomane? Om en narkoman er rett ved å dø, da legges han eller hun inn på sykehus, slik at de jødisk-kristne kan berge det verdiløse livet til dette svake mennesket! ("For Gud er alles liv like mye verd"!, "jo svakere jo bedre" er vel langt mere riktig å si.)

Om disse sterke narkotiske stoffene ble lovlige, ville vi bli kvitt de svakeste i samfunnet og en stor del av kriminaliteten ville forsvinne (den øvrige delen står "moder-grisen" for selv, som økonomisk kriminalitet, svindel, overgrep mot folket, undertrykkelse og trakassering av folket, tyveri fra folket - som å bruke skattepengene til alt annet enn hva som tjener det norske folk, og masse mer).

Annen kriminalitet utgjør knapt én prosent av alt dette, selv om det er den vi blir gjort oppmerksom på og den vi legger merke til selv. Det andre blir hysjet ned, kvalt og snedig bortforklart av "moder-grisens" grisunger).

De jødisk-kristne elsker mennesket sier de, det svake mennesket. Jeg elsker det sterke mennesket, og forakter det svake mennesket! Hva er det vi vil ha? Et menneske som blir svakere og svakere eller et menneske som blir sterkere og sterkere? Jeg vet hva jég ønsker, og jeg vet hva Odin ønsker. Æsene drev selv med rasehygiene ved å blande blod med menneskene (det blir ikke bastarder for det er en rases egne Guder. En rases indre styrke) og han gjorde det, eller rettere sagt fikk Heimdallr til å gjøre det for seg, for å gjøre de ynkelige svake menneskene sterkere. Han ville gjøre dem sterkere for at mennesket skulle være en mektigere alliert mot jotnene (I denne sammenheng er jotnene også fremmedkulturelle folk, som Hunerene som presset på fra øst.)

De tre han skapte var; Trell, en mørk, høy og sterk mann som er opphavet til alt trellfolk; Karl som hadde rødt hår, lyse øyne, var stor og sterk og som er opphavet til alle bøndene; og Jarl som var blond, hadde blå øyne, var lys og fager, høy og sterk og som er opphavet til alle krigere, høvdinger og storfolk.

Ingen av disse klassene kan drive noe latmannsliv selv om det finnes treller. Alle har sine krevende oppgaver som krever både svette og tårer. Idag er alle treller for "moder-grisen", jeg ønsker ikke at nóen skal være treller!

Vi har en helt anderledes samfunnsstruktur idag, og når hedendommen overtar, enn det det var for tusen og enda flere år siden. Vi må prøve å utvikle oss sammen med utviklingen og ikke prøve å gå tilbake i tid for å komme til et tidspunkt utviklingen er på vårt eget lavere nivå.

Vi har innsett at ingen trenger å trellbindes for at vi skal trives vel og blomstre, men vi har også innsett at vi kan ikke la flertallet få bestemme. Avgjørelsene må taes av folkets elite, ikke de som er flinkest til å lure folket eller til å tjene penger på andres élende, men de som samvittighetsfullt er villige til å ofre sitt eget liv og sin egen ære for folkets eget beste!

Dette med å være villig til å ofre sin egen ære er uhyre viktig for de som hersker, jeg vil igjen bruke Odin som eksempel; Odin lærte seg Seid, den skammelig kvinnelige magien, kun for å være istand som konge til å gjøre det beste for sitt folk.

Kunnskap er makt og Odin ville ha begge deler, og det kun for sitt eget folks beste. Odin rev ut sitt eget øye for å få drikke av Mimes visdomsbrønn, og han gjorde det kun for å øke sin makt til å få til det beste for folket sitt. Odin hengte seg i asken Yggdrasill (Odins hest) såret med sitt eget spyd bare for å få de dødes kunnskaper også, kunnskapene fra det hinsidige, for alt i livet hadde han lært seg, men det var ikke nok, for Odin ville vite alt og lære alt- for å være en best mulig hersker, for folket! Alt Odin gjorde det gjorde han for å få mere kunnskaper og derav mere makt til å få til det beste for sitt folk! Odin lyttet til råd fra sine tolv sønner (og ikke minst fra sin kloke og lynskarpe kone Frigg), men tok alltid avgjørelsene selv!

Odin er kongen over alle konger, symbolet på hvordan en konge skal være! Symbolet på hvordan et folk skal styres. Det finnes ingen større enn Odin!

Fe dør, frender dør, en sjøl dør på samme vis; men Odins glans skal aldri dø, i ærefull ettermæle.

Demokratiet er det som gjør at svake og feige mennesker får komme frem og blomstre (på bekostning av de sterke)! Flertallet har aldri rett, for flertallet av folk er langt mer uvitende, egoistiske og mindre begavet enn det som trengs for å kunne vite hva som er best for seg! Det er derfor vi har et dilemma, for den eneste måten å ta over makten i Norge på det er å få flertall i et folkevalg. Vi bygger på å opplyse folk mest mulig om sannheten, men når vi sier at flertallet alltid tar feil og får et flertall i et folkevalg vil jo det bety at vi er feil folk å ha ved makten!

Det vi altså må gjøre er å få folket så opplyst og klokt at flertallet vet hva som er best for seg, og så kan vi vinne makten ved å bli valgt av folket uten at det vil være et dårlig valg.

Den eneste måten å få folk til å stemme på oss i utgangspunktet er å få de til å forstår at vi vet best og mest, og det bekreftes jo nettopp ved at vi er i mindretall i folket. (Hvis flertallet alltid tar feil, må nødvendigvis mindretallet ha rett.)

Når vi får flertall vil faktisk Demokratiet fungere, for et flertall som stemmer på oss er et flertall som er verd å lytte til, men likevel er det vi som må ta de endelige avgjørelsene.

Med så mange svake, sykelige, uvitende, egoistiske og mindre begavede som tusen år med jødisk-kristen dyrking av slike undermennesker har skapt, vil dette bli en helsikes vanskelig og tidkrevende ting å få til, men; "Odin er å sloss og aldri gi opp"! Om ikke ví klarer å redde folket, så vil kanskje våre barn eller barnebarn klare det, det eneste vi kan si med sikkerhet er at vi gir aldri opp!

Den indre styrke

Hva får meg til å tro at jég er en av eliten, en av de sterke?

For det første er jeg en Kjetter (en som tør å tenke selv), for det andre er jeg villig til å ta den sjansen på at jeg ér sterk nok til å overleve i et samfunn hvor kun de sterke overlever. At jeg tør å være med på dette er i seg selv bevis nok på at jeg ér sterk, for jeg har mot nok til å ta denne sjansen! Jeg har også så sterk kjærlighet til mitt folk at jeg er villig til å dø for at folket skal overleve og bli sterkere! Folkets liv er viktigere enn mitt liv! (Jeg sier igjen; "Enkeltmennesket dør, men et folk kan leve evig".) Om jeg dør vil jeg likevel leve videre, i folkets minne, i mine barn, og i deres barn igjen! Om de svake dør er de nødt å bli født igjen som sterke, for om de svake dør vil det være kun sterke igjen som kan få barn!

Om jeg skulle dø som et resultat av min svakhet kan jeg dø med den vissheten om at døden er en fornyelse og forbedring av livet, mitt svake liv utslettes og jeg blir født på ny som en sterkere person!

Med denne overbevisningen vil vi ha et folk med en enorm indre styrke .!

Demokratiet

Hva er egentlig et flerpartisystem?

Istedenfor å ha én løsning får vi flere løsninger, like mange som det er partier i styret, og disse løsningene blir ikke samlet til én løsning.

For å forenkle det vil jeg bruke topartistyre som et eksempel; to løsninger går ikke, så de tar halve av hver løsning og setter den sammen til én, dette er demokrati.

Det vi får er to motstridende løsninger som jobber mot hverandre og ødelegger for den andre halvparten. Høyre vil til høyre, mens venstre vil til venstre, resultatet blir at ingen kommer noen vei, for de står og stanger hodene mot hverandre. Vi kommer hverken til høyre eller venstre, vi blir stående i ro og bruker vår energi på det. Jo flere partier jo mere kaos. Hvis to mennesker er uenige kan vi ikke dele dem i to og foréne dem, det vil drepe begge to. Den sterkeste må tvinge den svakeste til å gjøre det den sterkeste vil. Slik blir noe gjort og istedenfor at alle er halveis misfornøyd så er de sterke fornøyd og de svake misfornøyd. Alle kan ikke være fornøyd, det er helt umulig, å påstå noe annet er forakt for menneskets mangfoldighet.

Istedenfor at flertallet skal være fornøyd skal de sterke være fornøyd, etterhvert vil de svake dø ut og de sterke øke i antall ettersom kun de sterke overlever. Slik vil flertallet til slutt være de sterke og dermed vil flertallet være fornøyd. De som er sterke idag vil være svake imorgen som en følge av at vi hele tiden blir et sterkere folk. En konstant evolusjon. Den eneste måten å utvikle oss på og overleve som folk og rase!

Vi ser det i dyreverdenen også, de svake dør. Hadde ikke de svake dødd ville hele dyrerasen dødd ut. Mennesket vil dø ut om vi ikke snur utviklingen!

Så hvordan skal vi få dette til?

Rasehygiene har jeg nevnt tidligere. Ja faktisk trenger ikke samfunnet være slik at de svake dør før de sterke, vi kan utrydde det svakeste hele tiden ved å blande det svake med det sterke og slik heve nivået på det svakeste, samtidig som sterke får barn med andre sterke slik at nivået på det sterke ikke senkes! På denne måten blir vi hele tiden sterkere! Hvis de som utmerker seg som særlig sterke (psykisk og fysisk) får flest barn vil andelen av de sterkeste også hele tiden øke!

Det er også viktig at vi har en kultur hvor det å hele tiden utvikle seg psykisk og fysisk er en selvfølge. Vi skal ikke ta en utdannelse, si oss fornøyd med den og begynne å jobbe istedenfor. Vi skal se på hele livet som en skole, hvor vi hele tiden skal utdanne oss, strebe mot det som er bedre enn det vi er idag. En som løfter 200kg i benkpress er ikke et sterkt menneske, en med særdeles høy intelligens er ikke et sterkt menneske, men en som er både fysisk sterk og intelligent er et sterkt menneske! Vi skal utvikle begge deler like mye, ikke én av delene og den delen alene, eller overprioritere den éne delen!

Levealderen er ikke om å gjøre å få høyest mulig. Når et menneske blir dødelig sykt skal vi ikke gjøre alt for å holde det i live. Vi skal la det dø! Dette mennesket har spilt sin rolle og har ikke mer å gi, det kan bare ta imot. Ta fra sine barn det barna trenger selv. Slik vil vi unngå å få flere gamle og syke enn unge og friske (eller gamle og friske). Det skal være flest unge og så bli færre og færre etterhvert som alderen stiger. Ikke at det skal være færre attenåringer enn søttenåringer, men det skal være færre femti-sekstiåringer enn det er tjue-tredveåringer.

Tall og nummer har veldig mye å si her i verden, vi har lykketall som 3 og 13, vi har uendelighetens tall som er 10, vi har ekstraordinære tall som 11 og 22, og vi har det magiske tallet over okkulte mysterier som er tallet 7. Når vi skal navngi våre barn kan vi påvirke dem ved å gi dem navn med spesiell numerisk betydning ("Alle tall er ord og alle ord er tall"). Navn som passer til barnets grunnenergi (noe vi finner ut fra barnets fødselsdato) og dermed navn som er med på å styrke barnet gjennom livet. Navn som hjelper barnet i å utføre det barnet fødes for å utføre og gjennomgå. Vi kan også bytte navn ettersom vi trer inn i nye faser av livet hvor andre navn er gunstigere. Hvert syvende år har vi et stoffskifte og trer inn i en ny fase av livet. Hver fase har sitt tall og det tallet bestemmer hvordan du vil være i denne fasen og hva som kommer til å være toneangivende i livet ditt! (Dette kan regnes ut av Numerologer som er eksperter på disse tingene.)

Vi har alle en skjebne som vi selv bestemmer i en tilstand mellom død og liv før vi fødes. Vi bestemmer den for å utvikle oss og dermed kan og som oftest vil vi bestemme en skjebne for oss selv med mange prøvelser, mye élende og boting for tidligere feil. Et liv uten motgang vil ikke gangne oss i det hele tatt, derfor velger vi ikke slike liv. Vi er tross alt langt mere bevisst og klok på dette planet enn vi er her. Dette er det vi skjenner som skjebnestråder og Nornene som spinner dem er krefter i oss selv. Vi har alle Nornene i oss. Alle har sine egne Norner, og alle folk har sine tre Norner, og alle raser og hele menneskeheten, ja alle planeter og hele universet, alle dyr og planter, har tre Norner som bestemmer dets skjebne. Alt har en skjebne og dermed sine tre Norner. Planeter fødes og dør på samme måter som oss mennesker, men de har et så langt liv at vi har problemer med å registrere dette som fødsel og død. Det virker så anderledes.

Oversanselig rasehygiene er like viktig som vanlig rasehygiene! Tallet 7 er et magisk tall, og for å utvikle magiske evner hos mennesket må vi ta dét til etteretning. De fleste har hørt om den syvende far i huset og mange har hørt om den syvende sønnens syvende sønn. Den syvende sønnen til den syvende sønnen vil bli født med sterke magiske evner (sterkere enn det som normalt er), og selvsagt gjelder dette også den syvende datters syvende datter. En far må være far til alle de syv sønnene, men trenger ikke å få alle sønnene med den samme kvinnen. En mor må være mor til alle syv døtrene og dermed er det langt vanskeligere å få en syvende datters syvende datter enn det er å få en syvende sønns syvende sønn. Vi kan kalle det "En naturens urettferdighet."

Denne syvende sønnens syvende sønn, eller den syvende datters syvende datter, kan selvfølgelig også få syv sønner, eller døtre, og dermed har vi et program for økning av magiske evner i slekten og folket. Om vi får syv slike rekker med syv sønner, eller syv døtre, vil det igjen bety noe da tallet syv oppnås igjen, og det på ennå en ny måte. Om en kjede brytes er det bare til å begynne på nytt igjen. Dette viser også hvor langsiktig den hedenske kultur tenker. Vi har en omtanke og omsorg for våre etterkommere, og at vi selv skal fødes påny i slekten tvinger oss til å tenke slik. For vi vil jo vårt eget beste, og når slektens, og folkets, beste er vårt eget beste hva er da bedre enn det å ville sitt eget beste? Om noen tenker kun på sitt eget beste vil de med hedensk tankemåte automatisk gjøre det beste for slekten og folket også. En vanntett ideologi! I og med at mennesket ér egoistisk vil denne ideologien omgjøre egoismen til det beste for slekten og folket, istedenfor det beste for individet som lever der og da.

Moriturin Te Salutant

Hvorfor avisene serverer alle disse latterlige løgnene, ikke bare om "Satanistene", men om så og si alt, er for å tjene penger. Det høyeste, det viktigste, ja kvintessensen for avisene er å tjene $$$$$$! På hvilken måte de gjør det er ikke så viktig, så lenge dollaren ruller inn i strie strømmer, og det gjør den når de overdriver, lyger og skaper sensasjoner! Den er en egen media-ideologi som går ut på å tjene penger på den minste nyhet eller historie, om det ligger noen lik i kjølvannet, eller knuste familier og gråtende barn spiller ingen rolle så lenge dollaren ruller inn! Ja faktisk kan media lage en god historie ut av dét også. Egne programmer på TV om de som ligger i kjølevannet til avisene for eksempel, egne debattprogrammer som lokker seere, og som dermed gir TV kanalen ennå mer dollar. Glimrende.

Dette dollar jaget skyldes utelukkende den jødisk-kristne (anti)kulturen! Dollar tegnet, $, er selve symbolet på penger! Symbolet er et jødisk symbol og det står for "pine og plage"! Dette beskriver penger meget bra, for penger er ikke noe annet enn pine og plage. Uten penger er man fullstendig avhengig av samfunnets nåde, man er en slave i samfunnet, méd penger er man like avhengig av samfunnet for å beholde pengene eller bruke dem, og slave, men på en annen måte. Hele tiden må man være på vakt for ikke at noen skal ta pengene dine, enten det er reklame som lurer deg til å bruke dem på noe du ikke har bruk for, "moder-grisen" som skal ha skatt av dem, tyver som vil stjele dem, kapitalistsvin som vil ha deg til å invistere dem i totalt kapitalistiske prosjekter som kan gi deg ennå mere penger og følgelig ennå mer pine og plage, og så videre. Din beste venn, dine barn og din kjæreste gjør gjerne hva som helst for å få tak i pengene dine de også. Ikke rent sjelden koster pengene livet til de som eier dem, drept av sine egne barn for pengenes skyld. Når folk dreper hverandre for penger, hva vil ikke da media komme opp med for å tjene penger? "Gud" er en spøk, den virkelige jødisk-kristne "guden" er $! Regnator Omnius Deus (den ypperste Gud).

Tempelets mur

Grunnskolen er et niårig hjernevaskingsmaskineri hvor barn, fargerike, strålende av livsglede og fantasi, blir stappet inn for å ødelegges til å passe i et gjennomført perverst og sykt jøde-samfunn! Når Pink Floyd synger "just another brick in the wall" glemmer de et ord. De burde sunget "just another brick in the jewish wall"! Muren/veggen er Solomons tempel, det samme Frimurerene murer på for å slave for jødene, for å være en "kunstig" jøde i jødenes Sataniske tempel! Et tempel bygget av knoklene til våre barn. Et tempel bygget av våre knokler.

Våre barn kommer ut av dette maskineriet som usikre, svake og dumme barn. Jo lengre de er i skole jo dummere blir de. Ungdommen lærer toleranse overfor andre folk og kulturer- de samme som trenger seg på oss, de lærer at alle raser er make "inni", de lærer å være ydmyke, feige og uærlige og de lærer å elske jødene som "guds utvalgte folk"! Men skolen har problemer med å ødelegge mennesker så mye på bare ni år, så nå vil de at alle skal gå ti eller tolv år på skolen. At en av ti som kommer ut fra ungdomskolen ikke kan skrive og lese bekymrer de bare av den grunn at da blir det vanskeligere å mate vedkommende med Satanisk jøde-propaganda. Jeg kaller den jødisk-kristne tro for Satanisk for det er nettopp det den er! Det finnes ingenting i verden som er mer Satanisk enn troen på jødenes latterlig barnslige fantasi om "gud og paradis"!

Litt spøkefullt kan jeg jo si at hvis jeg noensinne kommer til "himmelen" vil det være i spissen av en hær som kommer for å knuse skallen på "gud" og hans veike yngel! Thorrs hammer har knust hausen på mektigere jotner enn denne usle jøden dere tilber, det skal bli en glede å knuse den også! Wotan über alles!

Auf Tod und Leben kämpfen

Vi gjorde mye narr av, vitset mye om, og gjorde mange streker mot han som jeg drepte i Oslo 10.08.1993 a.y.p.s! Generelt sett likte vi ham ikke og han ga oss god grunn til å le av ham og se ned på ham - som da en felles "venn" av oss undersøkte skuffene i en kommode på soverommet hans og fant en dildo med ekskrement-rester på!! Hvis ikke dét er en grunn til å mislike en "mann" for så vet ikke jeg!?!

Før jeg dro til Oslo brente jeg et bilde av ham hvor en kamerat av meg, som heller ikke likte han, hadde skrevet "Død over den røde rotten", med en spesielt magisk skrift. Jeg brente det fordi jeg ikke ville ha noe med ham å gjøre, jeg ville ikke engang ha dette bilde av ham, og jeg dro til Oslo for å levere en kontrakt til ham for å slippe å ha noe mer kontakt med ham i det hele tatt. Jeg hadde ordnet det slik at jeg fikk pengene mine rett fra plateselskapet som sto over ham, og på den måten trengte jeg ikke engang å ta imot sjekker fra ham. Å gi han kontrakten ville bety at han aldri mer ville ringe eller skrive til meg. (Jeg hadde med en underskrevet platekontrakt da jeg dro til Oslo, og sionist-pressen, sammen med politiet og påtalemyndigheten, påsto at dén var et av motivene mine for å drepe ham! De gjorde dette som et forsøk på å bortforklare mitt edle drapsmotiv). Han ville være ute av min verden. Så jeg bestemte meg for å bli ferdig med det og gi kontrakten til ham med en gang. Dette kom jeg på sent på kvelden, en kamerat ville bli med for turens skyld og fordi han skulle vise "mannen" i Oslo noe ny musikk som han hadde laget (han spilte i samme musikk-gruppe som Oslo "mannen", og var hans beste venn).

Da jeg kom til Oslo og møtte ham i leiligheten hans ble han helt vettskremt. Han var stiv av skrekk og med et blikk så usikkert som overhodet mulig, i alle fall sålangt jeg kjenner de forskjellige blikk. Da jeg snakket til ham ble han enda reddere og ble til slutt så redd at han fikk panikk. Han angrep meg, men ble selv kastet i gulvet. Han løp så mot kjøkkenet etter kniv (en brødkniv som alltid lå fremme på et skjærebrett), men jeg var raskere og fikk hindret ham i hente den, samtidig som jeg fikk opp min egen kniv fra støvelen. Så løp han mot soverommet og entréen. Jeg forsto at han ville drepe meg og bestemte meg for å ta ham før han tok meg, så for ikke å la ham hente den omtalte elektrosjokkpistolen, sin eller haglen fra soverommet, angrep jeg! Han flyktet ut i gangen. Der møtte vi vår felles "kamerat". Han stoppet opp for å ta opp kampen mot meg sammen med bestekameraten sin som jo sto der, men bestekameraten var i sjokk. Han var fullstendig frosset, ubevegelig. Større øyne og stivere blikk har jeg aldri sett hverken før eller siden. Han fikk ingen hjelp, trass i ropene om nettopp dét. Han var sjanseløs, ikke fordi han ikke hadde våpen, men fordi han ikke kunne sloss uten våpen. Han hadde flyktet ut fra leiligheten sin og dermed flyktet fra alle sine våpen. Han løp, prøvde å ringe på til naboer idet vi passerte dørene deres, skrek om hjelp og hylte og bar seg. Et hogg med kniven i skallen gjorde fort slutt på sytingen! (Han døde ikke av knivstikk i brystet slik rettslegen påsto. Det vét jeg, for han døde momentant da jeg hogg ham i skallen!!! Kniven stó i skallen på ham og jeg måtte dra den ut med makt! Og så døde han i løpet av en halvtime på grunn av knivstikk i brystet? Hvorfor sa de dét egentlig? Hva var vitsen med det? Det var vel for å fremstille det som om jeg lot ham ligge der for å dø sakte. Da kunne de vel straffe meg mer. "Hurra for jøde-systemets betingelsesløse ærlighet".)

Grunnen til at det var såpass mange knivstikk (omtrent 14-15 knivstikk, samt 8-9 kutt fra glasskår som han falt ned i med bar overkropp. Disse kuttene stammet fra en lampe han selv knuste under sin "ærefulle" flukt), skyldes min knivs beskjedne størrelse, og det faktum at han veivet med armene og flyktet nedover trappene! Dette gjorde det vanskelig å treffe, da jeg måtte løpe etter en barfotet mann som var i dødsfrykt mens jeg selv hadde på meg tunge støvler og samtidig skulle hugge ham ihjel. Kniven var liten, med et omtrent 10 cm langt knivblad, og den var ikke skarp. Det var en støvel-dolk som kun var spiss.

Hvorfor han ble så overdrevet redd helt uten grunn når jeg kom opp til ham, kan skyldes tre ting; det ene er at han hadde selv planer om å drepe meg og naturligvis blir man nervøs når personen du planlegger å torturere til døde plutselig dukker opp hos deg midt på natten, men man blir ikke fullstendig lammet og bare står der i underbuksen mens den andre går åtte trapper opp, hele fire etasjer, og gjennom to ytterdører. Han burde nå i det minste klare å ta på seg en bukse og en t-skjorte på den tiden.

Det andre er at han kanskje fikk et nyss om at hans tid for å dø var kommet, at skjebnens time var kommet. At det var hans egen frykt som skulle forårsake det, visste han vel neppe. Han var så besatt av å drepe még, at kanskje trodde han jeg kom for å ta ham? (Kanskje jeg gjorde det også?)

En tredje ting er brenningen av bilde med forbannelsen på. Når han hørte min stemme i fjernringeapparatet ble han fyllt av undring, og sto rett og slett å lurte på hva jeg ville - og av den grunn ikke gjorde noe.

Da jeg kom opp og inn, og han så meg, det var da han ble skrekkslagen, for han så seg selv brenne i mine øyne - en visjon min underbevissthet gjennom mine øyne overførte til ham! Han ble kanskje så skrekkslagen fordi jeg overførte minnet om bildebrenningen til ham gjennom øyekontakt, en slags telepatisk overføring. Han så seg selv brenne, men kunne ikke vite at det bare var et bilde, han trodde at jeg var kommet for å "brenne" ham, det ville jo ikke være usannsynlig med de planene han hadde lagt for meg.

Kanskje var alle disse tre grunnene, samlet årsaken til at han ble så redd at han fikk panikk og angrep meg. Det vet jeg ikke, og vil aldri få vite heller.

Jeg ble dømt for overlagt, altså planlagt og godt overveid, drap! Uannsett om jeg planla å drepe ham eller ikke så var ikke drapet overlagt! Jeg angrep ham fordi han angrep meg og drepte ham fordi jeg visste om hans planer. Hadde han ikke hatt noen planer om å ta mitt liv ville jeg nok nøyd meg med å gi ham en god omgang juling, men når jeg visste at han skulle drepe meg ville ikke det vært nok. Hadde jeg latt ham leve etter at han hadde angrepet meg én gang, hvorfor skulle han ikke da prøve en gang til å ta mitt liv? Kanskje ville han klart det den andre, eller tredje gangen. Én gang ville han nok klart det om jeg hele tiden lot ham leve videre etter hvert forsøk. Jeg er ikke så dum at jeg gir folk den andre sjansen. Klarer de det ikke første gangen vil de aldri få en ny sjanse.

Mitt liv var ikke i direkte fare etter at jeg fulgte etter ham ut i gangen, men indirekte var det i fare, som ovenfor forklart, og dermed mener jeg at det var et drap i selvforsvar! Det var overhodet ikke planlagt, for uannsett om vi planla å drepe ham eller ikke, så ble jo aldri noen plan satt til livs.

Det var et såkalt forsettelig drap med strafferamme fra 6 til 12 år. Hadde det vært opp til meg, skulle jeg fått belønning for å drepe dette avskummet, ikke straff! Jøde-systemet derimot, så en mulighet til å få to fluer i en smekk; den motbydelige kommunistiske halv-samen drept og det hedenske "Nazi-svinet" fengslet på livstid!

Jeg forstår de egentlig godt, for med sterke stolte hedninger der ute i det fri vil vi være en trussel mot jøde-systemet, og jo flere vi er jo større trussel er vi. Jég var et samlingspunkt for disse kreftene, og ved å rykke blomsten opp med roten forvinner den og kommer aldri igjen.

Jøde-systemet vil ha ydmyke sveklinger, ikke folk som har sterke bein å stå på - som oss stolte hedninger!

Det de ikke forsto var at jég ikke var roten til den hedenske blomsten. Roten til denne blomsten er i oss alle, i blodet vårt, og ved å vise hedningen til folket tente de hedningen i dets sjel. De sådde hedenske frø i alle folks sjel, og mang en av disse frøene er idag fullvoksne vakre blomster som lyser med sine farger og gjør den norske eng til en blomstereng full av hedenske farger.

Jøde-systemet sådde sin egen undergang, for aldri før har vi nordmenn kjent blodet boble og bruse så sterkt som vi gjør idag, og dette skyldes systemets egen urettferdighet og dumhet! Vi kommer tilbake, Odin kommer tilbake. Fra Odin er vi kommet, til Odin skal vi bli. Hill Odin! Kjemp på liv og død!

Norden über alles

Det finnes mange av dem som påstår at jeg er "ond", og minst like mange som tror at jeg víl være "ond", fordi noen synes det er "tøfft". Jeg blir beskyldt for å prøve å fremstå som "ond". Dette er latterlig, fra ende til annen! Det som ser ut til å gå hus forbi, er det faktum at vi alle har forskjellige sider ved oss selv. Jeg kan like fullt hugge ned en stygg halv-same uten at det gjør meg noe som helst, som jeg kan leke med min nydelige datter! Dette er ikke to motsetningsforhold, og det er ikke "ondt" å hugge ned folk som prøver å ta ens liv, det er naturlig!

Jeg kan være like nådeløs som jeg kan være kjærlig, det som bestemmer hvordan jeg er, er hvem eller hva jeg har å forholde meg til. Jeg gir det jeg får, om noen ønsker å være min venn, da er jeg det, men om noen ønsker å drepe meg, da dreper jeg dem om de prøver og gir dem ingen nåde om de feiler! Jeg tar ikke alvorlig alle drapstrussler eller drapstanker rettet mot meg. Dog om noen utmerker seg som noen som virkelig mener det de sier, går det dem ille! Og hvis jeg ikke har tatt dem seriøst og det viser seg at de virkelig er seriøse - som om de prøver å drepe meg - da er jeg ikke nådig! Aller helst ville jeg drept dem umiddelbart om de framsatte noen trussler mot meg, for å vise at man ikke skal true andre, men handle istedenfor, men så lenge de jødisk-kristne har makten går ikke det - dessverre.

Svake menn truer, ekte menn handler! Vi trenger ikke de svake, de som slenger trussler rundt seg, så om de drepes gjør det ingenting!

Dette har ingenting med "ondskap" å gjøre, det er ikke "ondt" å hugge ned sine fiender, det er et overlevelsesinstinkt alle mennesker har!

Nådeløshet er en side av mennesket vi må ta like mye vare på som de andre sidene! De såkalt "positive" sidene. Ingen er "onde" eller "gode", vi er alle mennesker. Det vi har er mennesker med ære, og mennesker uten ære. Det er æresfølelsen som gjør et menneske verdifullt, ikke menneskets evne til å undertrykke de såkalt "onde" sidene av seg selv!!! Et menneske som ikke kan være nådeløst, er et sykt menneske, et menneske med en åndelig defekt!

"Ondskap" er i seg selv et latterlig begrep. Ingenting er "godt" eller "ondt", men det kan være godt og dårlig! Stikk den. Godt for noen og dårlig for andre. Det er aldri én av delene, aldri enten eller!

Vi har ingen ord for "ond" eller "ondskap" i norrønt språk! Vi har "illr" som betyr ille, vi har "bol" (o med kvist) som betyr ulykke, skade eller noe vondt (i betydning smerte). Ordet "ond" kommer fra norrønt "ond" (o med kvist) som betyr ånd, sjel, pust, ånde. Når vi vet at de jødisk-kristne kaller åndelig inspirasjon for demon-besettelse, så forstår vi hvorfor de ga nettopp dette ordet denne idiotiske betydningen.

Det finnes ikke noe "godt" og "ondt" i hedendommen. Vi er, som Nietzsche sa det: Jenseits von Gut und Böse (Hinsides godt og ondt)! Vi påberoper oss ikke å være "de gode", og vi sier ikke at de vi sloss mot er "de onde". Vi er germanske og sloss mot alt ikke-germansk, eller alt som ikke harmonerer med vår germanske natur og som trenger seg på eller prøver å skade oss. For oss er det germanske det beste og alt annet dårlig, men vi vet også at for andre folk er det germanske dårlig og deres eget det beste, med unntak av de tingene vi har felles selvsagt. Men det vi har felles har vi likevel på vår egen unike måte, de fleste har stolthet, men det er kun ví som har germansk stolthet! De andre har sin egen, eller ingen, stolthet. Ví kan ikke være stolte av å være romanske, for vi er ikke romanere, likeens kan ikke dé være stolte av å være germanske, for de er ikke germanere, helt enkelt.

Vi nøt masse respekt da vi engang levde som germanere. Romerene fryktet furor teutónicus (germansk raseri) og hele Europa ba til jøde-"guden" om å redde dem fra normannernes vrede under Viking tiden! I dag kan vi igjen høre bønner om frelse fra nordmennenes barbari i hjem og kirker i Europa. For en liten del av oss har så smått begynt å leve som stolte germanere igjen.

Glemte kunnskaper

Jeg har alltid vært av den oppfattning at jeg er så lite forfengelig som det går an å bli. I Bergen er det såpass kaldt hele året at det går an å la være å bruke deodorant, og likevel ikke lukte svette. Jeg bruker ikke deodorant, jeg bruker aldri noen som helst smykker, enten det nå er halskjeder eller ringer, barberer meg ytterst sjelden og når jeg gjør det bruker jeg aldri etterbarberingsvann. Det er ikke alltid jeg bruker såpe når jeg vasker meg engang.

Så kan vi spør; hvem er egentlig mest forfengelig? Er det de som jåler seg opp, eller sånne som meg? En psykologi-studentinne jeg møtte engang mente jég var en av de mest forfengelige hun hadde møtt. Ikke fordi jeg gjorde noe som skulle tilsi det, men fordi jeg ikke gjorde noe. Det høres kanskje rart ut, men hennes konklusjon var at jeg ikke brukte noen smykker og kunstige lukter nettopp fordi jeg var så forfengelig at jeg ikke ville ødelegge mitt nydelige øre med å lage hull i det, fordi jeg ikke ville sabotere de nydelige hendene mine med ringer, selv en diamantring ville ville gjort hånden billigere og styggere - perfekte hender kan kun ødelegges av pyntgjenstander som selvfølgelig aldri kan bli så fine som hendene mine. Armbånd vil sabotere utseende til mine nydelige underarmer, halskjede min nydelige hals, og så videre. Det samme gjelder kunstige lukter. Hvorfor skal jeg ødelegge mine, utvilsomt perfekte, lukter med deodorant og etterbarberingsvann?

Jeg spøker litt når jeg sier dette, men det er egentlig helt alvorlig ment. Ikke bare når det gjelder még, dette bør gjelde alle. Er man ikke spesielt fin å se på, så er det ingen vits i å prøve å gjøre seg finere på en falsk måte. Jeg vil alltid vise hvem jeg egentlig er og hvordan jeg egentlig ser ut, noe annet ville vært falskt. Jeg klarer ikke å lyge på den måten og utgi meg for noe jeg ikke er. Hvis ikke jeg er tiltrekkende som jeg er naturlig, da får det heller være sånn. Det er falskt å pynte seg opp for å bli finere enn det en egentlig er, og falskhet er noe vi ikke bør forherlige! Det er ikke bare mitt øre jeg spøkefullt kan si at er nydelig, alle ører er finest som de naturlig er. Ørepynt vil kun gjøre øret mindre fint enn det er uten ørepynt. Det germanske mennesket (jeg sier det germanske fordi jeg ikke synes andre mennesker enn de germanske er noe fine) er fint som det naturlig er. Alt gull og alle diamanter vi har på oss vil ikke gjøre annet enn å senke nivået på den germanske skjønnheten vår! Vi er finere enn både gull og diamanter, og alt annet her på jorden!

Smykker har mistet sin verdi totalt. Grunnen til at mennesket begynte å bruke smykker var ikke for å pynte seg. Det var for å beskytte seg mot sykdom og farer, og for å hjelpe seg. For eksempel er rubiner godt for blodet vårt, derfor skal de bæres nær hjertet i halskjeder eller på armbånd ved hovedpulsåren, Safirer er helbredende, diamanter og krystaller skal bæres i pannebånd og plasseres mitt i pannen for å styrke bærerens telepatiske evner og synskhet (dette fordi vårt tredje øye var plasert mitt i pannen før det sank inn i hodet. Med dette øyet så vi åndeverdenen, mens vi ser den fysiske med våre to andre. Pinealkjertelen er alt som er igjen av dette øyet). Smaragder skal hvile over solar plexis og hjelper bæreren i å se sannheten. Topas og citriner (en gul halvdelstein, kvarts) gir den samme effekt som solen og sommeren, for å øke lyset i depressjon ha på deg rav eller agat og så videre. Alle edelstener og metaller har forskjellige magiske egenskaper. Det samme gjelder blomster. For eksempel har roser og rubiner den samme effekt. (Forresten var rosene orginalt dyp rosa. Det er derfor planten heter rose.) Når vi har på oss smykker er det alltid lurt å bruke stener i samme farge som vår egen aura er i. Dette vil forsterke vår egen aura.

Denne måten å bruke smykker på har jeg respekt for, da det ikke er kun for å pynte seg, men det har en intelligent baktanke. Jeg har på meg brynje, når jeg har muligheten til det, blant annet fordi den gir magisk beskyttelse og styrke. Den svekker magisk innflytelse som kommer gjennom delene brynjen dekker- for eksempel hjerte, men den svekker magien begge veier så det er ikke alltid lurt å ha den på. Tar jeg en t-skjorte utenpå brynjen er den ikke så lett å legge merke til heller, så slipper jeg å bli beglodd i vårt "moderne" samfunn fordi jeg går med brynje. Brynjen veier 8 kg og er dermed også god trening å gå med både for rygg, bein og skuldre. Jeg synes selv at brynjen er fin, men det er altså ikke bare derfor jeg går med den (litt pynt er det jo også).

En annen ting når det gjelder smykker er å ha dem på seg kun når det er nødvendig, og til spesielle anledninger. Disse anledningene er ikke rent sjelden i stunder en er alene, eller med få andre. Den komersielle bruken av smykker er direkte tåpelig. Nok et anti-kulturelt meningsløst pengekonsum jøde-samfunnet pådytter oss!

Litt mer rasehygiene

Vi lærer idag at det er ikke det som er utenpå som teller, det er det inni som har noe å si. Dette hører vi når det er snakk om andre raser, og når vi snakker om vår egen rase og vårt eget folk. Hvorfor skal ikke det utenpå ha noe å si? Er vi virkelig så usikre at vi ikke tør å tro at vi er finere enn andre å se på? Det er en stor forskjell fra å være fornøyd med sitt utséende til det å være innbilsk. Vi, i de nordiske landene ér penere og finere enn alle andre, hvorfor skal vi ikke ha lov til å være stolte av det? Eller i det hele tatt erkjenne det faktiske forhold?

Det nordiske mennesket er gjennomsnitlig høyere enn alle andre, med unntak av noen kullsvarte negre i en del av Afrika som er verdens høyeste folk. Vi er lyse i huden, de fleste har klare blå øyne og lyst hår (noe det blir slutt på om vi fortsetter raseblandingen og den motsatte rasehygiene). Å være høy gir inntrykk av adelighet. Vi ér adelige, for vi er av jarls ætt (her snakker jeg om de med blondt hår og klare blå øyne).

Uansett hvor intelligent og grei en kvinne hadde vært ville jeg aldri giftet meg eller vært sammen med henne om hun ikke også var fin å se på. Vi skal ikke bare være et overlegent sterkt og intelligent folk, vi skal være et overlegent vakkert folk også! Vi er det allerede, men vi forfaller under det jødisk-kristne tyranniet på alle måter, så vi må reise oss igjen og fortsette utviklingen! Vi kan aldri bli perfekte, men om vi stopper å forsøke har vi tapt alt!

Jeg gjentar stadig dette om de sterkestes rett, herunder også de penestes rett, men vi vet jo også at parrer en med blå øyne seg med en som har brune øyne får som oftest avkommet brune øyne. Dette kunne jo bety at brune øyne er sterkere og dermed de blå svake, men slik er det altså ikke.

Blå øyne er øyne med evighetens og himmelens farge, havet er blått, mange vakre blomster er blå. Brune øyne, ja hva er nå det? Møkk er brunt, ja vi driter brunt!

Så hvorfor fortrenger brunfargen den blå fargen? Det er ganske enkelt. Blander vi rent vann (blå øyne) med møkkete vann (brune øyne), så får vi møkkete vann. Det er bare litt mindre møkkete. Det skal mye mer til for å få vannet rent og klart enn det skal til får å få det møkkete. Dette er årsaken til at avkommet til foreldre, en med blå og en med brune øyne, mest sannsynlig arver de brune "møkkete" øynene.

For å forbedre utséende til folket må vi også her tenke rasehygienisk. Det er viktig at ikke to mennesker med brune øyne parrer seg, for gjør de det får de et like "dårlig" avkom som det de selv er! Blander to med blå øyne seg får de et like bra avkom som det de selv er. Dette er en av grunnene til at vi bør akseptere flerkoneri! En mann med blå øyne og blondt hår kan ha en kone som har brune øyne, og en annen kone med blå øyne. Barna til hun med brune øyne blir "bedre" enn det moren er fordi de arver halvparten av farens gener også. Disse barna må igjen parre seg med noen som har blå øyne og blondt hår. Slik vasker vi ut de "dårligere" genene! Dette tar tid, men er viktig for å forbedre folket.

De "brune" genene vil nok dominere over de "blå" genene av grunnen forklart ovenfor, men med tiden vaskes de helt ut. Dette er langsiktig tenking, det er det ingen tvil om, men det er nettopp slik vi må begynne å tenke for å forbedre folket på alle mulige måter. For å i det hele tatt overleve som et fargerikt folk. Det er ingen grunn til å la være.

Skjemaet under kan også brukes for hårfarge (lys/mørk) og kroppsbygning (høy/kort og kraftig/tynn).

Vi vil aldri få alle til å bli perfekte, og hadde vi klart det ville ikke det vært noe bra - for vi trenger forandring, men denne rasehygienen sørger for at vi ikke vasker ut alle blå øyne og alt blondt hår fra vårt folk.

Kjærligheten er vanligvis sterkere enn logikken så det vil alltid være noen som ikke bør få barn sammen, som likevel får barn sammen. Det er det ingen tvil om. Tross alt er blå øyne og blondt hår langt mer verneverdig enn det mørkt hår og brune øyne er, for av alle menneskene som lever på vår klode er det bare en liten promille som har disse kvalitetene! Resten er brunøyde og mørk i håret. De fleste til og med svart i håret.

Det er vår plikt å sørge for at menneskehetens mangfold taes vare på. Vi vil ikke kunne snakke om en fargerik verden om alle har brune øyne og svart eller mørkebrunt hår.

Vi, det germanske folk, er menneskehetens blomst! Vi er det eneste folket i verden som har blå øyne annet enn unntaksvis! Vi er det eneste folket i verden som har blondt hår annet enn unntaksvis! La oss ta vare på vårt unike folk, som er fargerikt i seg selv. Mens alle andre har brune eller svarte øyne og brunt eller svart hår er vi det eneste folk i verden som har flere farger, og unike farger. De menneskene som har blå øyne eller blondt hår i andre folk, har det som rester etter germansk blod. Vi er unike!

Til de som sier dette er rasisme vil jeg spørre; Hva så? Ja, jeg er rasist, og det er jeg stolt over! Det er ikke negativt å være rasist, det er naturlig! Rasisme er ikke å hate andre raser, det er å sette sin egen rase over andre raser, eller sitt eget folk over andre folk!!! Alle setter sine egne barn over andre barn, mange setter sin egen slekt over andre slekter, hvorfor skal vi ikke sette vårt eget folk og vår egen rase over alle andre raser? Hvorfor skal ikke vi prioritere vårt folks eksistens over andre folks eksistens? Er ikke dine barn mer verneverdig for deg enn det naboens barn er? På samme måte er ditt folk mer verneverdig for deg enn det andre folk er!

De som mener at vi ikke trenger å sette folk opp mot hverandre bør tenke seg om en gang til. Det går ikke an å påstå at de ressursene vi øser ut til hjelp for andre - etter min mening - svake stygge folk ikke går på vår egen bekostning! Tenk tenk for svingende!!!!

Selvtekt

Jeg tror på en styrking av folkets rett til å ta loven i egne hender! Om noen bryter seg inn i garasjen til en bonde med sønner som ønsker å straffe forbryteren selv, ved å gi ham juling, tømmer tjære over ham og dyppe ham i fjær for så å feste ham på panseret på bilen og kjøre gjennom hele bygden, så ser jeg ingenting galt med det!

Det er vanvittig at vi i vårt land ikke har lov til å straffe andre for urett gjort mot oss, faktisk er det ví som blir straffet om vi gjør det likevel.

Om jeg slår ihel en mann som prøver å voldta nabofruen vil jeg bli straffet med fengsel i alt fra 6 til 12 års fengsel. (Og hvis jeg er et "Nazi-svin" vil de sikkert klare å bure meg inne i 12 til 21 år istedenfor.)

Det er vanvittig at foreldre må sitte å se at mannen som voldtok deres barn må sitte kun kort tid i fengsel. Og i fengselet får de særbehandling fordi de ikke er noe populære blant de andre innsatte. Jeg kan ikke fatte at fedrene ikke dreper overgriperen. Hadde fedrene gjort dét og hvis jég var loven ville de fått ros og ære - og de hadde fortjent det.

Det er helt feil at staten skal bestemme hvilken straff overgriperen mot våre barn skal ha! Her kommer æresbegrepet inn og vår rettferdighetssans.

Æren er mer verd enn livet, så om en mann voldtar et barn krenker han barnets og foreldrenes ære! Denne æren er mer verd enn overgriperens skitne og syke liv, det er bare rett og rimelig at han må bøte med det usle livet han har, for sin ugjerning!

Jøde-makten derimot "straffer" ham med noen måneder eller et par års fengsel for så å sende ham ut til det tydeligvis syke samfunnet igjen. "Kanskje kan han bli frisk igjen", "kanskje var hans pedofili bare midlertidig" og med slike latterlige argumenter argumenterer jøde-makten for at han kan "straffes" slik de "straffer" ham. Det spiller ingen rolle hva han er, eller hva han kan bli, sålenge han har gjort noe så nedrig som å forgripe seg på barn har han ikke livets rett! (Én gang overgriper, alltid overgriper!) Årsaken til overgrepet har heller ingen innvirkning på dette, om overgriperen hadde en vond oppvekst og ble selv voldtatt som barn, så er da det for svingende ingen unnskyldning. Om han har blitt en overgriper på grunn av sin fortid så er jo det synd for ham, men enda verre for de han forgriper seg på, og det unnskylder ingen verdens ting. Det tjener hele samfunnets interesse at slike syke mennesker blir avlivet, og det tjener offerets families ære om de dreper ham selv - selvfølgelig bare om de selv ønsker det.

Ønsker ikke en far å drepe mannen som voldtok hans barn, bør han ta det som et sterkt tegn på at han selv er åndelig tilbakestående og syk!

Medlidenhet og nåde overfor overgriperen er jødisk-kristne svakheter, åndelige defekter. Det samme gjelder tilgivelse.

Når det gjelder å straffe de som voldtar voksne er den enkleste måten å gjøre det på å kutte manndommen av voldtektsmannen. Da kan alle være sikker på at han ikke vil gjenta ugjerningen. Om en far eller andre i slekten ønsker å hevne voldtekten strengere synes jeg det bør være helt opp til faren og resten av slekten å bestemme det selv.

Jøde-makten skal ikke kunne komme og straffe noen fordi de straffer en som forgrep seg mot en av slektens medlemmer. Om de gir ham juling eller om de hugger ham i småbiter får være helt opp til dem, det har ikke staten noe med!

Slik æreløs oppførsel som voldtektsmenn viser er ikke noe vi skal akseptere. De viser ingen nåde overfor offrene, så hvorfor skal vi gi dem noen nåde? Ved å "straffe" voldtektsmenn med bare et par år i fengsel viser jøde-makten i hvor høy grad de faktisk aksepterer det voldtektsmennene gjør!!! Å si noe annet er tøv. En slik makt ønsker ikke jeg at skal styre vårt land.

Ván er vakandi manns draumr

Jøde-makten forteller oss hele tiden om deres planer om hvordan de skal få ned arbeidsledigheten her i landet. Dette er et skuespill fra ende til annen. Det er, på en eller annen merkelig måte, mer økonomisk for det jødisk-kristne anti-kulturelle systemet å ha så mange arbeidsledige vi har idag enn det er å gi alle disse arbeid.

Det er ikke vanskelig for staten å gi arbeid til folket. Den enkleste måten å gjøre det på ville være å kutte absolutt all sosialstøtte til arbeidsføre mennesker. Om noen av disse er så inkompetente at de ikke klarer å skaffe seg arbeid, ja da får de bare dø av sult! Vi har ingen grunn til å bry oss om de svake i samfunnet. La dem dø så de sterke kan blomstre.

"Jeg gjør aldri noe for å tjene penger, men jeg tjener penger fordi jeg gjør noe"!

Dette er en viktig regel, jeg vil si det er kvintessensen i det moderne livet å kunne leve etter dette. Det er her de arbeidsøkende gjør feil. De prøver å få seg jobb for å tjene penger istedenfor å gjøre noe og tjene penger som en følge av at de gjør noe.

Livet er hva du selv gjør det til, ikke hva jøde-maktens arbeidskontorer kan gi deg.

Det er mulig utdannelsen gjør folk så dumme at de ikke klarer å få seg jobb, men uansett er det ikke vanskelig å skaffe seg et (lovlig) levebrød.

Arbeidsledigheten er et kunstig problem skapt av jøde-makten for å tjene jøde-makten, og den alene!!! Så lenge du støtter denne jøde-makten vil de fortsette å undertrykke folket! Støtt oss og vi vil gi deg rett og plikt til arbeid for alle!

Penger er ikke et synonym til lykke, tvert imot, det er langt viktigere å ha noe meningsfullt å fordrive tiden med enn det er å tjene penger på å fordrive tiden! Det er også noe de fleste ser ut til å glemme. Jeg har alltid foretrukket å leve meningsfullt fremfor å tjene penger, det er jeg glad for selv om det har fått meg i ymse problemer og gitt meg mengder av motgang (konstruktiv motgang vil jeg påstå). Selv om jeg er i en mindre positiv situasjon akkurat nå, og for en stund fremover så ville jeg aldri ha byttet med noen andre! Uansett hvor mye penger og velstand, frihet og makt, jeg kunne bytte med, så ville jeg aldri byttet min mening med livet for noe av det. Dén vil jøde-systemet heller aldri kunne ta fra meg, de kan kun ta fra meg alt materielt og min fysiske frihet!

Jeg er overbevisst om at jeg lever et langt mer meningsfullt liv her i fengsel, enn det de aller fleste gjør utenfor under jøde-maktens materielle kontroll. Jøde-kristendommen kan kanskje tilby materielle goder og velstand, men en konstruktiv mening med livet klarer den aldri å gi noen av oss.

For nordmenn,

For norskhet

For Norge.

Høyreekstremisme

Jeg har flere ganger blitt kalt høyreekstremistisk. Det samme gjelder skinn-skalle miljøene. Det er fullstendig feil å kalle oss for høyreekstremister. Vi er revolusjonære, vi er de mest revolusjonære av alle sammen. De revolusjonære er de som sitter helt ute på venstresiden, og nettopp dér er det vi befinner oss. Så spar oss for tullet deres, vi er så langt på venstresiden som det overhode går an å komme!

Hvis dere virkelig tror at vi er høyreekstremister sier det temmelig mye om hvor lite dere vet om nasjonalsosialisme, eller politikk i det hele tatt, og hvis dere vet så lite så kan dere bare holde kjeft, og la være å uttale noe som helst om ting dere ikke vet noe om!

Sturm Abteilung

NSDAP (Tysklands NS parti ledet av Adolph Hitler) hadde SA ("Sturm Abteilung", betyr Storm Avdeling). SA forhindret at NSDAP`s møter skulle bli stormet, og de hindret NSDAP`s motstandere i å holde møter og slikt.

I dag har vi AP som regjeringsparti - dessverre - og disse tar sterkt avstand fra NS-Tyskland`s metoder, sier de selv i alle fall. Dette er løgn. AP har en slik stormavdeling selv, som lager bråk og stormer møter holdt av norske nasjonalister. Ytringsfriheten er kun for de som er enige i det regjerningen mener og sier! Nasjonalister stoppes med vold, sjikane, og liknende terror.

Jeg er overbevisst om at, for eksempel, Fedrelandspartiet er ett av de partiene i Norge som kun partiet selv vet hva står for. De får jo aldri komme til ordet før AP`s Sturm Abteilung kommer og ødelegger alt for dem. Er dette demokratiets syn på ytringsfrihet så sier jo det temmelig mye om demokratiet!

Når jeg sier AP`s Sturm Abteilung forstår sikkert de fleste hvem jeg mener. Jeg mener det skitne Blitz miljøet! Disse finansieres av regjeringen, en gratis leiegård midt i Oslo som nok hadde kostet en formue for vanlige mennesker å leie er ett eksempel.

Det tyske SA var uniformert, "brunjakkene", AP`s SA har også uniform; de kler seg styggest mulig, klipper seg styggest mulig, og ser kort og godt ut som de er dradd gjennom kloakken (ikke rent få av dem lukter slik også). Med sine smakløse stygge klær og sitt fargede hår er de uniformerte de også. Har du normale klær, eller "sosseklær", vil du bli kastet ut fra huset deres fordi de aksepterer kun tapere i taper-uniform der.

Blitz ungdommen er en gjeng snyltere som "bommer spenn" av folk fordi sosialpengene, eller mammas ukelønn, ikke er nok til så mye øl og dop disse aller helst vil nyte; en gjeng neddopede tapere, som angriper ekte nordmenn (nasjonalister) bare fordi de er ekte nordmenn (nasjonalister) - selvfølgelig bare om Blitz-pakket er i overveldende flertall, minst fem-seks ganger så mange som det nasjonalistene er;

Blitz-pakket er de største taperne i hele Norge; en gjeng drittunger med alvorlige pubertetsproblemer (noen ser jo ut til å ha disse pubertetsproblemene selv om de er oppunder 40 år gamle, det er visst noen som aldri blir ferdig med puberteten).

Neste gang noen skal kaste en bombe inn på Blitz-huset håper jeg de gjør det under en konsert og at de sprenger hele huset og alle der inne i luften! Slike landssvikere hadde blitt skutt om det var krig, og vi ér i krig for å få landet vårt tilbake fra jøde-makten, så å drepe dem er en krigshandling! Ung alder unnskylder ikke landssvik!

Futhark

Til og med i lærebøker i norrønt språk finner jeg runeskriften omtalt som "Rune-alfabetet". Alfabetet heter alfabetet fordi de to første bokstavene er Alfa, og Beta. Til sammen Alfabeta. Runene har en helt annen rekkefølge og dermed kan vi ikke kalle det for et alfabete. Vi kaller det Futhark etter de fem første runetegnene i runerekken, eller vi kaller det den eldre runerekken.

På neste side er den eldre rekken tegnet, og ved siden av dem tegn som kom senere - en del av dem fra den yngre rekken. Dette er den rekken vi bruker, og den er komplett.

Det er trist at vi har sluttet å bruke runeskriften som offisiell skrift-type her i Norge, og i de andre nordiske landene. Det er vår egen skrift-type, og likt alt annet som er vårt eget, ønsker jeg å bevare det.

Lær deg runene og begynn å bruke dem når du kan, som i personlige brev, notater og hva annet du måtte ønske. Ta vare på vår kultur på alle mulige måter. Det er ingen liten detalj i vår kultur som ikke er verd å ta vare på. Det som ikke kan tilpasses vår tid skal vi også ta vare på, selv om vi ikke kan bruke det i vår tid.

Hvorfor skal ikke ví bruke vår egen skrift? Det skulle da bare mangle. I gresk har de sin egen skrift-type, i russisk har de sin, i arabisk har de sin og så videre. Vi har også vår egen skrift-type, så la oss bruke den!

Ett sted må vi begynne, så begynn med å bruke den der du kan - selv om jøde-samfunnet i Norge ikke er tilrettelagt for bruk av norsk kultur!

To miljøer

I det såkalt "satanmiljøet" florerer det med uttrykk som Misantropi, satanisme, sosial-Darwinisme, Laveyisme, Faustisme, Eklektisme (å ta litt fra alt), filosofier, religioner, politiske systemer og så videre, som synes tiltalende og lage en helhet av det), Synkretisme (Bestrebelse for å forene flere, især religiøse, partier). Religionsblanding, i dette tilfellet mellom anti-kristne religioner), Okkultisme og så videre. Spør du noen av dem om hva disse tingene står for vil du neppe få et korrekt eller et konkret svar.

Denne ungdommen er ikke spesielt dum eller anderledes enn annen ungdom, men de ønsker selv å skille seg ut. Det er viktigere for dem at andre sér på dem som noe sært noe, enn at de egentlig ér det de blir sett på som. Dette ble bekreftet når jeg aktivt gikk inn for å faktisk spre "sær" propaganda til "normale" folk. Dette likte ikke de "sære satanistene" (eller hva de nå kalte seg), for dette gjorde dem mindre sære i andres øyne. De var ikke lenger de "særeste". De var ikke interessert i å faktisk spre de tanker de sto for.

I virkeligheten sto de ikke for noe som helst, de brydde seg ikke noe om det heller. Det de ønsket var å bli sett på som "sære" og det ble de, så de var fornøyd med situasjonen. Ironisk nok ble jeg mislikt av flere fordi jeg faktisk sto for det jeg sa, og dette gjorde at "særingene" ikke lenger følte seg sære. Krise. Dette ignorerte selvsagt jeg og fortsatte min propagandering.

Disse som ønsker at færrest mulig skal få "være med" er nettopp de som ikke mener et ord av det "sære" de sier. Hvis de virkelig vil vinne en krig mot kristendommen så må de jo selvfølgelig få flest mulig med seg.

Det nytter ikke å sitte på gutteværelse sitt, henge svære Peter-kors på veggen og male seg hvit i ansiktet, mens de forbanner alt som ikke er like "sært" som det de selv mener å være. De aller fleste musikerene er slike gutteroms-satanister! Lar de seg intervjue på TV lager de gjerne til en litt "tøff" hes stemme når de snakker også, for å bli sett på som litt ekstra sære.

Med mindre man har langt hår, har hørt på sort-metall siden senest 1988-1989 (på tross av at de selv bare var 11 år gamle da og hørte på MAX-MIX 9), og har minst femti nagler på skinnjakken så går det ikke an å bli "en av dem". Ja, ikke minst må du ha alle VENOM skivene for å bli akseptert. Har du ikke dem er du ikke "true" (ekte). Denne gruppen utgjør majoriteten av "satanistmiljøet". Dette er den synlige delen og det som skremmer vettet av enkelte kristne, utrolig nok.

Den øvrige delen, som jeg representerer, har et helt annet syn. Vi bryr oss ikke om du har kort eller langt hår (jo lysere, jo bedre), om du går i svarte eller hvite klær, om du er moderne eller umoderne kledd, om du liker popmusikk eller sort-metall, om du har interessert deg for hedendom i en time eller ti år, om du var kristen igår og hedning idag, om du er ung eller gammel, om du er rik eller fattig, om du bare er litt interessert eller om du går inn for aktivt å hjelpe oss.

Det som har noe å si er at du er interessert! Ví har ikke monopol på vår ideologi, ví har ikke vår ideologi for å skille oss ut, for å være "sære", vi har vår ideologi fordi vi tror på den! Om andre er enige med oss er det selvsagt bare bra. Det er heller ikke nødvendig å like még for å være enig i mye av det jeg sier, det spiller da ingen rolle. Vær deg selv og lytt til blodets røst, lytt til din germanske natur!

Historieforfalskning

Det er alltid vinneren etter krig som skriver historien. At frimureren Roosevelt, som var presidenten i U.S.A. under krigen, var klar over i god tid i forveien at Japan planla å bombe Pearl Harbour, men likevel ikke gjorde noe for å forhindre det, er noe revisjonistene for lenge siden har avslørt.

Det samme gjelder tyskernes såkalte jøde-utryddelse. Jøde-utryddelsen på slutten av den annen verdenskrig er både bevisst og motbevisst (motbevisst av jødiske revisjonister til og med), så hva vi skal tro på er helt opp til oss selv. Jeg vil ikke påstå at de ikke gasset noen jøder i det hele tatt, men jeg vil stille meg sterkt tvilende til at de gasset seks millioner av dem, eller så mye som et tall i nærheten av det! Faktisk vil jeg påstå at det er ren løgn!!!

Hvorfor? For det første vet vi at vinneren skriver historien til sin fordel, for det andre kryr det av jøder i Europa den dag idag (hvis det var seks millioner flere jøder i Europa enn det er idag forstår jeg godt hvorfor det var så mange "anti-semitter" forresten), for det tredje er det åtte millioner jøder i U.S.A. som flertallet har Polske eller tyske etternavn (hvor kom de fra? Dukket de opp fra løse luften eller flyktet de til U.S.A. før og under krigen? Altså ble de ikke gasset likevel?), for det fjerde har jeg problemer med å forstå hvordan tyskerne skulle klare å gasse seks millioner mennesker på et halvt års tid (de begynte gassingen i Mars eller April 1944 a.y.p.s. og sluttet i September eller Oktober samme året fordi de allierte "befridde" områdene leirene var bygget i, ifølge allierte kilder) ved hjelp av en håndfull "utryddelsesleire". Gassen de visstnok brukte var Cyclon B, en gass som gir alvorlige skader om du får den på huden bare, og gasskammeret kan ikke entres på minst 24 timer etter at den er brukt! (De påstår at nye ladninger jøder ble gasset hvert tyvende minutt.)

Jeg har selv sett "sanne fortellinger" som har blitt filmatisert og hvor tyskerne åpner beholderene gassen oppbevares i med en bajonet, uten engang å ha hansker på hendene og iført bare en ussel gassmaske. Direkte latterlig! I samme filmen, den "sanne" fortellingen, blir SS-offiserene underholdt av dansende sigøynere og sigøynermusikk.

Når vi vet at sigøynermusikk var strengt forbudt (og vi vet at SS-mennene var nettopp de som ikke brøt disse reglene) så sier jo det oss litt om hvor sannferdig denne "sanne" fortellingen må være (Jeg tenker på filmen "Kjemp eller dø").

Om du har femten gasskamre (tyskerne hadde ikke så mange engang) og gasser 200 i hvert gasskammer hver eneste dag i et halvt år (omtrent 185 dager) får du gasset totalt (15 ganger 200 ganger185=555.000) 555.000 mennesker. At tyskerne skulle klare å gasse 6.000.000 jøder på den tiden og med det utstyret er hinsides all logikk! Selv tysk-effektivitet har sine begrensninger. Dessuten hvis disse leirene var utryddelsesleirer, så hvorfor krydde det av jøder etter krigen som kunne fortelle at de hadde vært i leirene? Hvis de snakket sant burde de jo være døde selv, hvis ikke kan det jo umulig ha vært noe utryddelsesleirer! Og hvis de sier at de sto på "venteliste" for å bli gasset betyr jo det at det tok lang tid å gasse dem, og da kan jo umulig tyskerne ha klart å gasse seks millioner på så kort tid! Løgnene er selvmotsigende! Spar oss for deres latterlige løgner.

En annen ting er jødene. Hva gjorde egentlig jødene under krigen, bortsett fra å bli gasset selvfølgelig? Om det døde seks millioner jøder under den andre verdenskrig og alle ble gasset ihjel, hva gjorde egentlig de som ikke ble gasset på da? Satt de hjemme og talte penger mens deres brødre ble gasset ihjel?

Jeg kan tro at det døde seks millioner jøder under krigen, men jeg tror også at det tallet regner alle som døde av alderdom, av sykdom, av sult, i arbeidsulykker, i andre ulykker, i krigen som soldater som sloss mot det tredje riket, av selvmord og andre ting. Akkurat slik som alle andre folk dør i krig, og i fred også, med unntak av å dø som soldater. De ble i alle fall ikke gasset ihjel, slik det påstås fra de alliertes side, mest aktivt fra jødenes egen side!

Ifølge raporter fra Røde kors døde det omtrent 120.000 jøder i de tyske konsentrasjonsleirene og alle døde av sykdom og sult (som alle slet med i Tyskland på den tiden). Dét tror jeg på, men jeg tror ikke at seks millioner ble gasset ihjel!

Det virker som om tyskerne får skylden for døden til absolutt alle jødene som døde i perioden fra 1939 a.y.p.s. til 1945 a.y.p.s. Tror du på jødeutryddelsen må du også tro at ikke én éneste jøde døde av andre årsaker i perioden 1939-1945 a.y.p.s., er dét noe å tro på?

Armé angel

Det forsvaret vi har i Norge idag er ynkelig! Vi har færre krigsfly i Norge enn det étt enkelt Amerikansk hangarskip har. Vi har en hoved-marinebase utenfor Bergen som er fullstendig ubeskyttet, da regjeringen har lagt ned hæravdelingen i Hordaland. Vi har en hær som er utrustet med våpen opptil femogfemti år gamle. Til samme tid snakker de om hvor viktig det er å sikre freden i Europa, om faren for at Norge skal bli dradd inn i en konflikt.

Det tok en million tyske (tyske er et synonym til meget gode) soldater to måneder å tvinge Norge til å kapitulere, det som forsvarte Norge var 20.000 elendig utrustede soldater, og noen allierte styrker som sloss rundt Narvik.

Norges situasjon er liknende idag! Forsvaret ble bygget betraktelig ned i Norge i mellomkrigstiden, mens hele Europa bygget opp sin militærmakt, idag bygger Norge ned igjen, mens Europa bygger opp.

Idag snakker landsviker-regjeringen i Norge om å sikre freden for oss med medlemskap i hel-jødiske organisasjoner som EU, FN, og NATO! Det de gjør er å gi bort vårt land for å unngå å måtte ofre litt slit og tårer, og ta ansvar for Norge selv! Norge har overhodet ikke behov for noen andre allierte enn Sverige, og kanskje Finland også.

Om Norden tok ansvaret for seg selv ville vi ikke trenge å være redd for noen i det hele tatt. Ingen makt i verden ville klart å tvinge et sterkt samlet Norden i kne!

Sverige hadde for inntil få år siden verdens tredje sterkeste flyforsvar (nå har Kina større, og muligens India også). Finland har en formidabel hær, og Norge et sterkt sjøforsvar (så og si ubrukelig uten flystøtte og sikre baser å få forsyninger og liknende fra.

Håkonsvern er ingen sikker base når hæravdelingen som skulle beskytte den og område rundt er lagt ned).

Om alle disse tre nordiske landene slår seg sammen og bygger opp sitt forsvar på alle måter vil vi ikke trenge noen andre. Vi vil ikke trenge å krype i støvet og tigge om hjelp fra andre, slik landsviker-regjeringen gjør idag for å få garantier om hjelp fra de samme landene som innvaderte oss eller planla å innvadere oss for litt over femti år siden. Russland angrep Finland 30. November 1939 a.y.p.s.,

Tyskland angrep Norge 9. april 1940 a.y.p.s. og Storbritannia sammen med Frankrike var på vei til å innvadere Norge samme dagen, men tyskerne kom dem i forkjøpet. Sverige ga alle sine malmressurser til det tredje riket og for å stoppe disse leveransene ville de allierte okkupere både Norge og Sverige. De måtte gjennom Norge for å komme til Sverige (Baltikum var stengt av tyskerne for tyskfiendtlige styrker fra 1. September 1939 a.y.p.s. av, når de angrep Polen) og dessuten ble all malmen transportert fra Narvik med skip til Tyskland. Det er derfor det var så harde kamper i Narvik. Dette var også et sted franske soldater sloss mot tyskerne i Norge.

13. Mai 1940 a.y.p.s. ble den franske "1er Bataillon, 13ème Demi-Brigade de Légion Étrangère" (Fremmed Legionærer) og den franske "342ème Compagnie Autonome de Chars de Combat" (fem Hotchkiss tanks. 12 tons tanks med 37mm kanon og suverent panser i forhold til de tyske tanksene på den tiden.) satt i land av britiske landingsfartøyer klokken 0100 i nærheten av Bjerkvik nord-øst for Narvik ved hodet til Herjangsfjorden. To uker senere ble Narvik erobret av en styrke bestående av franske, norske og polske soldater støttet av britiske fly og skip. De allierte brydde seg overhodet ikke om Norge, de var bare interessert i Narvik. Det var derfra ressursene til Tyskland ble transportert.

Hadde ikke Tyskland okkupert Norge ville de allierte gjort det. Da ville Tyskland likevel ha måttet innvadere Norge for å sikre de (for Tyskland) livsviktige svenske malmresursene. Hadde dét skjedd ville Norge og Sverige blitt områder som selve krigen ble utkjempet på. Hele Skandinavia ville ha blitt lagt i ruiner.

Av to dårlige ting - tysk okkupasjon av Norge, eller langvarig krig i hele Skandinavia - fikk vi det minst dårlige. Istedenfor å forbanne tyskerne for det de gjorde, bør vi forbanne de allierte som presset Tyskland til å okkupere Norge, og vi bør forbanne den "norske" landsviker-regjeringen som ikke samarbeidet med Tyskland istedenfor å tro at de kunne være nøytral!

De som tror at Norge var pro de allierte før Tysklands okkupasjon av Norge må jeg nok skuffe (eller forhåpentligvis glede). Norge var et nøytralt land med mer sympatier for Tyskland enn for Storbritania/ Commonwealth og Frankrike. Den norske handelsflåten var meget tysk-vennlig. En følge av dette var at rundt 3500 norske fiskere og sjøfarere omkom på sjøen som følge av britiske flytokt mot "tyske militære mål" (norske handelsskip og fiskebåter).

Ellers har vi jo andre eksempler av allierte flytokt mot den tyske okkupasjonsmakt, som for eksempel bombingen av en norsk barneskole på Laksevåg i Bergen, hvor langt over hundre barn og lærere ble liggende igjen døde i ruinene. At enkelte tyske soldater gråt over det som hadde skjedd mens de kjempet mot ilden og gravde elever og lærere ut av ruinene, er noe vi ikke hører mye om (vinneren skriver historien, og tyskerne tapte krigen, derfor så lite positivt om dem i historien).

Rundt 10.000 mennesker mistet livet som en følge av den tyske okkupasjonen av Norge. Vi kan jo lure sterkt på hvor mange egentlig tyskerne selv tok livet av. Det blir jo ikke så mange igjen etter at vi har talt alle som de allierte tok livet av med sine bombetokt (ikke minst i Kirkenes hvor en håndfull hus var alt som sto igjen etter russisk bombing under hele krigen).

Tyskland hadde ikke lyst til å okkupere Norge i det hele tatt, det norske folk var et prakteksempel på et stolt, sunt og arisk folk i tyskernes øyne og vi hadde ingen uoverenstemmelser landene imellom. De ble presset til det av de allierte og beklaget det like mye som det vi nordmenn gjorde!

Så litt om selve okkupasjonen.

Vi skal være glad for at det var tyskere som okkuperte Norge, og ikke noen andre. Tyskerene likte nordmenn, ikke minst fordi vi var prakteksemplet på et rent arisk folk.

Vi hører idag om massevoldtekt i det tidligere Yugoslavia, begått av begge, eller alle tre, parter i konflikten. Om en tysk soldat voldtok en kvinne i et okkupert land ble han henrettet! Denne edle siden ved den tyske hær hører vi aldri noe om, vi hører kun det negative det er å si om dem, og av det er det meste løgn!

Tyskerene så ikke på oss som fiender, og de så ikke på seg som en okkupasjonshær! Nordmenn ble behandlet deretter!

Norske kvinner som hadde omgang med tyskere under okkupasjonen ble snauklippet og trakassert etter okkupasjonen. Idag i enkelte miljøer i Norge blir norske kvinner trakassert, og noen til og med mishandlet, om de avstår fra å ha omgang med "fargede" utlendinger, fordi de da er "rasister" eller "nazister"! Dette sier mye om den utviklingen vi har hatt i Norge i etterkrigstiden. Riktignok var tyskerne del av en okkupasjonsmakt, men det er også de "fargede" utlendingene som oppholder seg i Norge nå. Det er ikke så mange som ser på dem som det, men det er nettopp dét de er!

Okkupasjonsmakten er en internasjonal makt, Illuminati, som jobber for å ødelegge alle de ren-rasede ariske folk innenfra med raseblanding, narkotika og med jødiske religioner og politikk!

I Sverige er hvert fjerde barn som blir født av utenlandsk opprinnelse. I Tyskland bor det over fem millioner "fargede" utlendinger, og i Norges hovedstad er det så og si umulig for "vestlandsbønder" og "bygdetullinger" som meg, å finne kolonialvareforretninger som ikke er eid av "fargede" om man befinner seg øst for Oslo Sentralbanestasjon!

Vi føler oss som utlendinger i eget land!

I norske fengsler er det på landsbasis gjennomsnitlig 40% "fargede" innsatte, i Oslo er det 60%, og så og si alle sitter for narkotika kriminalitet (ellers er det mest drap av andre "fargede", og voldtekt av norske kvinner, de sitter for).

Hva er det egentlig vi tenker på?

Hvis ikke denne utviklingen stopper nå går vårt folk under. Kast disse parasittene ut av vårt land, men først av alt kast ut dem som slapp, og slipper, parasittene inn!!!

Fornmæla

Island er et land vi bør lære av. De tar vare på sin kultur og sitt språk bedre enn noe annet land i verden! De har to statsreligioner; Kristendom og Åsa-tro! At de har kristendom som statsreligion er selvsagt forkastelig, men at de har Åsa-tro som statsreligion sier meget om hvor godt de tar vare på norrøn kultur.

Norrøn jord

Det har blitt brent mange kirker de siste årene. En del av den hedenske vekkelsen. Hvorfor brennes kirker? Det som skjer når en kirke brennes er at flere mennesker lærer seg å sette pris på kirkene, flere blir kristne, kirkens makt styrkes.

Det kan jo virke som om kirkebrenning har helt motsatt effekt, men slik er det altså ikke. For selv om kirken og dens feige jøde-dyrking blir styrket, så blir hedendommen styrket ti ganger så mye!

Å brenne en kirke er som å gi et sverd til kirken, men samtidig å gi tí sverd til hedendommen, dermed styrkes hedendommen mest av kirkebrenningen! Vi får den psykologiske "vis Odin til folket, og Odin tennes i dets sjel" effekten!

Ikke minst er det de gamle hjernevaskede foreldrene våre, og deres fossil-foreldre igjen som trekkes mot kirken, mens ungdommen trekkes mot hedendommen.

Selvsagt trekkes ungdom og de eldre begge veier, men ovenfor snakker jeg om flertallet av gruppene. Vår psykologiske krigføring er en langsiktig krigføring. Det vil ta lang tid å få de voksne til å se herligheten og prakten i hedendommen, så om vi hadde prøvd ville vi ikke fått det til før de døde av alderdom likevel! Istedenfor retter vi oppmerksomheten mot vår egen generasjon, og den neste. Dé er ikke hjernevasket av jøde-systemet ennå og dermed er det lettere å få dem til å forstå hvor nødvendig hedendommen er. Når vi klarer dette vil de likevel ha et langt liv forran seg selv om det kanskje tar tjue år å få til "norskifiseringen" av dem. Samtidig vil kristendommen dø ut etterhvert som våre foreldre og deres foreldre igjen dør ut. Tiden er på vår side.

Vår foreldregenerasjon sier at ungdommen er så lett å påvirke og dermed prøver vi å vekke dém istedenfor. De sier at vårt budskap er så svakt at vi må gå på den svake ungdommen for at vi skal få noen med oss. Dette er en typisk jødisk måte å bortforklare ubehagelige ting på.

Virkeligheten er at ungdommen ikke er hjernevasket av kristendommen ennå, og derfor er det lettere for oss å verve ungdom til vår edle krig, enn det er å verve voksne. Ungdommen er fremdeles åndelig frisk og ufordervet av jødisk-kristen dødsdyrking og misantropi. Jo yngre vi er jo mindre er vi forpestet av fremmed moral og etikk. En femtenåring har langt mer mot enn en attenåring, det vet alle som kjenner ungdomsmiljøene. Det er de yngste tenåringene som er minst redd om to gjenger fyker i tottene på hverandre. Jo eldre jo feigere. Dette skyldes nettopp det jeg snakker om ovenfor; de har mer av vår naturlige hedenske moral og styrke jo yngre de er, jo eldre de er jo mer indoktrinerte i jøde-systemet er de!

Dette kan ikke bortforklares, det er slik det er. Ferdig med det.

Jo eldre vi blir jo mindre fantasi og livsglede får vi også, dette skyldes akkurat det samme. Fargerike hedenske barn gråmales av den jødisk-kristne dødsreligionen etterhvert som de vokser opp!

Jeg er 21 år gammel og ble betraktet som barnslig av rettspsykiaterene.

Dette skyldes at jeg liker å leke. Når jeg var ute lekte jeg med kameratene mine. Det høres grellt ut kanskje, men jeg gjorde altså det. Leken gikk ut på å fekte med trestokker og klubber. Sammen gikk vi 5-6 stykker opp i skogen, grupperte oss og så skilte vi lag. Den ene gruppen kunne for eksempel få i oppdrag å beskytte noen gamle klosterruiner, mens vi skulle ta klosteret. Det var mørkt og mens fire forsvarte ruinene kunne det være to som angrep. Altså gikk leken ut på å snike seg inn på dem og hugge dem ned alle sammen, eller ta en gjenstand som de hadde gjemt et sted i ruinene og komme seg "levende" unna, eller liknende. Reglene for fektingen gikk bare ut på at vi ikke skulle slå etter hodet og at vi ikke skulle slå mer hardt enn at det bare gjorde vondt, bare "markere". Selv om vi bare markerte ble det både blåmerker og blodige sår (det er vanskelig å markere med klubber på to-tre kilo). Spesielt kutt på fingre og blåmerker på armene og beina.

Det er mange scenarioer som går an å leke, for eksempel at tre-fire mann Jag er én innover i skogen, bakholdsangrep med ymse feller og butte spyd som kastes mot fienden, sloss i bratte skråninger, over vann og liknende. Å rulle ned en skråning og lande i en bekk er ikke spesielt festlig, så der sloss man temmelig intenst for å unngå fallet.

Dette er barnslig, det er gøy, du lærer å tåle smerte og det er god mosjon. Du lærer taktikk og fektekunst. Hvis ikke dette er en fin lek så vet ikke jég. Det er selvsagt litt farlig også, men det gjør det hele bare enda gøyere og mer givende. (Turgåere er derimot mindre begeistret over å finne skrikende unge menn som sloss så barken spruter der de har tenkt å gå tur.) Jeg håper jeg aldri blir "voksen".

Tilbake til kirkene.

Mange mener kirkene representerer vår kultur, det bør jo være klinkende klart at de ikke gjør det, klart for alle og enhver.

Kirkene er en del av jødisk-kristen (anti)kultur, ikke norsk kultur! Jeg er enig i at mange av Stavkirkene er bygget av fremragende kunstnere med hedensk arkitektur, men det betyr ikke at kirkene ikke er jødisk-kristne! Vi bør gjennopplive den byggekunsten og bygge bygg i hedensk byggestil idag, istedenfor å mimre over de gamle Stavkirkene!

Vi trenger ikke juble over Stavkirkenes eksistens når vi like godt kan bygge finere og langt mer kulturelle bygg idag!

Hovedgrunnen til at Stavkirkene blir brent eller forsøkt brent er grunnen de er bygget på. Fantoft Stavkirke for eksempel (som jeg ikke ble funnet skyldig i å ha brent), er bygget midt oppå en naturlig sirkel. Et hedensk helligsted! Slike steder blir (ble) brukt til seid, hvor det danses i ringen. I ringen er det også et holt (steinhaug-tempel) hvor de fordømte jødisk-kristne fjolsene har satt et stort steinkors mitt oppå!

Hvordan kan de forvente at vi skal respektere deres kirker når de er bygget mitt oppå våre flere tusen år gamle hedenske helligsteder?

Samtlige hof og holt ble enten knust, ødelagt eller bygget kirker på når vårt land ble forpestet av den åndelige svartedauden rundt og etter år 1000 a.y.p.s! Vi har kun få gravhauger igjen også. Alt ble jevnet med jorden og erstatte av jødisk søppel som kirker, kirkegårder og kloster (ikke minst alt juggelet som fulgte med)!

De kristne trengte seg på og ødela det som var vårt, mens når vi så smått tar litt igjen blir vi fengslet og straffet som "onde satanister"og "djeveldyrkere". Hvis det finnes noen "djevel" er det den "guden" de jødisk-kritne tilber selv, ingen andre enn "djevelen" ville ha tillat slik dødsdyrking som det de jødisk-kritne driver med!!! Ved å bygge jødisk-kristent søppel på vår hellige jord forseglet de en dør til mer kunnskaper om vår fortid! De har lurt "kultur" interesserte til å kjempe for å bevare disse seglene ved å la de gamle kirkene stå på hellig hedensk jord, de har lurt dem til å sloss for fortapelse av vår egen kultur ved å gjøre dem forelsket i det som skjuler den!

Graver vi i jorden under de eldste kirkene vil sjansene for å finne spor etter våre forfedres, og formødres, Åsa-dyrking seid og galder være ytterst store. Så uansett hvor fine Stavkirkene er, så er det som er under dem av langt større interesse, både for hedendommen og for kulturinteresserte! (De jødisk-kristne har ingenting de skulle ha sagt, Norge er hedensk jord, vår jord!)

Dette gjelder alle kirker, og liknende hån mot byggverkskunsten, som er fra middelalderen eller bygget på hedensk hellig jord fra den tid.

Vordrin

Hvor har vi ordet "verden" fra?

Det kommer av de norrøne ordene vord, vording, vorda og vordr. Vord betyr vørdnad og ære, vording betyr verdsettelse, takst, ære, vørdnad og mening, vorda betyr verdsette, taksere, vørde, akte og synes, og vordr betyr verdsatt, taksert, vørd og hedret.

I esoterisk norrøn lære heter det at alt er en del av Vorden, eller Vyrden. På engelsk er ordet wierd kommet av det angel-saksiske ordet Wyrd, som er det samme som norrønt Vyrd/Vord. Vorden er som et nett som holder alt sammen, luften, vannet og alt annet er en del av Vorden, alt henger sammen, som om det er flettet sammen av fine tråder, så fine tråder at vi ikke kan se dem. Dette nettet spinnes av Nornene, derfor sier vi at alle har sin egen skjebnetråd som bestemmer lengden og utfallet av livet. Dette altomfattende nettet er i konstant forandring, Nornene, Urdr, Verdandi og Skuld (fortid, nåtid og fremtid), vever hele tiden på det, ustanselig. Når seidkvinnen, eller mannen, lar hamen sin løpe ser hun, eller han, en annen mer raffinert side av Vorden. Trådene blir synlige, og hamen kan bevege seg ved hvelp av disse trådene.

En ting vi ofte hører fra den moderne forskning på Astral projeksjon er at en sølvtråd strekker seg mellom kroppen (Líket) og astral-legemet (Hamen) når astral-legemet projiseres. Dette er en tråd i Vorden som sørger for at vi ikke "går oss vill", at vi kan finne tilbake gjennom et hav av tråder, et kaos av raffinerte tråder som Nornene har fullstendig kontroll over. Denne Vorden forsto de jødisk-kristne så lite av at de fikk ordet "wierd" av det, mens vi selvfølgelig forsto langt mer og kalte det vi levde i for Verden. Dette er også et godt bilde på hvordan vi forstår verden, vi hedninger ser på den som verden vi lever i, mens de jødisk-kristne ikke forstår mer enn at de kan kalle den for "wierd" (merkelig)!

Åsgargrinn

Holdningen til folk sier mye om dem.

Med dette alene vet vi mye om de forskjellige grupperinger innenfor såkalt anti-rasisme og nasjonalisme. Blitz-barna og de andre landssvikerene går fremoverbøyd og med blikket vendt mot bakken. De lar armene henge rett ned foran seg som dumme aper, ja de ser litt ut som aper i holdningen med den lille forskjellen at apene ikke har fullt så dårlig holdning! Typisk veik holdning man finner i de såkalt anti-rasistiske miljøene i vårt land, de røde miljøene.

Nasjonalistene går med rett rygg, nesen stolt i været og brystet frem. Slik holdning kjennetegner vinnerne, de sterke, de stolte, de som er trofaste mot sitt land, sitt folk og ikke minst mot seg selv!

Hvorfor kan vi se en slik forskjell på holdningen mellom de to miljøene?

Såre enkelt; holdningen er et bilde av menneskets psyke, av menneskets selvbilde og psykiske styrke. Og det stemmer totalt når vi sammenligner miljøene, hvem som er ødelagt av jødisk-kristen propaganda, og hvem som er styrket av hedensk visdom.

Jeg sier her hedensk visdom, like fullt er den hedenske visdommen propaganda den også. Propaganda er et litt ubehagelig ord få bruker. Propaganda betyr enkelt og greit "arbeid for å utbre en mening, lære, eller liknende", og dermed er ganske mye egentlig propaganda.

Skolebøkene i historie, religion og psykologi er like mye propaganda som det Vargsmål er, eller som det Goebbels drev med under og før krigen, for ikke å snakke om bibelen. Bibelen er verdens mest leste propaganda, det er propaganda fra ende til annen!

Forskjellen mellom de jødisk-kristne og meg, er at jeg står ærlig frem og sier at jeg propaganderer, mens de feige misantropene prøver å fremstille seg som om de, ikke propaganderer, men underviser!

På samme måte hører vi politikerene snakke om ansvar. De har ikke makt, neida, politikerene har "ansvar". Makt er et "udemokratisk" ord.

At hele demokratiet er udemokratisk derimot trenger de ikke prøve å skjule, for alle er jo av den oppfatning at "demokratiet" er demokratisk.

Få tenker også på at styret i "demokratiet" presser sine meninger på folket med sleip uærlig propagandering finasiert av folkets egne skattepenger!

Hvor mange var for eksempel for et norskt EU medlemskap i utgangspunktet? Det valgkampen virkelig handlet om var for ja-regjeringen å lure flest mulig til å si ja, mens nei-siden måtte trå til for å motarbeide de løgnene erke-landssvikerene, ja-politikerene og den øvrige ja-makten som NHO og liknende kapitalist-svin, tredde ned over hodet på folket!

Jeg sier ikke at alle som stemte ja til et norsk medlemskap i den heljødiske europeiske Unionen er landssvikere, men jeg sier at alle som stemte ja, var lurt til det av løgnpropagandaen som erke-landssvikerene spredde!

Det er ikke demokrati når styret bruker folkets penger til å påvirke det til å stemme på det styret vil at folket skal stemme på. Det er ikke demokrati, det er manipulasjon! Det er ekte diktatur, en liten gruppe som tar alle avgjørelsene ved å selv bestemme hva de skal lure folket til å stemme på. Dette "demokratiet" har møtt sin overmann, det norske folk! Vi klarer å stå imot presset fra jøde-makten bedre enn noe annet folk i verden, der andre folk faller som kirker for ilden, står det norske folk støtt som et fjell!

At ikke vi skal klare å komme oss opp igjen fra myren som den jødisk-kristne dødskulturen kastet oss i, er like usannsynlig som å høre kloke ord fra en kristen!

Vi skal reise oss igjen, opp fra asken av det som engang var, vi skal finne gullbrikkene våre forfedre eide, vi skal atter engang samles på Idavollen hvor vi skal holde råd, og derfra styre vårt land oppover igjen, fra det svarteste hull oppover mot den blå himmelen! Oppover mot visdommens hav og livets evighet!

Vi samler oss igjen, de som overlevde, og de som kommer tilbake fra døden, vi samles for å bygge et nytt rike, på "gudsrikets" ruiner. Det som engang var stiger opp fra asken til "guds" hus!

Bli med oss i å gjenoppbygge Åsgard, sønner og døtre av Odin; bli med oss!!!!

Pendelen

Utviklingen I Norge idag går mer og mer mot en totalitær jødisk-kristen stat, vi får ikke lov til å ha så mange hunder og katter vi vil, vi blir straffet av systemet om vi kjører motorsykkel uten å ha hjelm på, vi kan ikke bestemme selv hvilket politisk parti vi skal støtte (støtter vi et nasjonalistisk parti blir vi utsatt for grov trakassering og sjikane, ikke rent sjelden får folk sparken fra jobben sin fordi de er najonalister), landssviker-regjeringen har systematisk kvittet seg politisk med sine motstandere og sitter igjen som det eneste store partiet, og så videre.

Jeg som sitter i fengsel får ofte høre at det må være fælt å ikke være fri. Det er noe av det dummeste jeg hører, dere som er utenfor fengselsmurene er ikke fri dere heller! Murene er i form av lover for alle dere som ikke er i fengsel. Dere er fanger i en totalitær jødisk-kristen stat. I Norge opplever vi stadig å bli stoppet av politiet uten noe som helst grunn, "rutinekontroll". I andre land, USA for eksempel, har ikke politet lov til å stoppe noen med mindre de har konkret mistanke om noe ulovlig. I Oslo har jeg opplevd å bli stoppet to ganger av politiet, blitt ransaket og papirene har blitt sjekket, på under étt hundre meters gange.

I Norge har alle mennesker et personnummer for at totalitærstaten skal kunne kontrollere og overvåke folket hele tiden! Bruker vi et bankkort får moder-grisen vite hvor vi er.

I andre land - igjen bruker jeg USA som eksempel - finnes ikke et slikt nummer i det hele tatt. De gir et nummer til alle mennesker som har vært straffet med fengselsstraff, men ingen andre har et slikt nummer!

I Norge er vi alle et nummer! Snart får vi alle sikkert operert inn en sender som kan fortelle moder-grisen hvor vi er hele tiden, og dette fremstilles da som en sikkerhetsordning til folkets beste, slik at om det skjer en ulykke kan redningssentralene finne de savnede med en gang, eller noe i den duren. De vil påby slike sendere for vår egen sikkerhet. De siste årene har betalingskort og slike ting blitt presset på folket hele tiden med intens reklame.

Dette er en utspekulert måte for moder-grisen å få mer kontroll på barna sine, alle som bruker slike kort er overvåket enda mer enn det vi andre er. Om en borger gjør noe, som å gå til legen, reise på ferie, handle i butikken eller fylle bensin på bilen sin, så registrerer moder-grisen det. Har du betalingskort er du i ennå større grad overvåket enn det som vanlig er.

Vi har heller ikke lov til å produsere de varer vi selv kán produsere. Sprit for eksempel. Hjemmebrent idag selges som bare det, på tross av statens monopol på sprit. Hadde hvem som helst kunne produsere sprit ville det ikke vært mulig for kyniske kapitalist-svin å tjene grovt på salg av HB. De tjener penger fordi staten har monopol på spritsalg.

Staten vil at vi skal være mest mulig avhengig av den, dermed får vi lov til minst mulig uten statens tillatelse. Uavhengighet av systemet er en trussel mot det. Er du selvforsynt mister jøde-makten sin makt over deg! Dermed sørger de for at vi alle til enhver tid er avhengig av systemet.

At vi ikke har lov til å verne vårt eget mot overgrep eller tyveri fra andre er étt eksempel, vi skal være avhengig av moder-grisens politi. Er vi i stand til å verne om vårt eget uten hjelp fra andre er vi en trussel mot jøde-systemet! Dette jøde-systemet settes pris på av mange mennesker, de svake og redde menneskene, de som ikke har mot eller evne til å ta vare på seg selv - de som bryter ned folket som et sterkt folk og gjør oss til et sykelig svakt folk! Det er riktig at disse vil få det meget dårlig i den verden jeg forherliger, men det kan vi ikke ta hensyn til, når vi har valget mellom å ta hensyn til en gjeng svake feiginger eller la folket overleve, så er det ingen tvil om at vi må la folket overleve. La menneskene bli sterk, eller la dem dø! Det finnes ikke noe alternativ for menneskeheten om vi ønsker å overleve og blomstre! Det er et valg mellom folkets liv eller død, jég velger dets evige liv!

Klasseskille er et mye omdiskutert emne.

Noen vil at alle skal være like og like mye verd. Kommunismen er et godt eksempel. Karl Marx ble født 5. Mai 1818 a.y.p.s. i Trier i Tyskland, han var av jødisk avstamning, men var selv både døpt (det ble han i seksårsalderen) og konfirmert (i sekstenårsalderen). Marx hadde planer om å bli prest i den lutherske kirken, istedet tok han utdannelse i Jus. To av Marx sine døtre begikk selvmord og en døde fordi Marx ikke hadde penger til medisin til henne. De hadde heller ikke penger til å begrave henne, alle pengene gikk på Marx sitt politiske arbeid. Han forsømte sin familie totalt til fordel for sitt politiske forfatterskap!

Troen på den rent materielle verden er sentralt i Marx sine teorier. En materiell verden uten noen form for forskjell mellom mennesker og folk. Alt skal males i én farge og settes under étt system. Vi skal alle bli "just another brick in the jewish wall"! Ingen skal få lov til å være bedre enn andre og skille seg ut- for alle skal være like.

Det er forskjellene som skaper energi! Uten klasseforskjellene mister folket en del av si energi! Blander vi rasene ødelegges energien som skapes mellom forskjellige folk! Energien innbyrdes i folkene skapes av klasseforskjellen, eller forskjeller i meninger! Det med fysiske attributter er omtalt tidligere, men jeg vil minne om at jeg ikke ønsker at alle skal ha blå øyne og blondt hår - derimot skal vi sørge for at de med blå øyne og blondt hår ikke druknes i havet av de med brune øyne og brunt hår. Vi skal likevel også sørge for at det blir flere av dem med nordisk utseende her i Norden. Det skulle da bare mangle, jeg forventer å møte nordiske mennesker med nordisk utseende i Norden, akkurat som at jeg forventer å møte araberiske mennesker med arabisk utseende i "Arabia" (De arabiske landene).

I en samtale hvor de samtalende er enige er det sjelden noe entusiasme fra noen av sidene, noe energi bak samtalen. Derimot om to som er uenige samtaler skapes det energi. Dette gjelder andre ting også, og ikke bare for mennesker, men for hele folk, raser og menneskeheten.

Vi kan tenke oss en pendel som svinger frem og tilbake, jo lenger den svinger ut på den ene siden jo lenger svinger den ut på den andre siden. Den tiden det tar for pendelen å svinge fra det ytterste på den ene siden til det ytterste på den andre siden varierer veldig. Pendelen svinger raskere for et menneske enn for et folk.

Norges tall er 900. Det tar 900 år for pendelen å svinge fra den ene sidens ytterste punkt til den andre sidens ytterste punkt. Norges pendel var ytterst på den gode siden rundt år 900, deretter gikk det nedover med Norge, og 900 år senere var pendelen på det ytterste punktet på den dårlige siden for Norge (1814). Etter det gikk det oppover igjen og vi er nå på vei mot den gode siden, ytterpunktet på den gode siden vil vi nå rundt 2700 a.y.p.s.

Den kommende perioden vil være en periode hvor Norge, sammen med Sverige og Danmark, vil reise seg som et sterkt rike, et sterkt nordisk rike! Riket vil vare til 2700 a.y.p.s. hvor en ny nedtur for Norge kommer. Alle folk og land har en slik felles pendel med forskjellig fart på pendelen.

Noe som styrker denne teorien er menneskets høyde de siste tusen årene. I Vikingtiden var vi omtrent like høy som det vi er nå, mens vi var på det laveste på 1700-1800 tallet. Etter dette gikk det oppover igjen.

Jeg liker ikke å innrømme det, men den jødisk-kristne dødsreligionen og anti-kulturen har vært nødvendig for Norge, denne nedturen for Norge har vært det umenneskelige puffet i gal retning som skulle til for at Norge skulle få fart nok til å komme seg like langt i den positive retningen. Når det er forskjellene som skaper energi er dette meget energiskapende for folket som helhet. Litt banalt kan jeg sammenligne Norge med et barn som sitter på en disse. Jo mer fart det får jo gøyere er det å disse. Henger dissen rett ned er det ikke mye gøy.

Dette understreker viktigheten av å få vekk den jødisk-kristne dødsreligionen og anti-kulturen, for blir dissen hengende fast på en av sidenes ytterkant vil barnet (Norge) kunne falle av og slå seg ihel. Det er dét ví nå prøver å unngå ved å snu oss mot vår egen kultur og religion og begynne å følge dén igjen.

Jøde-troen har spilt sin rolle, og må nå byttes ut, "en gammel kraftløs mann dør, og en ung sterk en tar over"!

Hele folket er en énhet som trenger forskjellene, over så lang tid som her forklart, for å skape energi til å utvikle seg og overleve. Denne folkesjelen er det vårt folk er bygget på, og det er den som gjør oss anderledes enn til og med våre nære, og i mine øyne kjære, naboer svenskene, danskene og Islendingene. Sammen med dem har vi den nordiske sjel, så den germanske sammen med våre europeiske rasesøsken, og så videre, som forklart under overskriften Hjarta ok Barn, tidligere i Vargsmål.

Enkeltmennesket har også en pendel, til og med universet har en pendel, planetene, ja alt har en pendel som svinger for å gi det liv til å eksistere! Noen enkelmennesker har pendeler som bruker over en livstid på å svinge fra den ene yttekant til den andre, andre har pendeler som svinger raskt som bare det.

For at enkeltmennesket skal utvikle seg, vokse og bli større (i en åndelig og fysisk forstand) må pendelen svinge frem og tilbake. Av denne enkle grunn kan vi se på vår egen élende som en del av en høyere makts bidrag til utvikling av oss selv, og vi kan også nyte livets gleder uten å få dårlig samvittighet overfor de som har det dårlig.

I virkeligheten finnes det ingenting som er godt eller dårlig for oss, for alt er i harmoni med på å gi oss den energi vi trenger til å fortsette løpet mot den nakne singularitet. Er vi i ubehagelige situasjoner så kan vi hele tiden vite at det er til vårt eget beste, og at det vil snu seg, en eller annen gang. Vi kan glede oss over vår egen og våre nærmestes élende, en absurd tanke for samtidens mennesker.

Hva denne élenden eller godheten går ut på er helt individuelt. Uten tvil finnes det mange parallelle pendeler i mennesket. Noen kan ha det materielt sett elendig og på samme tid leve et godt liv fyllt med kjærlighet og varme, andre kan drukne i materiell luksus og på samme tid leve et tomt liv. Denne kombinasjonen er ikke rent sjelden.

Våre fem legemer, Lík, Vordr, Hamr, Hugr og Ond har alle sin egen pendel som svinger uavhengig av de andre. Líket (den fysiske kroppen) trenger fysisk stimuli i form av tungt fysisk arbeid eller fysisk trening; Vorden (livskraften) trenger stimuli i form av varme, trygghet, glede og ekte kjærlighet; Hamen (astral-legemet) trenger stimuli i form av kreativ utfoldelse, musikk, kunst og drømmer; Hugen (det mentale) trenger stimuli i form av mentalt arbeid hvor hukommelse, konsentrasjon og tenkning trenes opp. Onden (ånden) er et resultat av alt det andre.

Det motsatte av den ovennevnte stimuli trengs også for å få fart på pendelen. Vi trenger også å utsettes for hvile, kulde, sorg, hat, stillhet, tomhet, mental hvile og så videre, for at de forskjellige legemene skal bygges opp.

Legemenes pendel kan svinge temmelig fort fra den ene siden til den andre, og de kan også svinges begge veier på én gang. Man kan få kjærlighet og varme fra noen, og hat og en kald skulder fra andre på samme tid. Pendlene må evig svinge, alle sammen!

Nafnits upphaf

Bruken av kallenavn, såkalte nom de guerre (eller for noen nom de plume), er hyppig i famøse såkalt "satanistmiljøet".

Grunnen til dette er det at vi begynte å bruke slike navn. Fra bandet Darkthrone har vi Fenriz som en fremtredende person, men det som er viktig å få med seg er at Fenriz faktisk héter Fenriz, han heter Gylve Fenris og har dermed ikke gjort annet enn å bytte ut siste bokstaven med en z.

"Count Grishnáckh". Grunnen til at jeg valgte dette navnet var ikke for å ha et "tøfft" navn. Ordet "count" (greve) kommer fra det latinske ordet "comtes" som betyr partner eller kompanjong. Jeg er det ekte germanske folks partner og kompanjong, og dermed valgte jeg den tittelen! En av mine formødre het Susanne Malene óisling (ikke óuisling, men óisling). Hun var født 6. Februar 1811 og døde 10. Mai 1891. óisling/óuisling betyr "den som stammer fra en sidegren av kongeætten" og ó`en er en eldgammel vernerune (bare for å understreke at det ikke er et utenlandsk navn).

Dette betyr at for meg å bruke en adelig tittel ikke er et like stort misbruk som det ville vært for mange andre. Sammen med den ovennevnte grunnen min synes jeg navnet er godt nok begrunnet.

Grishnáckh er et navn tatt fra en bok, The Lord of the Rings (Ringenes herre). Grishnákh (mitt navn har også en c i seg for å gjøre det litt ulikt det orginale navnet) var en av Saurons krigere. Sauron kan tolkes som Odin, den ene ringen som Draupne (Odins ring), Troll som Berserkere, Ork`er/Uruk-Hai`er som Einherjere, Warg`er som Ulfhedner, Barad-Dur ("det mørke tårnet", Saurons tårn og trone) som Hlidskjolf ((o med kvisst) "Port-tårnet", Odins trone) og mye mer. Språket Grishnákh taler i boken har ord som drepa, jarn, auga, ilska (svensk ord) med fler.

Navnet Burzum, som jeg bruker som navn på musikken jeg har gitt ut ("Burtsum" uttales forresten med vanlig rulle r og ellers som et vanlig norsk ord), er plurativ for Burz, som betyr natt eller mørke. Her i betydning "de jødisk-kristnes mørke og natt, og de ekte germaneres lys og dag"! I norrønt språk er -um endingen en ending for ubestemt, plurativ, i alle kjønn. Av denne enkle grunn har jeg brukt navn fra denne boken. Det var en måte å "kamuflere" hedendommen på ved å bruke navn som måtte tolkes for å kunne bli satt i sammenheng med hedendommen. Dette ble gjort for å ha alt mest mulig kryptisk og esoterisk. Kun de mest kunnskapsrike ville forstå sammenhengen.

Altså er ikke Grishnáckh et navn for å ha et "tøfft" navn, det er et navn for å fortelle de som forstår at jeg er en av Saurons (Odins) Einherjere! Av alle navnene valgte jeg det styggeste, nettopp for å gi et hint om at det ikke var for å ha et "tøfft" navn!

Tomhet.

Jeg var våken en natt, satt i mørke og skuet mot den sorgfulle by.

Mange ensomme lys gjorde at tanker steg ned og satte seg i mitt sinn.

Kanskje sitter en våken sjel der borte det lyser, en sjel som har tent et lys i mørket natten for å bli sett. For at noen skal komme og gi trøst og varme, men ingen kommer for i natten sover mann og kvinne. De sover for å kunne møte en ny dag på jobb. De ensomme lys fortsetter å lyse.

Når dag igjen rir over fagertaket vandrer alle ut til livet i lyset. Ingen legger merke til de ensomme lysene som ógså lyser om dagen, for de som sov om natten lyser om dagen de også- ingen skiller seg ut. De ensomme lysene blir sett, men til ingen nytte.

Når natt rir over vindveveren igjen senker mørket seg. Da ser jeg igjen de ensomme lys som skinner i mørket, men da sover de andre og kan ikke se, kan ikke hjelpe.

Disse lys som alltid lyser, slukner før de andre, for de har alltid brent og aldri sovet.

I mørke satt jeg og skuet mot byen. Kanskje andre satt og gjorde det samme? Satt og skuet mot lys de ikke hadde? Dé var det ingen som så.

Dag kom i sin gamle vogn og vi vandret ut i lyset igjen. Men der det er lys finnes alltid skygge, vi har alle vår egen skygge. De utente lys ble lyst opp av øyet på himmelen og var ikke for mann og kvinne en skygge. For når lyset skinner kan en aldri være en skygge blant folk, for selv om man har en skygge har også alle andre dét.

Disse lys slukner aldri, for aldri ble de tent så de kunne lyse, varme, og brenne til grunne.

Bøkr

Mennesker er som bøker, og verden som et bibliotek. Noen tror at det er om å gjøre å bli kjent med flest mulig mennesker, og ha det vi kaller for overfladiske forhold med masse mennesker. Går du inn i et bibliotek er det ikke om å gjøre å se omslaget på flest mulig bøker, det du vil lære noe av er å finne frem et par interessante bøker og gi deg god tid til å lese dem. De som vil kjenne flest mulig får bare se omslaget på en mengde bøker, kanskje får de såvidt bladd igjennom bøkene, men de får aldri lese noen av dem. Altså er det egentlig ingen vits i å finne frem bøkene i utgangspunktet.

Når du har lest noen av bøkene grundig bør du ta vare på dem, som oppslagsverk og for å ha muligheten til å lese dem igjen om du skal glemme noe av deres visdom og hemmeligheter. Du finner alltid nye meninger for hver gang du leser dem. Noen bøker er dårlige, andre er gode, noen er kjedelige, andre gøy å lese, noen er kunnskapsrike andre bare underholdende, noen er tjukke andre tynne, noen er koselige andre slitsomme og så videre. Noen bøker har et glitrende vakkert omslag, men så er de totalt innholdsløse når du åpner dem, noen har et nøytralt omslag men er fyllt opp av vakre ord, noen er utslitte, gamle og grå, men fulle av visdom.

Alle bøker er forskjellige fra hverandre (mennesker er ikke akkurat trykket opp i tusenvis av eksemplarer, men stort sett er én utgivelse av en bok det samme som én bok). Noen forfattere har skrevet flere bøker, og dermed vil forfatteren ha flere sider av seg selv å vise, noen kan ha lest den ene boken, mens andre har lest den andre, noen har gjerne lest alle bøkene.

Slik er det med mennesker, vi viser flere sider av oss selv til forskjellige personer. Noen får se alle sidene av oss. Det overfladiske forholdet røper kun omslaget, og dermed vet du egentlig ikke mye om vedkommende. Hva som skjuler seg bak omslaget vet du ikke før du har tatt deg tid til å lese boken. Det kan faktisk være vanskelig å få lest de bøkene du selv ønsker å lese. Noen får du ikke åpnet, andre er skrevet i gåter så du ikke forstår dem. Noen får du ikke tak i, andre er opptatt fordi det er andre som låner dem. Jeg vil ettertrykkelig understreke at "å lese en bok" ikke går ut på å ha samleie, eller annen sex med vedkommende. Dette er noe en hel del "fargede" har en tendens til å prøve seg med, som "bi with mi håm, I wånt to nåw ju bættæ", eller "Jai vil bli kjent med dai, do bli me` mai hjem", etterfulgt av mange komplimenter om hvor fin og pen kvinnen er for å gjøre kvinnen mer positivt innstilt. Jeg kan jo ta med at dette er noe beskjente kvinner har fortalt meg om disse "fargede", og ikke noe jeg finner på for å hakke på de "fargede". De som blir med dem hjem uten å ville ha samleie med dem blir ikke rent sjelden voldtatt, gjerne av flere av disse "Sykdomsfrie" (AIDS/HIV fikk vi inn, og får inn ennå, til Norge gjennom "fargede", spesielt fra afrikanere og sydeuropéere, Syfilis kommer fra Indianerene) "mennene" etter tur. Dette er jo noe vi hører mye om gjennom avisene også, selv om avisene prøver å skjule mest mulig at det er "fargede" som begår voldtektene.

Å lese en bok går ut på å bli kjent med et vedkommende gjennom annen kommunikasjon enn den seksuelle. Seksuell kommunikasjon skal man ha kun med én spesiell "bok", den "boken" man liker best av alle. Ingen andre skal få lese dette innerste kapittelet i boken enn én utvalgt, dette gjelder kvinner, som tidligere forklart. En følge av dette er at mannen ikke finner flere kvinner som vil bare ha ham, attåt muligens dele ham sammen med andre kvinner, så menn må nok nøye seg med én kvinne de også, men av en annen grunn enn kvinnen.

For å få adgang til de forskjellige kapitlene må man være på rett sted til rett tid, eller skape spesielle situasjoner, og i noen tilfeller kan man rett og slett bare åpne boken og lese det kapitlet man ønsker å lese.

Eksempelvis kan man enkelt og greit spørre et menneske hva det mener om ditt eller datt, mens for å finne ut om vedkommende er tyredd må man havne i en situasjon som gjør at vedkommendes grad av tyreddhet vises. Lés bøkene, ikke bare se på omslaget eller bla raskt igjennom dem. En bok kan lære deg noe kun hvis du leser den.

Fe dør,

frender dør,

en sjøl dør på samme vis;

jég vet hva

som aldri dør,

det som aldri fødes.

Homo Homini lupus

Jeg føler meg snytt når jeg er født i en tid med fred, når verden hele tiden prøver å skape altomfattende fred. Jeg har ikke lyst å leve i fred i det hele tatt, det strider mot min natur, jeg har lyst til å sloss og dø i krig, å drepe og å selv bli drept på slagmarken! Dét er noe jég drømmer om, og jeg vet at det er mange andre menn og gutter som tenker akkurat lik meg, så jeg er ikke alene om disse drømmene.

Mange snakker om at de aldri skal la det bli en ny verdenskrig. De ser ikke ut til å forstå menneskehetens behov i det hele tatt. Jeg skulle gitt hva som helst for å få dø i strid, siden jeg var liten har jeg tenkt at det er bedre å leve fem minutter i krig enn et helt liv uten! Noe av det som gjør at jeg gidder å leve videre i det hele tatt er håpet om krig, håpet om at jeg en gang skal få dø i strid! Når den kalde krigen var over, var det noe som sluknet i meg, håpet om krig fikk en dramatisk knekk.

For hver dag som går mister jeg litt av det håpet, nok en dag uten krig, nok en dag uten ekte mening. En dag uten strid er en dag uten liv. Å leve i strid er å leve, å leve i fred er å degenerere!!!

Våre foreldre har ødelagt alle mulighetene for oss å dø som menn, vi er tvunget av dem og deres feige system til å dø som feiginger i sengen! (Les: sotteseng)

Selvmordsstatistikken har aldri vært høyere enn det den er nå, og den stiger stadig, i krig er det så og si ingen som begår selvmord, for krigen gir livet en mening for alle! Det er håpet om morgendagen som gjør livet verd å leve, som livet skrider frem på. Den dag det blir krig vil alle håpe på og sloss for fred, da vil livet ha mening for alle.

Når der ikke er noe som helst sannsynlighet for at det blir krig er det vanskelig å håpe, og like vanskelig å leve.

Det er like usunt for mannen å ikke sloss og krige som det er å avstå fra seksuell omgang med kvinnen! Det utvikler noe sykt i mannens sinn, eller det hindrer at mannen utvikler seg slik han skal. Mannen får psykiske problemer og atferdsproblemer. Mange kompenserer dette ved å tilfredsstille sitt mannsinnstinkt på andre måter, som for eksempel "blind" vold og overdrevent aktivt sexliv med mange partnere, helst nye hele tiden. Fred gjør mannen til en hissig horebukk med mindreverdighetskomplekser!

Ekte menn blir sett på som mindreverdig i dette jødisk-kristne samfunnet, det er mannen som blir undertrykt ikke kvinnen! Vi som ikke er horebukker med mindreverdighets-komplekser blir sett på som psykopater og galninger, ikke minst vil mange ha oss erklært som sinnsyke fordi vi har et sunt mannsinstinkt, altså fordi vi ønsker krig, død og élende som vårt folk kan vokse på og lære av.

Ekte vennskap oppstår kun i kampfellesskap, dét er visst også noe som er fullstendig glemt i vår samtid, men vi trenger vel ikke vennskap i denne tiden hvor vi har moder-grisen som "vår beste venn"? Det er vel det de prøver å presse frem.

Et annet resultat av denne fordømte freden vi degenererer i er menn som utvikler kvinnelige innstinkter, åndelige defekter som homofili. Kvinner lider også under fredens misantropi, de utvikler de instinkter de ser mangler hos enkelte av mennene, kvinnens pliktoppfyllende og trofaste natur gjør alt for at menneskeheten skal overleve, en kvinne forsvarer seg selv og sin familie med ekstrem fanatisme om det ikke finnes noen ekte menn som klarer det. Dette går naturligvis på bekostning av kvinnens egne instinkter, så kvinnen utvikler også åndelige defekter, også i form av homofili- mandige kvinner som tror de er menn. Bifili hos kvinner derimot er ikke en åndelig defekt. Det er helt naturlig for kvinner å kunne se på andre kvinner som pene og seksuelt tiltrekkende. At kvinner beundrer høylytt hvor fin en annen kvinne er er ikke noe vi har grunn til å reagere på. Dette av den enkle grunn at kvinner ér fine å se på, mens menn er stygge, med hår voksende ut av ansiktet, brutale ansiktstrekk, og en stor, hard og klumpete kropp. Vi er så stygg at når vi kommer hjem fra slagmarken med blodige sår som blir til arr så gjør ikke dét oss noe styggere, tvert imot et bevis på manndighet.

Det som skal gjøre en mann tiltrekkende er ikke hans utseende, men hans mot og dyktighet på slagmarken! Kvinner derimot er tiltrekkende på grunn av sitt pene, rene og delikate utseende! Det skal forventes like mye av mannen at han er dyktig og modig på slagmarken som det forventes av kvinnen at hun er ren (betydning av "ren" er utførlig forklart tidligere i Vargsmål)!

Et arkaisk syn kanskje, men ikke desto mindre sunt og menneskelig. Jeg påberoper meg å være langt mer menneskelig enn det noen jødisk-kristen er, ikke minst fordi jeg ikke prøver å undertrykke og utslette mine aggressive menneskelige instinkter!

Det er tull å ville forandre på menneskehetens natur utover det evolusjonen forandrer den i positiv retning, og det jeg ovenfor beskriver er nettopp en del av vår harmoniske natur.

For å kunne si at vi lever i fred må vi vite hva krig er, det vet kanskje den eldste generasjonen som opplevde krig i noen måneder i 1940 a.y.p.s. da tyskerne okkuperte Norge og i fem år som offer for de alliertes bombing, men ingen andre vet det.

Jeg har ikke opplevd krig i dette livet, det nærmeste jeg kommer er å bli skutt etter med 22.rifle og hagle, jeg har også hatt en far boende i hovedstaden til et land i krig (Bagdad 1980 a.y.p.s. eller 1979 a.y.p.s., husker ikke helt) mens jeg selv var på Kypros og senere i Norge, men jeg vil på ingen måte kalle det å ha opplevd krig.

Jeg kan si at jeg ikke vet hva krig er, og dermed vet jeg heller ikke hva fred er. Hva er egentlig fred? Hva er vitsen i å ha fred? Hvorfor kan ikke vi få lov til å lære det? Dere kan umulig forklare oss hvordan det er å leve i krig, vi må oppleve det selv. Akkurat på samme måte som at man må oppleve hvordan det er å ha et samleie før en vet hvordan det er, ingen kan forklare oss hvordan det er. Vi må oppleve det selv.

Det er like sinnsykt å nekte oss å få oppleve krig som det ville vært om dere nektet oss å finne hver vår kvinne å ha et naturlig samliv med.

Som (norsk) mann har jeg to primære lyster, den kjødelige lysten på en vaskeekte norsk kvinne/jente, og lysten til å sloss på død og liv for mitt stolte folk! Å delta i en krig bare for krigens skyld er ingen vits i, det må være en krig med mening, en edel krig, en krig for å forsvare eget folk og fedreland mot inntrengere!

Det er disse to primitive lystene som gjør meg til en mann, hadde jeg ikke hatt dem, begge to, ville jeg ikke ha vært en mann!

Jeg håper jeg vil få sjansen til å dø som en mann i strid, for hvis ikke må jeg ofre meg selv til Odin som en siste desperat løsning, og jeg vil heller dø for annen manns hånd enn min egen, men finnes ingen annen løsning er det ikke annet å gjøre.

Kast spydet og gi de falne til Odin, ned skal jeg falle og ta opp hemmeligheter, til den store kongens hall hvor jeg skal sloss til Ragnarok. Da møtes vi vel igjen, for det er dere som dør i sengen som er Hels veike daudinger!

Den natt stjernene skinner på den evige flate, Den natt tåken har lettet og gitt plass til klar Lux, Den natt regnet har sluttet å falle mot bakken, Den natt kulden må vike for den varmere luft. Den natt drømmen om tårer blir senket til bunns, Den natt rustning og våpen forsvinner for evig, Den natt hatet må vike for varmen fra deg, Den natt kan se lys ut, men den natt dør jég.

Aeternitas Te Adjutabitur

En hedning som finner et stort epletre går bort til det, klatrer opp, spiser seg mett og tar med så mange epler han kan bære videre på sin ferd.

En kristen går bort til treet, setter seg ned under det og ber til "gud" om at eplene skal falle ned i hans svette favn. Etter en stund, når eplene er overmoden ,faller de ned, rett i den apatiske kristnes favn. Den kristne priser og lover "herren" for at han ga den kristne mat, ikke minst tar han dette som et bevis på at "gud" eksisterer og er med ham, han ga jo epler til ham?

Problemet for den kristne er at noen ganger dør han av sult før eplene faller ned i hans klamme favn, eller at hedningen plukker og spiser alle eplene før noen av dem faller ned til den tiltaksløse kristne bomsen som sitter der nede å venter på at "guds vilje" skal skje fyldigest. Dette irriterer den kristne bomsen grenseløst. og siden det er tjue ganger så mange kristne bomser som det er hedninger så kan de kaste seg over hedningen og holde ham igjen slik at han ikke får klatre opp i epletreet etter eplene. De kan tvinge ham til å gjøre som dem. Sitte å vente til "gud" gir dem eplene, eller til de dør av sult hvis "gud" mener de ikke har gjort seg fortjent til dem. "Guds veier er uransakelige".

Om hedningen sniker seg opp i treet om natten og tar seg noen epler mens de kristne sover putter de kristne ham i fengsel. Han bryter loven, "guds" lov som de er representanter for, ja faktisk fant dé opp loven fordi det er "guds vilje" og dé ivaretar "guds" interesser, utvilsomt. De har funnet opp en lov som gjør deg til lovbryter om du benekter dette også, så bare pass deg, å krenke "guds vilje" er blasfemisk og blasfemi er lovstridig.

Dette er et utmerket eksempel på den jødisk-kristne mentaliteten, bare det at Kjetter betyr "en som tør å tenke selv" sier temmelig mye om denne latterlige jøde religionen! Ta deres pubertale møkk og hold den for dere selv, vi vil ikke ha den, og ikke vil vi ha dére heller. Bli levende og følg naturen deres, først dá vil dere kunne si at dere lever, først dá vil dere bli verdige mennesker! Knus kristendommen og alt den står for, vi er nordmenn, ikke slaver for jødene!!!

De største krigerene lever som en pil, ikke som en målskive. Pilen farer gjennom rommet, direkte, raskt, levende og i bevegelse, den har en retning og et endelig mål. En målskive står i ro, stille og bare venter på at noe skal skje. (hedensk mál.)

Amor/Freya/Afrodite/Ishtar

Navnet Varg er ikke et navn jeg valgte på gøy. Jeg byttet fornavn fra Kristian (betyr ironisk nok Kristus, mens Christian betyr kristen) til Varg siste dagen i mars måned 1993 a.y.p.s. Det er en dypere mening bak navnet som jeg her vil vise.

Hver av runene betyr noe, setter vi opp alle runene i dette diagrammet får vi; W/V- Glede, A- Åsen, R- Ride, G- Gave. A- Åsen, M- Mann/menneske, O- Nedarvet gods, R- Ride. R- Ride, O- Nedarvet gods, M- Mann/menneske, A- Åsen. G- Gave, R- Ride, A- Åsen, W/V- Glede.

Ved å plassere et Ulvekors oppå diagrammet (heter Sator diagram forresten) finner vi i hvilken rekkefølge vi skal skrive opp runene for å få en mening ut av kaoset, for å sette det i system. Da får vi; Åsen-ridende/å ri-gave-nedarvet gods, som den ene setningskombinasjonen.

Den andre setningskombinasjonen vi får er; Ridende/å ri-Åsen-Glede-mann. Ulvekorset er satt sammen av to deler, hver del er en S (som i SS= Ulvekorset, Ild+Vann og ånd og stoff), og hver del er også en av ulvene til Odin. Gera (den grådige) og Freka (strenghet, krav, hardhet, stridighet). Derfor heter det Ulvekorset.

Bøyer vi ordene litt og prøver oss frem får vi en hel den setningsmuligheter. To eksempler er; Åsen rir en glad mann som har en nedarvet gave, og Åsen er en nedarvet gave i en glad ridende mann.

Det er viktig å få med seg her at "ride" på norrønt (Reid) kan bety riding, rideferd, rei (flokk), ridende følge, torden, tordenvær, lyn, vogn, skip og kjøreredskap. Å ri kan være så mangt, som Mareritt - å bli ridd av en Mare, eller å ri noen når en Hamløper- å besette vedkommendes sjel.

En ridende mann kan være en mann som tordner i sinne, en som farer fort fremover, en som blir båret av andre/noe annet og så videre. En nedarvet gave kan være en gave mann får gjennom blodet, noe som hører slekten til, eller folket til. Åsen, eller "guden" som vi idag ville sagt, kan være Odin siden han er Åsen over alle Æser, eller det kan kort og godt være Æsenes mentalitet/tro/ideologi/kunnskaper.

Første setning kan altså bety Æsenes mentalitet har besatt en mann som er av rett slekt (Åsa-ætt), noe han er glad for. Andre setning kan bety Æsenes mentalitet/kunnskaper (som utvilsomt er en gave) er bevart gjennom blodet til en mann som er sint (tordner), og har glede av å være sint. Det er mange muligheter, men alle får en noenlunde samme betydning.

Noe av det det betyr er at Æsenes kunnskaper finnes i oss ennå, om vi bare finner dem frem fra vårt indre ("blodet"), noen har funnet dem frem allerede, delvis og i større eller mindre grad. De vil alltid være der i den rette ætten- det germanske folket- noe ví er stolt av og glad for.

Den numerologiske betydningen er heller ikke tilfeldig. Mine initialer er V.V. V er den 22. bokstaven i Alfabetet (i numerologien brukes alfabetet da numerologiens skapere brukte alfabetet, den hvite-ariske Helléeren Pytagoras, men det går også an å bruke Futhark.). Tallet 22 er et meget sterkt tall i både positiv og negativ forstand. Tallet skaper ytterkanter, ekstremisme i både positiv og negativ forstand. Mitt gamle navn var Kristian og da K er den 11. bokstaven i alfabetet gjør ikke overgangen til V/22 noe særlig forskjell, dog er 22 dobbelt så sterkt som 11. Tallene 11 og 22 har samme betydning som spesielle tall i numerologien.

Fornavnet har tallverdien 48. (4+8=12) 12 er fullbyrdelsens tall (og ironisk nok derfor Kristus tall (må ikke misforståes som "Jesus Kristus")). 48 er også tallet 3 (4+8=12, 1+2=3) når vi tenker på at det høyeste tallet er 9 (se tidligere forklart om numerologi). Tallet 3 er treenighetenes tall, fra atomets treenighet til den guddomelige triplisitet (Odin, Hænir og Lódurr. Mercurius, svovel og salt. Elektron, proton og nøytron. Urdr, Verdandi og Skuld, og så videre), alle gode ting er også 3.

Etternavnet har tallverdien 103, som blir 10+3=13, som igjen er et tall med stor kraft, et fatalistisk tall med stor kraft. 1+0+3=4 (ifølge loven om 9 som høyeste tall) og tallet 4 er et hellig navn i temmelig mange kulturer, ikke minst som Tetragrammaton (gresk; "firebokstavers navnet", "guds" navn) i flere kulturer, som Odin, Allh (Arabisk), Adad (Assyrisk), Amun (egyptisk), Itga (Tartar), og Esar (Tyrkisk). Varg er også et firebokstavers navn. Et tall for stabilitet, sikkerhet, de fire elementene, himmelretningene, grunnleggelsen, de ektopsykiske funksjonene, sesongene, vindene, med fler. Et "sikkert" feminint tall.

Varg betyr ulv, tjuv, røver, fredløs mann, drapsmann og varg (varg er en stor magisk ulv som i vargulv/varulv), og en varg betyr også vandød og varg er også et einherjarnavn. Et vargtre er en galge, og en varg er et symbol på menneskets bestialskhet. Åsgardreiden er en hær bestående av jarler, krigere og bestialske drapsmenn. Odin kalles også Hangadróttinn og Hangatyr (lang y) som begge navnene betyr "de hengtes gud". Alle som henges kommer til Odins hellige mannsforbund.

Som du ser er det en tanke bak mitt valg av navn. Jeg skriver det her for å oppmuntre nordmenn til å ta intelligente navn til seg istedenfor å hete noe som ikke har noe betydning for individet i det hele tatt, og for å vise at mitt navnevalg ikke var et resultat av at jeg ville ha et "tøfft" navn som betydde ulv. "As wolves among sheep we have wandered" er et typisk "satanisk" ordtak som skal oppheve "satanisten" til å se på seg selv som et rovdyr blant de kristne sauene. Det er altså ikke dérfor jeg valgte navnet. Det er et einherjarnavn.

Norsk Hedensk Front

Mange av nasjonalsosialistene i Norge, og verden forøvrig, er kristne. Dette er selvsagt en selvmotsigelse, men like fullt er de kristne.

Jeg håper Vargsmål kan være med på å avkristne de fleste av disse, slik at det nasjonalsosialistiske Norge, og Skandinavia, blir en enhet som kan samles under én fane på alle måter. De NS`er som ikke lar seg avkristne er i mine rene blå øyne ikke verdige mennesker på lik linje med oss hedninger, og derfor vil jeg ikke sammarbeide med dem. Heldigvis er størstedelen av NS`miljøet hedensk, men de som ikke er det er like mye våre fiender som det de andre jødisk-kristne landssvikerene er.

Ja, jeg vil kalle de kristne nasjonalsosialistene for landssvikere, og det er de også. De har like mye sviktet vårt land og vårt folk som det de andre jødisk-kristne har. Kun en hedensk nasjonalsosialist er en ekte nasjonalsosialist!

I min nåværende situasjon er det ikke mye jég kan gjøre for å aktivt starte en hedensk front. Vargsmål er ment som en oppfordring til det hedenske Norge om å starte en slik front! Jeg startet Norsk Hedensk Front i mars1993 a.y.p.s. og jeg håper dere som er utenfor fengselsmurene kan videreføre og bygge opp denne fronten. Norge trenger den. De nåværende nasjonalistpartier er både kristne og appelerende mest for gamle mennesker.

Vi trenger en Norsk Hedensk Front som består av unge friske og sunne hedninger, som er villig til å stå frem tyredd med sine meninger.

Uavhengig av meg bør dere klare å starte opp en organisert Norsk Hedensk Front, hver for seg i Norges bygder og by, og det uten å konkurrere med hverandre og sloss mot hverandre, slik som tidligere nasjonalistfronter har hatt en tendens til å gjøre. Dette går ikke ut på hvem som gjør mest eller hvem som er best av oss, poenget er å sloss sammen mot en felles fiende. Når frontene er bygget opp eller mens dere bygger dem opp vil dere kunne komme i kontakt med hverandre og sammarbeide på landsbasis.

Som tidligere nevnt kan vi ikke ta hensyn til om vi liker hverandre personlig, det som er viktig er at vi har en felles fiende å sloss mot. For å beseire fienden må vi legge personlige følelser på hyllen.

For å komme til Valholl (o med kvisst) må vi forbi mange vakter. Ulvene til Odin, Gera (den grådige) og Freka (krav og stridighet), Vargen som henger vest for inngangsdøren, Ørnen som luter seg over hallen, og våre våpen er det som bygger hallen, spydene våre blir til veggene, skjoldene til tak og benkene er dekket med våre brynjer. Vi må også over elver, Thund (svelle opp, selvhøytidighet) og Ifing (tvil, usikkerhet).

Dette betyr at vi må tvinge i kne våre egne svakheter som vår grådighet, vår stridighet og vår kravstorhet til andre, vår bestialitet (Vargen), vår stolthet (Ørnen), vår selvhøytidighet, vår tvil og usikkerhet, og våre våpen skal vi gjøre om til noe konstruktivt.

Vi skal ikke bruke dem til å ødelegge med, vi skal bruke dem til å bygge opp vår egen hall. Bruke dem til å bygge Norge. Likevel vet vi at for å bygge noe nytt må vi ødelegge det gamle, og for å bevare det gamle må vi ødelegge det nye. Vi kan ikke bygge et hedensk rike på et jødisk-kristent fundament! Vi må legge det jødisk-kristne riket i ruiner, fjerne det, og så bygge vårt eget rike av våre egne våpen på et stødig fundament- det hedenske fundamentet som ligger under det jødisk-kristne!

Vi må kreve mer av oss selv, og ikke av andre. Det kan virke paradoksalt at jeg sitter her og "krever" av dere at dere ikke skal kreve så mye av andre, men kreve mer av dere selv, og det er også et paradoks, men like fullt vil jeg "kreve" det, for hvis ikke vil ikke dere bli klar over situasjonen.

Jeg er en Høvding for en stamme som har gått i spissen for å opprette en Norsk Hedensk Front! Som Høvding må jeg oppføre meg som Odin, prostituere meg (som Odin gjorde for å få tak i Suttungrs mjød), møte vanære (som Odin gjorde da han lærte seg kvinnelig Seid, som er skammelig for menn å praktisere), utsette meg for fare (som Odin gjorde for å finne Mimes visdomsbrønn), ofre meg (som Odin gjorde da han rev ut sitt ene øye for å få drikke av visdomsbrønnen, og som han gjorde da han hengte seg i Yggdrasil), dra lærdom fra historien (som Odin gjorde da han gikk til Urdr (fortid) for å få råd om fremtiden), og masse mer som ikke er noe spesielt festlig og avslappende.

Å være Høvding betyr ikke at du har det bedre enn alle andre. Det betyr at du må oppgi alle dine personlige drømmer, de fleste gleder og dine personlige følelser! Jeg kunne godt tenkt meg å finne en kvinne å bo sammen med i fred og ro, langt vekke fra verdens problemer, men det kan jeg ikke. Det er min plikt å ofre meg selv og mine personlige ønsker til fordel for min stamme. Grunnen til at jeg er Høvding i utgangspunktet er fordi jeg ikke har lyst, en Høvding er dømt til et totalt ulykkelig liv uten glede og nytelser utover det hélt nødvendige. Det er min ulykke å være Høvding, min dystre skjebne. Det er ikke annet enn et slit og et ork, men det er min plikt. Høvdingen er stammens største trell.

En heroisk fremstilling av meg selv vil mange si. La dem si det. Nettopp slike ubehagelige påstander er det jeg må tåle, det er noe av den vanæren jeg må tåle som Høvding!

Velferdssamfunnet er noe vi hører ofte snakk om. Det er i virkeligheten ikke noe annet enn et totalt destruktivt samfunn. Det produserer late og dovne mennesker som helst ser at de slipper å gjøre noe som helst utover det å ha det gøy i luksusomgivelser, spise luksusmat og sove i luksussenger. Skal vi lage oss en middag tar vi gjerne og åpner en pose med ingrediensene vi trenger, får vann fra springen og koker vannet på komfyren og har oppi ingrediensene. Etter ti minutter er middagen ferdig. Så spiser vi, kjeder oss i en halvtimes tid og så går vi på trening. Betaler i dyre dommer for å holde oss noenlunde i god fysiske form.

I et sunt samfunn tar vi en hjemmelaget bøtte, går ned til bekken og fyller bøtten med vann, så bærer vi dette tilbake til kjøkkenet. Det kan være langt eller det kan være kort å gå, men uansett er det tungt å bære vannet. Måltidets ingredienser har vi dyrket selv eller byttet til oss for noe vi selv har produsert (eller for arbeid), noe som også har vært tungt arbeid. For å koke vannet må vi fyre opp i komfyren eller under gryten, med ved vi selv har sanket- igjen noe som var rimelig tungt arbeid- eller hugget den selv, noe som, er meget tungt arbeid. Maten tilberedes og spises. Alt dette på den tid vi idag ville ha laget maten, kjedet oss på og trent på. I virkeligheten er det ingen vits i å ha dette "velferdssamfunnet". Det vi oppnår er å bli totalt avhengig av moder-grisen. Vi blir slaver i et jøde-samfunn.!

Med penger kan vi kjøpe oss et liv i degenerasjon, eller som mange ville sagt; med penger kan vi kjøpe oss luksus. Alle disse pengespillene er typiske arbeidsmoral-knusere. Hvorfor skal vi jobbe når vi kan vinne haugevis med penger uten å gjøre noe mer enn å løfte litt på en finger eller to? Og penger er jo alt vi trenger i dette samfunnet. Har du penger er det alltid nok av individ fra det andre kjønn som vil "elske" deg også, uansett hvor stygg og dum du er. Å jobbe idag er på mange måter bare en midlertidig ting, noe vi gjør helt til vi vinner alle de millionene vi kan vinne for så å leve i luksus (degenerasjon) resten av livet.

Vi er nødt til å leve i en primitiv hard verden for å, på lang sikt, overleve. Enten dør velferdssamfunnet, eller så dør vi.

Om noen flytter ut på en gård og lever slik vi engang gjorde, eller kortere sagt lever, så vil moder-grisen gjøre alt den makter for å forhindre dette. Først og fremst må vi betale skatt på eiendommen, og med det alene har de gjort oss avhengig av samfunnet, for vi må ha tak i penger for å betale skatten og for å få penger må vi delta i systemet. Vi får ikke lov til å være uavhengig av resten av samfunnet.

I Sverige var det en som flyttet opp i skogen og bodde der totalt uavhengig av samfunnet. Det som skjedde var at moder-grisen sendte politiet opp etter vedkommende og tvang ham tilbake med makt til "sivilisasjonen" og avhengighet.

Et annet problem er befolkningens kunstige glede av samfunnets luksus. Folket tror de er fornøyd, de tenker heller ikke på at det forfallet vi ser i den moderne verden skyldes nettopp dette jødiske slaveriet. De tror at det skal være slik, og ikke minst at det er best slik.

Å tro at folk vil oppgi sin luksus er idiotisk. Det er en av grunnene til at vi virkelig trenger en ny verdenskrig. Da har vi ikke noe valg.

Peter-Pyramiden

Vi har utviklet oss fra å være et primitivt menneske til å bli et "moderne" menneske. Vår teknologi har utviklet seg i takt med mennesket, hele tiden som en følge av vår naturlige oppdagelsestrang og oppfinnelsestrang, noe jøde-religionen aldri klarte å stagge helt selv om den hele tiden har forsinket utviklingen. De siste femti til hundre årene har det blitt langt færre religiøse mennesker og dermed langt større fremgang innen teknologien og forskning generelt i forhold til de tidene hvor vårt folk var sykelig religiøst. Idag er vi kommet så langt at kun de aller færreste virkelig forstår hva vi virkelig kan gjøre med teknologien. Problemet er at vi ikke forstår særlig mye, ja heller minimalt, av det hittil mest raffinerte maskineriet. Vi aner ikke hvordan vår egen kropp fungerer. Vi visste faktisk mer om vår egen kropp og hvordan den fungerer for tusen år siden enn det vi gjør nå. !

Idag mener vi at kroppen er kroppen og ingenting annet, hva som holder den sammen eller hva som gjør den levende aner vi ikke. Kroppen består av fire legemer og en altomfattende Åndsmaterie (Odin). Líkit, Vordrinn, Hamrinn, Hugr og Onden. Vår viten har merkelig nok gått feile veien på dette området, dessverre, og hovedgrunnen er selvfølgelig kirken og senere inkvisisjonen som nærmest utryddet overmenneskene. Den såkalt "overtroen" er blitt latterliggjort til det ytterste! I gamle katolske skrifter heter det at Omnium péstium pestilentíssima est superstítio (Av all pest er overtro den verste), et syn som ser ut til å ha holdt seg til vår egen tid, og som videreføres av de "moderne" vitenskapsmennene. Om jeg sier Jordsmøyging for eksempel vil dagens vitenskapsmenn og leger fnyse.

Hele kropp-sjel strukturen består av ti elementer; Fylgja (fylgje, vardyvle, vardøger, verneånd), Hamingja (vardøger, lykke) Hamr (ham, skikkelse, ytre kledning), Hugr (hug, tanke, sinn, sjel, lyst), Lík (skikkelse, legeme), Minni (minne, hukommelse), Odr (sinn, tanke), Sál (sjel) Skuggi (skygge, skrømt) og Ond ((o med kvisst) ånd).

Vi sier at vi har fem par, og dermed får vi Lík (Lík og Skuggi), Vordr (Fylgja og Hamingja), Hamr (Hamr og Minni) Hugr (Hugr og Sál) og Ond (Ond og Odr). Dette gir oss likevekt mellom kjønnene.

1. Lík - det materiske legemet. Alt mineralsk (steiner f.eks.).

2. Vordr - det æteriske legemet. Alt organisk (planter).

3. Hamr - det astrale legemet. Alt bevegelig/organisk (dyr).

4. Hugr - det mentale legemet. Alt tenkende (mennesket).

5. Ond - ånden. ("Odin er ånden,- de vises vann").

Uten Vordrinn ("livskraft", betyr vokter) blir legemet et Lík, uten Hamrinn faller Vordrinn ned i bevisstløshet og uten Hugrinn faller Hamrinn ned i forglemmelse.

Kort tar jeg med, selv om det er tidligere nevnt, også at Líkit (den fysiske kroppen) trenger fysisk stimuli i form av tungt fysisk arbeid eller fysisk trening; Vordrinn (livskraften) trenger stimuli i form av varme, trygghet, glede og ekte kjærlighet; Hamrinn (astral-legemet) trenger stimuli i form av kreativ utfoldelse, musikk, kunst og drømmer; Hugrinn (det mentale) trenger stimuli i form av mentalt arbeid hvor hukommelse, konsentrasjon og tenkning trenes opp. Onden (ånden) er et resultat av alt det andre. Vi trenger også å utsettes for hvile, kulde, sorg, hat, stillhet, tomhet, mental hvile og så videre, for at de forskjellige legemene skal bygges opp.

Den moderne vitenskapen har komprimert dette, oversett en del og gjort det til to elementer, det fysiske og det psykiske. Dette er alt for snevert. Ved å komprimere det har de ikke gjort det noe lettere, de har kun gjort det uforståelig. For å få det kompliserte til å bli enkelt må vi dele det opp i flere deler og analysere hver enkelt del hver for seg, og når alle delene er analysert og forstått kan vi sette dem sammen til én og analysere det som en helhet. Den norrøne vitenskapen deler kroppen opp i ti deler (eller i fem par-deler) og så til en helhet. På denne måten er det lettere å forstå mennesket og menneskets behov.

Jeg vil påstå at jeg er mer bevisst hva svakheter og liknende med meg skyldes når jeg kjenner den norrøne vitenskapen. Igjen vil jeg bruke meg selv som et eksempel; jeg husker drømmene mine mye for tiden, hver eneste natt faktisk, men jeg har alvorlige problemer med å få til "astral-projeksjon". Hvorfor dette? Og hva kan jeg gjøre med dette? Og hvorfor husker jeg drømmene mine mer nå enn jeg pleier å gjøre? Jeg husker drømmene mine mer nå enn jeg gjør til vanlig fordi jeg gir Hamrinn mer stimuli enn jeg gir den til vanlig. Hamrinn stimuleres av kreativ utfoldelse og musikk, og foruten å høre på musikk hele tiden, ustanselig, så lenge jeg er våken og ofte mens jeg sover også, så er jeg veldig kreativ; jeg lager musikk og jeg holder på å skrive to bøker. Mitt Lík stimuleres ved at jeg trener seks dager i uken og spiser rikelig med riktig mat, Hugrinn stimuleres ved at jeg holder på å lære meg norrønt språk og skrive en bok som krever at jeg må huske alt jeg skal skrive om. Grunnen til at jeg har alvorlige problemer med å projisere Hamrinn er min svake Vordr. Hver gang vi sover projiserer vi Hamrinn, men for å være bevisst hva som skjer mens Hamrinn projiseres må vi projisere Vordrinn også. Dette er grunnen til at du blir utmattet og trøtt etter at du har hatt en (bevisst) astral-projeksjon, da Vordrinn (livskraften) har vært en stund ute av kroppen og latt kroppen synke hen mot døden. Er du for lenge ute av kroppen vil den dø, og da er der ikke noe å returnere til, så da dør de andre legemene også etter tur, med unntak av Hugrinn og Onden som er det udødelige deg. Vi er alle en del av Onden.

For at Vordrinn skal projiseres må den være sterk, "ladet opp" kan man si. Vordrinn stimuleres, "lades opp", av varme, trygghet, glede og ekte kjærlighet og naturligvis får man ikke mye av dette i et fengsel, og dermed svekkes Vordrinn. Det er dog ikke verre enn at det går an å lade opp Vordrinn tilstrekkelig ved fysisk berørelse fra en av det andre kjønn, en time med besøk i uken er nok til å holde Vordrinnn på et rimelig nivå. Når jeg nå merker at Vordrinn min er svak, noe som merkes ved at man mangler livskraft, kan jeg på et vitenskapelig grunnlag konkludere med at det skyldes mangel på fysisk kontakt med noen av det andre kjønn (det er et halvt år siden sist jeg var i fysisk kontakt med noen i det hele tatt), jeg tenker ikke på samleie, men enkel berøring som å gi en klem for eksempel. Det jeg kan gjøre da for å få bedre til å projisere astral-legemet (bevisst) er å ta imot besøk fra en venninne, enkelt og greit. At disse tingene har sammenheng vil være temmelig vanskelig å se om man ikke kjenner til den norrøne vitenskapen om kropp-sjel strukturen. Uten denne vitenskapen blir vi mindre klok enn det vi er om vi kjenner den, derfor er det viktig at vi kjenner den.

Det kan kanskje virke som om jeg da tømmer min venninnne for livskraft. Det er ikke slik. Som tidligere nevnt er det forskjellene som skaper energi, og det gjelder også her. Ikke forskjellen mellom en med svak Vordr og en med sterk Vordr, men forskjellen mellom kjønnene. Hver for seg kan ikke noen mennesker skape liv, men sammen, en av hvert kjønn kan de skape liv, og på samme måte skaper ikke noen varme hver for seg, det må skapes sammen til gagn for begge. En enkel berørelsesprosess kan skape energi, noe vi av og til legger merke til i meget stor grad, spesielt om man berøres av noen man liker meget godt.

Begge gir noe som for dem er ubrukelig og som sammen blir til livskraft for begge.

Vår verden er meget komplisert, vi har utviklet oss fra å være meget primitive til å bli meget kompliserte. Utviklingen ser da slik ut;

En utvikling fra det enkle til det komplekse gjør at fundamentet er ustødig og lett kan velte om det kommer litt vind fra en av sidene. Dette kan vi lett sammenlikne med dagens verden. Det skal ikke mer til en en liten atombombe så er hele verden i kaos og krig, og endelig i ruiner.

Denne Peter-pyramiden er også et symbol på kvinnen og vann, mens pyramiden er et symbol på mannen og ild. For å fortsette utviklingen må vi legge Peter-pyramiden i ruiner, i grus. I vår "sivilisasjon" søker vi hele tiden fred, vi er totalt styrt av kvinnelige tanker, dette må vi legge bak oss! Når det er gjort og Peter-pyramiden ligger i grus kan vi begynne å bygge pyramiden på ruinene. Det går ikke an å bygge pyramiden oppå Peter-pyramiden i og med at fundamentet da vil være like ustødig. Hele vår verden må jevnes med jorden.

Vår eksistens begynte med at vi var en singularitet, spissen på Peter-pyramiden, og nå må vi fortsette for å igjen bli en singularitet, spissen på pyramiden.

Her ser vi en utvikling fra kompleksitet til enkelhet. Dette betyr at det som er komplisert idag vil oppfattes som mer og mer enkelt med tiden fordi ví utvikler oss fortere enn det vår teknologi gjør. Dette er den eneste måten vi kan få en verden som bygges på et stødig fundament. Om det blåser vind, selv sterk vind, på en pyramide så vil den bare prelle av.

Dette er et maskulint symbol, et symbol på mannen og ild, og selvfølgelig settes tankene over følelsene. Idag hvor vi er i den kvinnelige tidsalderen er det følelsene som settes høyest. Med tanken kan vi beherske følelsene, mens med følelsene kan vi ikke tenke logisk. Punktum!

Den nye tidsalderen vi nå snart trer inn i, og som enkelte mener vi allerede er godt på vei inn i, er Aóuarius alder (Vannmannens alder). Dette er et luft-tegn, en pyramide. Aóuarius er en som snur alt det bestående på hodet, noe som jeg har vist ovenfor med Peter-pyramiden og pyramiden. Opprøreren i samfunnet. Dette forteller mye om hvordan morgendagens verden vil bli- snudd helt på hodet. Dagens "tapere" vil være morgendagens vinnere, jo mer vi tapte og i jo større grad vi tapte, jo mer og større vil vi vinne i morgendagens verden.

Når jøde-makten satte oss så lavt som det gikk an å sette oss og verden snues på hode, er det ví som rekker høyt opp mot skyene. Snur man en dyp brønn opp ned, vil den bli til et tårn som strekker seg mot himmelen. Dette er morgendagens situasjon.

Den norrøne ekvivalens til Aóuarius er Odin! Han er høy og slank og hans krukke øser ut vann (blått øye som emanerer visdom). Aóuarius farge er blå. Den typiske opprørske Aóuarius oppførselen finner vi hos Odin når han sammen med sine to brødre dreper Ymir (atskillig, eller dur, låt, tuting og murring) og drukner alle jottnene i Ymirs blod, med unntak av én, Bergelmir (klangen fra fjell), som flykter med sin kone på en kost. Han gjør opprør mot Ymirs orden. Det er akkurat det ví må gjøre for å bygge Midgard (Europa) og Åsgard (Norden/Skandinavia) og Valholl ((o med kvisst) Det germanske folks gjennfødsel etter å ha vært lenket i Helheimen i tusen år). Jotunheimen finnes der ute, den vil jotnene bygge selv.

EN NY VERDEN

Alle stjerner faller, ingenting varer evig, men alltid vil noe nytt erstatte det gamle, slik Odin ble erstattet av "gud", og slik "gud" nå sakte, men sikkert, erstattes av Odins sønner- Vídarr og Váli. Odin vil hele tiden kunne erstattes av seg selv, sine sønner, og deres sønner igjen, og dermed varer Odin så lenge vår rase varer. Vi varer så lenge Jord (o med kvisst) varer, den blå planeten. Etter det trer vi inn i en ny fase av menneskehetens evolusjon og skifter form for å tilpasses den ellevte fødselen. Den vi lever i nå er den tiende "heimen", eller den femte om vi regner i par, vårt livstre er det tiende, eller femte om vi regner i par, vår Odin er den tiende, eller femte om vi regner i par. Alt dette vil fødes på ny i en ellevte verden. Da vil æsene samle seg atter en gang på Idavollen, Vídarr (ved, skog og tre) og Váli (utvalg, velging)- Odins sønner, og Módi (frø, og frukt) og Magni (styrke, kraft og det å vokse)- Thorrs sønner som har med seg Mjollnir ((o med kvisst) knusar) sin fars hammer. Som det heter i Vafthrúdnirs mål;

Vídarr ok Váli í veom skal bu når Surtrs loge sloknar; Módi ok Magni skal Mjollne hafa når Vígnir vegen er.

Då kommer Baldr (høvding, mann) og Hodr ((o med kvisst) jord, land) fra Helheimen. Alle sammen snakker sammen og minnes runene sine og alt som engang hendte, så finner de i gresset de gullbrikkene de gamle Æsene eide. Frem fra Hoddmímirs (Mímirs hemmelige bosted) holt (liten skog) kommer de to menneskene Lif (liv) og Lifthrasir (den som holder fast på livet, liv-trasi) som gjemte seg for Surtr (den svarte) når han kom fra sør og brente hele verden. Som det heter i Vafthrúdnirs mål;

Lif ok Lifthrasir løynde held seg í Hoddmímirs holt; af morgondoggi sin mette dei fær, frå dei skal ætter alast.

Sól har fått en datter som ikke er mindre fager enn hun selv er. Hun farer samme veien som det moren hennes gjorde. Som det heter i Vafthrúdnirs mål; Alfrodull (o med kvisst) ber ei bjart dotter før Fenrir solauga sluker; brauti til mor si møyi ho rid når gudar alle er øydde.

Det Vafthrúdnirs mål rett og slett sier er at skogen, frø og frukter, naturens utvalg ("den sterkestes rett") og krefter som gjør at ting kan vokse overlever Ragnarok (o med kvisst). Senere kommer mennesket og land tilbake, og ut fra "Mímirs hemmelige bosted" kommer liv og ønsket om å leve tilbake. En ny sol vil også skinne på himmelen. Gullbrikkene som de finner i gresset, og som de gamle Æsene eide, sammen med runene (hemmelighetene) er kunnskapene og arketypene fra den tiende verden. Den ví lever i nå.

Mímirs bosted er ved Mímisbrunnar, en av de tre brønnene som hviler under hver sin rot til Yggdrasil- verdenstreet. Av de andre brønnene er én i Helheimen og én i Åsgard. Sistnevnte er Urdrs kilde. Siden Mímisbrunnen ligger i Jotunheimen, og det i den dypeste jotunheimen, må vi anta at Hoddmímirs holt er New Zealand. Lenger vekk fra Åsgard (Skandinavia) og dypere inn i Jotunheimen kommer man ikke. Det er også kjent at om det blir atomkrig vil New Zealand være det eneste stedet på jorden som ikke vil totalt ødelegges av atomskyene. Det eneste stedet liv og ønsket om å leve kan fortsette etter en atomkrig.

Mímisbrunnen

Siden Odin hele tiden spør Mímir om råd må vi anta at Mímir betyr "minnet". (Noe oversettelse fra norrønt eller ìslensk finner jeg ikke, utover at det kan kanskje bety "mimre".) Det er logisk at Odin må sette seg ned og se om han minnes det han lurer på, sette seg ned og mimre over det som engang var. Mímisbrunnen er all den visdommen som de tidligere verdenene samlet opp og foreviget før de gikk under som alle verdener en gang gjør.

Et vitnesbyrd om at vi er overbevisst at vår verden aldri vil gå under er måten vi lagrer kunnskapene på. Vi har store haller med papir, og vi har mange databanker, men ingen av disse tingene vil overleve et flammehav, en flodbølge eller tidens tann. Papiret råtner, og datamaskinene, ruster i stykker. Våre forfedre bygget pyramider, satte bautasteiner med runer i, lagde sirkler på de stedene stjernene sterkest øver sin makt og innflytelse, satte steiner i kombinasjoner som ga oss astrologiske kunnskaper, lagde symboler i bakken som er arketypiske, bygget veldige stenkonstruksjoner som fortalte oss om deres arkitektur og livsstil.

Dette er Mímisbrunnen. Den brønnen som forteller oss om det som engang var.

Og hva gjør vi idag? Vi bygger grelle trehus som faller sammen bare det blir litt for sterk vind (i alle fall her på vestlandet), vi bygger i stål som ruster, i glass som knuses lett som bare det, og i tre som råtner før du vet ordet av det. Hva har vi bygget som vil stå om tusen år? Hvilken kunnskaper vil eventuelle etterkommere etter vår undergang kunne velte seg i? Er det ikke trist at noen tusen år etter vår undergang er det kun fengselsmurene og noen av betongklossene i byene som står? Er dét noen verdig arv å gi til våre etterkommere? Hvilken visdom skjuler noen stygge meningsløse betongkonstruksjoner? Om vår verden går under vil etterkommerene kunne si med sikkerhet at "fy faen for noen smakløse svin vi stammer fra. Ikke kan de ha forstått særlig mye skal vi dømme etter det som er igjen etter dem." Og de vil ha helt rett, for vi forstår ikke særlig mye når vi bygger dette griseriet og lever slik vi gjør. Det er en skam for våre forfedre og det vil være en skam for våre etterkommere. Alt det våre forfedre slet og jobbet for, det har vi skjendet og pisset på, og det på grunn av en fordømt dritt "gud" lurt på oss med list og svik av de nedrige underapene som kalles jøder- parasittsvin og basiller, det er det eneste de er! Ja, pugg dette, som leser denne bok, ja, pugg. !

Kristen kultur er det basiller dyrkes i.

Når jeg kvad dette visste jeg ikke hvor rett jeg virkelig hadde. Det er nettopp basiller disse "guds utvalgte folk" er, basiller på den blå planeten, på Jords (o med kvisst) legeme.

En av de ting jeg ser på som viktigst er at vi begynner å bygge hus og bygg med visdom i, bygninger som vil vare i tusener av år etter vi slutter å vedlikeholde dem, etter at vår verden er gått under. Stjerneobservatorier i stein, steinhaller med historien hugget inn med runeskrift, byggninger og kunst med arealer som røper matematiske formler, rådhus med så mange rom som byens, eller bygdens, navn har i tallverdi, avstand og vinkel mellom husene som sier noe, store solùr i stein, og så videre. Uansett hvor ubetydelig og kryptisk visdommen er så skal det være noe i hvert eneste byggverk som sier noe om oss eller vår viten. Det er meningsløst å ikke bygge på denne måten. Istedenfor å bruke våre penger og ressurser på luksus og pjatt, fjas og tull, så kan vi investere i Mímisbrunnen og hjelpe våre etterkommere med å forstå den verden ví levde i, den verden de stammer fra. For til syvende og sist så er det jo vi selv som ér våre etterkommere, våre sjeler lever evig.

Er det for mange sjeler for menneskeheten, ja da vil de overflødige falle ned i en av de dypere verdenene for å hvile til det er bruk for dem igjen, en gang, en eller annen gang, om godt og lenge. Vi må investere i vår egen fremtid, ikke i vår nåtid.

Kanskje ler de av lover og moral. Kanskje ler de av mat og drikke. Kanskje ler de av nød og vår død. Kanskje ler de av drømmer om en himmel. Kanskje ler de av streben etter makt. Kanskje ler de, kanskje ikke? Kanskje finnes ingenting. Kanskje livet er en ring, som ingen faller gjennom?

Overmennesket

For å bygge noe nytt må man rive ned det gamle, for å bevare det gamle må man ødelegge det nye. Det er snakket mye om hva som er galt og hvem som gjør at det er slik det er, men hvordan vi egentlig kan forandre det til det bedre er ikke snakket mye om. Hva er det egentlig som er realistisk at vi kan forandre til det bedre? Det første vi må styrke og skjerpe er oss selv. Jeg har møtt mange "revolusjonære" som ikke eier "nåla i veggen", som aldri driver noen form for fysisk trening og som ikke gjør noe som helst for å bli klokere. De bare ér "revolusjonære"- tror de selv i alle fall. Ønsket er der, lysten er der og de gode meninger, men kunnskapen om hvordan de faktisk skal kunne revolusjonere noe er fullstendig fraværende.

Det aller første og viktigste å revolusjonere er nettopp seg selv! Slutte med å tenke som en jødisk-kristen slave og slutte med å oppføre seg som en jødisk-kristen slave! Skaff deg et ideal å leve opp til, det norske idealet, det urnorske idealet! Det å begynne å sette seg selv inn i den nordiske mentaliteten er en tygod begynnelse, for først når du selv tenker som en ekte nordmann, først da ér du en ekte nordmann! Det er nettopp det vi trenger her i Norge- ekte nordmenn! Vi trenger ikke late mennesker, dumme mennesker, ydmyke mennesker, svake mennesker, nidinger, uærlige mennesker, mennesker uten ryggrad, mennesker uten stolthet, mennesker uten ære eller mennesker med en ikke-germansk ideologi. Vi trenger ekte nordmenn, ingen andre, for hvem andre er vel interessert i å gjenbygge et norsk Norge enn nettopp ekte nordmenn?

For å utvikle den ekte norskheten og få frem de mangfoldige norske kvalitetene i den ekte nordmannen må han, eller hun, jobbe med seg selv. Fysisk trening, psykisk trening, trening av alt. Gjennomført dyrking av alt det som kan utvikle seg til å bli overmenneskelig i mennesket! Alt som skal til for å bli og være like myk som ballettdansere er 15-20 minutter tøying og bøying hver dag, alt som skal til for å bli sterkere er en liten time trening hver dag, alt som skal til for å få god kondisjon er (ikke nødvendigvis jogging) en rask gåtur i skog og mark noen ganger i uken for eksempel, alt som skal til for å hele tiden tilegne seg kunnskaper er å alltid ha noen bøker å lese i før du tar kvelden, og da helst ikke bare skjønnlitteratur, alt som skal til for å bli mer opplagt og kvikk er å droppe kaffen og den usunne maten, ikke minst brus og annen amerika-søppel. Det er ikke noe vanskelig og det tar ikke lange tiden å heve seg opp på nivå langt over bermen, så hvorfor ikke gjøre det?

Moral er noe som ikke kommer over natten, men det går an å tilegne seg moral over lengre tid ved hjelp av selvsuggesjon. Det å lese den norrøne litteraturen er en fin måte å forstå moral på. Det å prøve å tenke, sette seg inn i situasjoner, som om du er en ekte nordmann vil endelig gjøre deg til det du spiller. Til slutt vil du være overbevist om at du er en ekte nordmann, du vil dermed erstatte ditt svake deg med ditt sterke deg, la det svake deg komme i bakgrunnen, falle ned i glemselens dyp og visne hen som et gammelt mennesket nær ånesott. Hver gang du er niding eller lyger, ta deg selv i skinnet, minn deg selv om at du er en ekte nordmann, ikke en niding eller en løgner, efter en stund vil du ha luket bort nidingheten og uærligheten, for ved å suggerere seg selv slik som dette luker du bort all nid og løgnaktighet i din sjel. La det sterke deg blomstre, død over det svake mennesket! Det ekte mennesket er et sterkt mennesket, den ekte germaner er et overmenneske!

Idunn

I de første kvadene som ble nedtegnet i før-kristen tid hører vi intet om at Idunn har epler, vi hører at hun har en kurv med frukt. Denne frukten nyter Æsene og Åsynjene og holder seg derfor ung. Også dette er en gåte med en langt dypere mening. Det er ikke snakk om en frukt som gir evig ungdom, det er snakk om elskov. Vi hører intet om Idunns slekt, hvor hun kommer fra eller noe annet enn nettopp at hun bærer denne frukten i sin kurv, alt vi vet er at hun er Bragis møy og at hun er lys og fager. Det vi får vite her er at ungdommelig elskov gjør at vi holder oss ung. Elskoven er oppbevart i Idunns kurv, hennes kopp, kvinnens vagina. Vagina er jo nettopp det som gjør elskov mulig, det er her frukten er. Vi hører at alle Æsene og alle Åsynjene nyter Idunns frukt og på den måten holder seg ung, samtidig vet vi at Idunn er Bragis kone. Det er lett å tolke dette som at Idunn er en ungjente som alle elsker med og at Bragi blir grovt bedradd. Idunn er en kenning for kvinne, dermed er ikke Idunn én Åsynje som eier all frukten, alle kvinner er Idunn, for alle kvinner har en kurv med livsgivende frukter. Bragi som jo er gift med Idunn er ikke en Ås eller en mann, det er diktkunsten, Bragi betyr "diktkunst" og hva er det nettopp diktkunsten er så og si gift med? jo, nettopp elskoven, kjærlighetsritualet, og er det ikke kvinnen som er sterkest knyttet til elskovspoesi, kjærlighetspoesi? kall det gjerne romantikk. Idunn er det naive godtroende i kvinnen, den som glemmer alt annet og forelsker seg blindt, det som kan gjøre kvinnen til en knisende forelsket ungjente, det som holder kvinnen evig ung. Den frukten hun gir mannen gjør og ham evig ung.

Her kommer vi inn på dette med homophili igjen. For vi får da beskjed om at Åsynjene og nyter Idunns frukt! Det er ikke uvanlig med biphile kvinner, ikke er det unaturlig heller. De maskuline biphile eller homophile kvinnene er akkurat like syke som menn av disse legninger, men de feminine biphile kvinnene er det ingenting i veien med. En mann kan ikke se på andre menn om de er pene eller tiltrekkende, med unntak av ytterkantene som de aller styggeste og de aller kjekkeste kanskje, mens kvinner har ingen problemer med å se på andre kvinner om de er pene og tiltrekkende. Dette naturligvis fordi kvinner ér pene og tiltrekkende, stort sett, mens kvinner tiltrekkes menn på et helt annet grunnlag. Vi er, som tidligere nevnt, stygge og klumpete, store og upraktiske. I virkeligheten er kvinner langt mer kompliserte og intelligente i sin tankegang på dette feltet. Vi, de dumme mennene, tiltrekkes av de vakreste kvinnene, mens kvinnene tiltrekkes av, riktignok som oss det vakre, men også, det som har størst sjanse til å gi kvinnen et best mulig avkom! Det er derfor naturlig for kvinnen å føle seg tiltrekket av andre kvinner og de beste mennene. Slik får de både det vakre og det som kan gi dem et sterktest mulig avkom. Menn kan ikke få noe avkom (på samme måten som kvinner) og tiltrekkes derfor kun av det vakre. Hvorfor kvinnene har det instinktet som gjør at de setter pris på det vakre mennesket også er sjansen for at de kan få et jentebarn. Faren til jentebarnet må være noenlunde kjekt å se til for at hun skal bli så vakker som mulig, som moren, og dermed ha en størst mulig sjanse til å videreføre og styrke slekten med en sterkest mulig mann. Biphili hos kvinner kan derfor ikke betraktes som noe unaturlig og sykt noe, slik det er hos menn. Homophili derimot er sykt uansett hvilket kjønn det manifesterer seg i! Det er kvinnenes overlegne intellekt på dette område som skal sørge for at vi utvikler oss til det bedre hele tiden, mennene har ikke skjønt stort annet enn at de vakreste kvinnene er de beste.

I dag tiltrekkes vi i mye større grad av høyt utviklet intellekt enn det vi gjorde før, dette selvsagt fordivi har forstått i mye større grad (tror vi) at ikke bare de fysiske attributtene er mye verd, og så tror vi at de som fremstår som intelligent faktisk ér intelligent. Den gamle klisjeen om at de vakreste kvinnene er de dummeste og at de mest intelligente kvinnene alltid er stygg stemmer ikke helt. Det som stemmer derimot er at de vakre kvinnene ofte spiller dumme for å tiltrekke seg mennenes oppmerksomhet, som jo nesten utelukkende er et begjær efter den vakre kvinnen (intelligente kvinner gjør mange menn usikre). Kvinnene tjener mer på å la mannen tro at han er den intellektuelt mest begavede, derfor spiller de dum. Mange er selvsagt dum også. Grunnen til at de stygge kvinnene fremtrer som de mest intelligente har den enkle forklaring at når de ikke kan lokke de beste mennene med sitt ytre må de prøve med sitt indre, dermed er de nødt til å fremstille seg selv så intelligent som de kan. Menn, noen få av oss i alle fall, tiltrekkes og av den intelligente kvinnen uavhengig av hennes ytre, dette fordet vi tror vi forstår litt vi også. Mange tror at det er de høyest intellektuelt utviklede mennene som tiltrekkes de kvinnene som fremstår som intelligente, dette er altså feil da de høysest intellektuelt utviklede mennene forstår at de vakre kvinnene er like intelligent, om ikke mer intelligent, enn de som er nødt til å fremstå som intelligent for å tiltrekke seg en partner. Husk at de vakreste kvinnene er barn av de vakreste mødrene som igjen fikk de beste mennene. De stygge kvinnene er barn av stygge mødre, og fedre som ikke fikk noe bedre enn en stygg kone, og dermed kan de umulig ha vært noe særlig mandig i utgangspunktet. Svake, dumme og stygge foreldre med barn som ikke er noe bedre.

Menn er redd for intelligente kvinner, menn må hele tiden ha følelsen av å være kvinnen overlegen på alle punkt. Dette vet de virkelig intelligente kvinnene, ikke de som fremstår som intelligente, men de som ér intelligente. De vakre kvinnene med dådyrøyne, den typiske Idunn skikkelsen, det er dé som er de mest intelligente, hun som lar mannen tro at han er henne intellektuelt overlegen, det er hun som gir mannen mest trygghet og selvsikkerhet og som triller han rundt på sin delikate lillefinger best av alle kvinner!

Gå opp på det høyeste fjellet, og se selv ut i horisonten

Jeg er blitt gjort klar over at det jeg sier over her ikke helt stemmer hva angår hvilken kvinner som er mest intelligente og hvordan foreldrene ser ut. Det finnes mange stygge foreldre med vakre barn, og mange stygge barn med vakre foreldre. Så er min teori fullstendig feil da? nei, den er ikke feil, men den er ikke så korrekt som den ville vært for hundre år siden da vi fremdeles var opptatt av å holde overklassen for overklassen og de andre for seg. Ja, idag finnes det vel knapt nok en overklasse som skiller seg ut, og de vi overhodet kán kalle for en overklasse har en tendens til å være kyniske kapitalister som kommer fra fattige kår og som har jobbet seg rik med svik og list- som kapitalisme går ut på! Dette er på ingen måte det jeg kaller for en overklasse, snarere en underklasse med mye penger. Det jég legger i overklasse er noen som kommer fra en god slekt, som det heter.

Nei, det jeg sier var vel mer gjeldende før i tiden da slektene med godt blod ikke vasket sitt blod ut med hvilket som helst pakk slik vi gjør idag! Idag kan alle ta artium, alle kan bli rike på et blunk, og alle kan imponere andre med bløff og bedrag. De gamle høvdingeættene er for lengst druknet i Trell og Karls blod. Men, så kommer en redning for min teori, de strenge kristne bygdene. Hér er det som det var i mye større grad enn i byen og de store bygdene. Dérfor har min mor sin slekt holdt seg så godt opp gjennom tidene, for de var prestefolk (og frimurere) nesten hele gjengen, og slike gifter seg da ikke med hvem som helst? disse gruppene er det ypperste av intoleranse, de er totalt fascistisk og undertrykker de lavere klassene fullstendig. Når dette har holdt seg fra tiden Jarleættene fremdeles stod sterke betyr det at det er fremdeles de samme ættene som går igjen, blodet har ikke blitt vasket ut av Karls eller Trells blod. Hér gjelder min teori 100%! De gode ættene er fremdeles de gode ættene, mens de andre er som før de og.

For ikke mange årene siden ville det vært ubegripelig hvordan et stygt par kunne gi liv til et barn som voxte til å bli et vakkert menneske. I heltediktningen hører vi om noe så fantastisk som en mørkhåret helt, det var visst utenkelig nærmest for forfatteren av diktet, så dét la han vekt på, at helten faktisk hadde mørkt hår. Sånn var det før, et mye større skille mellom folk alt efter hvilken ætt de tilhørte. Idag er det ikke slik. Jeg gremmes fordi overklassen er trukket ned til å være like lavmåls som de andre klassene! Eliten er godt blandet med bermen og dermed finnes den ikke lenger, kun i form av små frø som spirer innimellom all møkken! Vi hører aldri snakk om at noen er flink, pen eller hva det nu måtte være "fordi han kommer fra den og den ætten", å tenke slik var fullstendig normalt før i tiden, ganske enkelt fordi det vár sånn, alt var bestemt av ætten. Kommunistene må kose seg over å se at de har redusert overklassen til å bli like lavmåls som resten av befolkningen!

Så vi kan nok være enige når jeg sier at det som kommer frem i artikkelen før denne er ren ønsketenkning, jég skulle ønske det var slik, og jeg trodde en stund at det var slik, helt til jeg innså hvor lite rent godt blod det er igjen her i folket.

Dette har med rasehygiene å gjøre, istedenfor å renske ut det nedrige i folket, de råtne eggene, så har kristendommen gjort alle til råtne egg! Dette er akkurat det jeg kjemper imot, jég vil at vi skal gå inn for at ingen skal være råtne egg i folket, i alle fall færrest mulig, og det får man til ved å følge de retningslinjer beskrevet i Vargsmål del i. om rasehygiene.

Altså lever jeg i fortiden? Er jeg gammeldags? Utdatert? Arkaisk? NEI! Jeg er morgendagen, fremtiden!!!! Vi skal reise oss igjen og bli et sterkt folk atter engang!!

De virkelige terroristene

Nu har jøde-makten i Norge oss snart fullstendig på jødenes side. Efter et årelangt arbeid for å lure det norske folk, og verden forøvrig, har de "norske" jødene klart å få oss til å tro at Israel ønsker fred i midtøsten. Hele fredsprosessen i midtøsten er et eneste stort jødisk bedrageri! Vi, det norske folk, er lurt opp i en posisjon som tvinger oss til å ta parti med jødene, som lurer oss til å få sympati for jødene, som gjør oss til lokkeduer for muslimske terrorister, som gjør oss til kanonføde for Israel! Ja, hva er vel bedre enn ariske mennesker som kanonføde i skitne mørke jøde-øyne? Jøden Gro Harlem Brundtland, som ulykkeligvis er statsminister i vårt Norge, med sine jødiske medsammensvorne, som jøden Jens Stoltenberg (olje og energiminister i vårt Norge), som jøden Thorvald Stoltenberg (utenriksminister i vårt Norge), som jøden Rune Gerhardsen (byrådsleder i vår hovedstad), med fler, er noen av kreftene som tjener jødene på vår bekostning. Ja, det visste du kanskje ikke? At den selveste statsministeren i Norge er jøde? Nei dét har vi ikke fått vite, slike ting kastes inn i det dypeste mørket (synagogene?) og "glemmes". Joda, hun er jøde (jødinne). Hennes pikenavn, Harlem, er et Nederlandsk jøde-ghetto navn, og egentlig burde hennes utseende være bevis nok i seg selv, selv om hun har blå øyne (noen få jøder har det). Hvorfor Gro Harlem ikke vil si til det norske folk hvilken religion hun tilhører kan jo selvfølgelig og ha noe med dette å gjøre, men det blir rene spekulasjoner da jeg ikke vet om hun og er jøde av religion. Det jeg vet er at hun er født enten jøde eller halv-jøde, eller kanskje "bare" kvart-jøde. Så til saken. Vi har nu sett på denne jødiske konspirasjonen kamuflert som en "fredsprosess for midtøsten" i flere år. Nu begynner vi å få resultatene.

Norge er den fundamentalistiske muslimske verdens nest største fiende på grunn av dette. Det burde vel egentlig være unødvendig å si det, men for sikkerhetsskyld kan jeg innformere om at U.S.A. er den største fienden med sin sykelig jøde-elskende politikk og sin overrepresentasjon av jøder i regjeringen, som vi har her i Norge og om enn ikke så enorm som i U.S.A. Vi får høre gjennom media at de fundamentalistiske kreftene er så enorme og farlige over hele verden. Det er helt korrekt at de fundamentalistiske muslimene er en kraftig pest og en plage for hele den jødisk-kristne verden, men det vi ikke får høre er at jøde-makten er ti-tyve ganger sterkere. Hvordan skal jødene bortforklare sexdagerskrigen? Er ikke det et tygodt bevis på at det ikke er muslimene vi trenger å frykte? Lille Israel, nærmest druknet i topp-moderne våpen, som U.S.A. har øst over dem siden Israel ble til 12. Mai 1948, brukte kort tid på å slå Egypt, Jordan og Syria.

Efter disse krigene, som blant andre "fredsprisvinneren" og dagens statsminister i Israel var overstkommanderende for, lærte jødene at med sin overlegne U.S.A. støttede militær-makt var det mer å vinne der enn gjennom fredsforhandlinger. De såkalt "fredsforhandlingene" vi er vitne til idag er i virkeligheten et forsøk på å provosere frem en krig mellom de forskjellige arabiske organisasjonene og mellom Israel og enkelte av de arabiske organisasjonene. Jødene vil ha krig, de har i en år-rekke nu prøvd å kue menneskene de undertrykker med sitt militær-regime, men dette mislyktes!

Nu har de bare én løsning igjen og det er krig! Denne krigen ønsker de ikke selv å starte, det vil være meget uheldig for jødene globalt sett. For å få oss til å tro at det er fundamentalistiske muslimer som starter denne krigen setter de igang forskjellige ting som provoserer muslimer til å aksjonere mot jøder og sionister verden over! Det er forventet at New York vil bli atom-bombet av muslimer (dette fordi det bor én million jøder i byen, "Jew York" som den også kalles), først et mislykket forsøk, så et nytt vellykket forsøk.

Det er og forventet at det vil bryte ut krig i midtøsten mellom jødene, deres lavpannede tjenere, som Arafat, og muslimer som er imot undertrykking av sitt folk! Dette er en del av Illuminati sin plan! Og om du ikke vet hva Illuminati er for noe kan jeg innformere deg om at det er den organiserte jøde-makten! Illuminati er blant annet frimurerene sitt overhode og de som styrer størstedelen av verdens kapitalkrefter, og her i Norden! Illuminati sitt høyeste råd består av ti hel-jøder (ingen andre enn hel-jøder godtas)! (Du leser riktig. )

Hva er det makt-jødene i Norge skyver oss inn i? er Virkelig det norske folk interessert i å være jødenes kanonføde og agn? agn for å fiske frem en storkrig i midtøsten som jødene er 100% sikker på å vinne, og der er vi nok enig (taper de har de jo FN og NATO fullstendig i sin svette hånd). At fru Harlem er villig til å gjøre oss til kanonføde og agn, det er nu helt sikkert! Grunnen er så enkel som at hun er villig til å selge hele Norge og hele det norske folk med til Satan selv, bare hun, denne jødinnen fru Harlem, får innpass i det gode selskap, enten det nu er FN eller EU!!!

Ví er jo ikke jøder, ví er jo ikke "guds utvalgte folk", vi er stolte og sterke nordmenn, verdiløse kryp i jøde-øyne. Husk bibelens ord, der står at jødene har rett til å slakte og fordrive alle andre folk. Dette er ikke en teori, det er praxis. Det er den politikk jødene praktiserer overalt hvor de har mulighet til det. Når Grossdeutschland kvittet seg med jødeproblemet, sendte dem ut i vanære, da fikk jødene den øvrige verden til å knuse det friske innskuddet på jordens overflate. Idag er jødemakten styrket hemningsløst. Det er ikke fundamentalistiske muslimer vi har å frykte, det er jødenes psykopatiske og menneskefiendtlige politikk vi all grunn til å frykte!!!

Og så har vi disse som ler av "sånne som meg". Vi er jo bare "paranoide idioter" og "nazi-svin". Jaså, har ikke jeg all grunn til å advare mot jødemakten når vi har usle ett-to tusen jøder her i landet, og likevel en jødisk statsminister, en jødisk utenriksminister, en jødisk olje- og energiminister, og jøder i maktposisjoner overalt, for ikke å snakke om frimurerene som jo er "kunstige" jøder, ta Narvik for eksempel hvor ikke en eneste maktposisjon er besatt av en som ikke er frimurer, altså "kunstig" jøde!

Hvorfor tror du Norge er utpekt som muslimenes nest største fiende? tror du ikke at muslimene, disse fundamentalistene med så fordømt mye makt som vi hele tiden blir advart mot, vet utmerket godt hvor sterk jødemakten er her i Norge? hvorfor skulle vi ellers øse ut med hundrevis av millioner for å skape "fred" i midtøsten hvis ikke det var for at det kryr av jøder i maktposisjon her i landet? Bare politikken "Norge" driver i seg selv er et bevis på at det er jøde-styrt! ikke minst innvandringspolitikken som er en del av utvaskingen av det germanske blod, og ikke minst; hvilken effekt ville trusselen om fundamentalistiske muslimer hatt på oss om det ikke var noen av dem her i landet? hvorfor tror du det kryr av muslimer i Norge? det er nettopp fordi jødemakten trenger dem her slik at de kan skremme oss, presse oss, slik at vi skal bli livredd og kaste oss rundt halsen på jøde-makten og be om hjelp, for at vi frivillig skal kaste oss ut i krig og konflikt på jødenes side!

Først slipper jøde-makten muslimene inn, så gjør jøde-makten muslimene til vår største fiende, og så er vi fullstendig i jøde-maktens svette og klamme hånd, klar til å bli kastet ut som agn og kanonføde! Med enkelte unntak da selvfølgelig, som meg, jeg er hedning. Még har de ikke kontroll over i det hele tatt, derfor putter de meg i fengsel så er de kvitt nok et forstyrrende element i jødifiseringen av Norge!

Det er disse kreftene som gjør at mennesker blir som jeg har blitt, mennesker som elsker sitt folk og fedreland og som ikke akter å sitte stille mens jødemakten ødelegger noe av det, mennesker som blir extreme. Jeg er klar over at all extremisme er farlig, men hvordan i svarteste granskauen skal vi klare å bevare vårt folk og fedreland når extreme krefter jobber for å ødelegge det, med mindre vi selv blir like extreme? det nytter ikke å inngå forhandlinger med noen som ønsker deg død! Jeg er den første til å forstå at jødene ønsker å tilintetgjøre de muslimske kreftene, for de muslimske kreftene jobber for å tilintetgjøre det jødiske folk (lykke til forresten).

Jødene har ingen egen nasjon, de hører ikke hjemme noensteds her på jorden, de har alltid levd som parasitter på andre folk og i disse folkenes nasjoner, når folkene da vil kvitte seg med parasittene, som Grossdeutschland gjorde med å deportere dem østover, da sloss parasittene imot! Problemet med disse parasittene, jødene, er at de akter ikke sloss selv, de akter å bruke mitt folk som fortropp for deres sak, som agn og kanonføde! Dette har de alltid gjort, og det er på tide å sette en stopper for at jødene skal kunne sette folk opp mot hverandre i religionskriger, religioner skapt av jødene nettopp for å ha denne hensikten. Muligheten til å sette folk opp mot hverandre til enhver tid. Nu har de problemer, og da er det fint at "vi" er kristne og araberene muslimer. Dét er jo den eneste grunnen for at vi har noe imot dem? i alle fall de kristne, jeg og mine likesinnede har jo noe imot andre raser og folk på et biologisk grunnlag og med helt andre konsekvenser (et ekte fargerikt fellesskap), men sålenge "vi" er et kristent folk så er muslimene en trussel mot oss, nettopp fordi begge deler er jødiske religioner skapt for å gi jødene makter å sette opp mot hverandre når de selv kan tjene på det!

Om en makt er i ferd med å bli for sterkt må den skades med hjelp av den andre. Genialt. Parasittene triller både de kristne og muslimene rundt på sin dyrt utsmykkede feite lillefinger. Kast ut kristenmakten og jødemakten følger med, og omvendt, først dá får vi makt over våre egne liv, og våre barns liv!

Jeg sier at jødene ikke sloss selv. Det er ikke helt riktig. For de sloss jo selv og, med jettfly og topp moderne tanx mot rifler og slynger og stein. Dette går ikke under det jeg kaller for å sloss, dette er nid-krigføring. Vi kan kalle det en jødisk-krigføring, en armert topp utrustet jødisk Goliat mot en arabisk David med slynge. Ja, se det, kanskje er ikke araberene dømt til å tape likevel, men det er vel jødene for blind til å se, lik Goliat var for blind til å se på David som en trussel. En ting er i alle fall sikkert, idag er det jødene som er en stor kjempe nedlesset med sterke våpen, og araberene en liten mann med stein og slynge. Drep Goliat! Gas im juden!!!

Selvmotsigelser

Norge er et av de landene som mest offensivt støtter opposisjonelle i andre land, men hva skjer med de opposisjonelle her i Norge? Jeg, en sunn sprek frisk intelligent (beskjeden?) ungdom blir stemplet som "satanist" og "djeveldyrker", jeg blir forsøkt fremstilt som sinnsyk og gal. De mest nedrige forsøk blir gjort for å trekke meg gjennom den driter som renner ut av jøde-systemets egen bakende, de driver en hemningsløs løgnpropaganda for å få Ola og Kari i de tusen hjem til å tro at jeg er både det ene og det andre. Hvorfor? jo, ganske enkelt, jeg er en opposisjonell i Norge, ikke en niding og en harmløs kommunist med like mye Ió som en tolvåring, men en virkelig trussel mot jøde-makten! Ikke fordi jeg er så fordømt resurssterk eller har så mange på min side, men fordi jeg har en sylskarp tunge som jeg tør bruke! De har aldri klart å vekke min kjærlighet til penger, og dette tar fra dem all makt til å styre meg hvorhen de vil ha meg! Derfor den enkle løsning. fengsel!

Er det ikke selvmotsigende når "Norge" støtter alle andre, i andre land enn Norge, sin rett til å ha avvikende meninger og deres rett til å si hva de vil uten å bli straffet for det, når "Norge" slår ned på norske opposisjonelle så hardt de bare kan? Problemet for oss opposisjonelle i Norge er at det "norske" systemet kamuflerer alt som kriminalitet eller rasisme eller hva det nu måtte kunne kamufleres som, akkurat som alle andre land!

Når jég sier min mening er jeg ikke opposisjonell, da er jeg "rasist", "nazist" eller "satanist", når jég bevarer livet mitt ved å drepe en som forsøkte å ta mitt liv, da blir jeg dømt for et "særdeles brutalt og overlagt drap som var nøye planlagt og overveid"! Hvor er vår rett til å være opposisjonelle? hvor er vår ytrings- og meningsfrihet? hvor er vår politiske og religiøse frihet? Hvor er vår rettssikkerhet? Existerer ikke. Det er bare nok en jødisk-bløff. En løgn for å gi inntrykk av at vi lever i et demokrati.

Det er ikke vanskelig for jøde-makten å gi ordet til Carl I. Hagen, for det han sier er jo bare ørlitegrann forskjellig fra det jødene selv sier, og kan de lage et stort nummer av det og late som om det er ytringsfrihet her i landet, mens i virkeligheten får vi ikke høre noe av det som virkelig er andre meninger. For disse får aldri ordet, disse er oss opposisjonelle, oss "nazi-svin" og "satanister".

Når Folkvord fra kommunistenes rekker uttaler seg, er ikke det farlig for jøde-makten, nettopp fordi kommunisme bare er en annen form for jødisk-politikk og fordi ingen nordmenn med noenlunde tankevirksomhet tar dette undermennesket alvorlig! Folkvord og hans saueflokk er helt harmløse, de har ingenting å tilby det norske folk annet enn å bli erstattet med griske halv-aper fra den tredje verden som voldtar Norges kvinner og sprer kjønnssykdommer og elendighet over det ganske land! (Som A.I.D.S. [Aóuired Immune Deficiency Syndrome, på norsk; ervervet immunsviktsyndrom] som vi vet kom til oss fra negre som hadde sexuell omgang med dyr, aper, i jungelen, noe som er helt vanlig i disse kulturene)! Derfor kan jøde-makten la dem snakke, de tjener faktisk som et "bevis" for jøde-makten på at det er "ytringsfrihet" her i vårt "demokrati". Men det er det altså ikke. Vi lever, om man kan kalle dette for å leve, under et totalitært jødisk-kristen system som jobber aktivt for å utrydde det sterke mennesket og fjerne det fra jordens overflate!

Et tydelig utspill

Hollywoods avskyelige filmer har vært nevnt tidligere. Nu ser jeg det er kommet en ny film som heter "Junior", med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen som gravid mann. At regissøren og produsenten og alle de andre bak filmern er jøder bør ikke komme som noen overraskelse på noen av dere. Dette er faktisk en ypperlig anledning for meg å vise hvorhen disse breileppede jødene vil med søppel-filmene sine. Arnold Schwarzenegger er et prakteksempel på det ariske mennesket. Vi kjenner ham som et uslåelig overmennesket fra actionfilmer, en helt mange gutter ser opp på som den største over alle, og så videre. Han er kort sagt det vi kan forestille oss at Adolph Hitler ville visst frem som fasit på hvordan det ariske overmennesket skal se ut og være.

Så kommer jødene inn i bildet. Jødene liker ikke at så og si hele verden elsker det ariske mennesket, de liker ikke at Michael Jackson bruker millioner av dollar på å bli hvit, at det germanske mennesket er menneskehetens blomst! Så dermed tar de det mest ariske mennesket de kan tenke seg, Arnold, og gjør han gravid i en film. De viser frem det vi ellers ville ha elsket som noe unaturlig ekkelt noe, en gravid mann. En mann med livmor, en mann som føder et barn. Hva er ikke mer unaturlig for en mann enn nettopp det å føde et barn? Hele det strålende bildet vi har av Arnold og det ariske mennesket blir knust, latterliggjort og sykeliggjort av en ekkel jødisk propagandafilm!

Arnold er jo bare en rasesviker og en reservejøde, en som prostituerer seg og nedverdiger seg så til de grader bare for pengenes skyld (Som om ikke han hadde penger nok fra før av. !) Det bevisste han med å spille i "Junior", og jødene, disse nedrige undermenneskene med enorme mindreverdighetskomplexer ovenfor oss vakre ariske mennesker, har atter engang bevisst for oss hvorhen de vil hen med Hollywood-søppelet sitt! Tenk på dét før du går på kino og ser en ny Hollywood film. La oss håpe vi får mer nordisk film og tysk film på kino og fjernsyn her i landet. Hollywood er avslørt.

Hollywood igjen

I første del av Vargsmål nevnte jeg at det kryr av jøder i Hollywood, her oppgir jeg her en del navn på jøder som jobber i Hollywood;

Marcus loew (LOEWS INC.), Jack Warner, Louis B. Mayer, Frank Yoblans, Frank Rosenfelt, Barney Balaban (PARAMOUNT PICTURES), Jack, samuel, Albert og Harry Warner (WARNER BROTHERS), Gordon T. Stulberg (20th CENTURY-FOX), David Begelman (COLUMBIA), Lew Wasserman og Jennings Lang (UNIVERSAL PICTURES), Roman Polanski, Norman Lear, Steven Spielberg, Jerry Weintraub, Sydney Pollack, Stanley Kubrick, William Friedkin, Aaron Spelling, John Frankenheimer, Peter Bokdonovich, Oliver Stone, Joe Sedelmaier.

Når det gjelder filmstjerner er blant andre disse jøder; Victor Borge (Borg Rosenbaum), Ernest Borgnine (Effron Borgnine), Tony Curtis (Bernie Schwartz), Kirk Douglas (Isadore Demsky), Charles Bronson (Charles Buchinsky), Eddie Cantor (Iss Isskowitz), Whoopie Goldberg (er jøde kun av religion, hun er negresse), Sue Carroll (Judy Hovick), Douglas Fairbanks Jr (Douglas Ullman), Zsa Zsa Gabor (Sara Gabor), John Garfield (Jules Garfinkle), Cary Grant (Larry Leach), Judy Holliday (Judith Tuvin), Harry Houdini (Ehrich Weiss), Danny Kaye (David Kiminsky), Veronica Lake (Con. Keane), Eleanor Parker (Ellen Friedlob), og jøder som bruker sitt virkelige jødiske navn eller som jeg ikke vet hva egentlig heter; Paul Newman, Barbara Streisand, Dustin Hoffman, Woody Allen, Richard Gere, Natalie Wood, Peter Falk, Betty Grable, R.Dreyfuss, Bette Davis, Debra Winger, Bette Midler, Sissy Spacek, Goldie Hawn, Alan King, Walter Matthau, Peter Strauss, Rod Steiger, Amy Irving, Jerry Lewis, Mel Brooks, Pee Wee Herman, Peter Sellers, Marty Feldman, "The Marx Brothers", Billy Crystal, Rodney Dangerfield, Allan Funt, Roseanne Barr, Buddy Hackett, og så videre. Jeg formoder dette er mer enn nok underbrygging av min påstand.

Til slutt kan jeg nevne at Simon og Garfunkle, Barry Manilow, Neil Diamond og Bob Dyland også er jøder!

Du vil helt sikkert kjenne igjen en hel del navn her fra filmer du har sett, eller aviser og ukeblader du har lest. Samtlige er jøder!

En ting som unektelig er å undres over, er alle disse såkalt "satanistene" som hater meg, og som skal drepe meg fordi jeg drepte deres store helt. I "satanisme", som i sosial-darwinisme, hedendom og mange andre livssynrettninger, har vi noe som heter "Survival to the fittest" (oversatt; overlevelse til den mest egnede). Det er flere varianter av denne, som "might is right". Andre velkjente slagord for disse "satanistene", og andre kontroversielle livssyn, er for eksempel "pity is weakness" (medlidenhet er svakhet), "kindness is stupidity" (snillhet er dumhet), "take advantage of the errors of the others" (dra nytte av andres feil), "live to conóuer, domination is a right" (lev for å erobre, dominering er en rettighet), "better to live one day as a lion, than a thousand years as a lamb" (bedre å leve en dag som løve, enn tusen år som et lam), "the will to power, the power of will" (viljen til makt, viljens makt) og så videre i det uendelige omtrent.

Mange av disse er jeg enig i, jeg kan stå for flere av dem, men burde ikke disse "satanist-vennene" til Øystein også kunne stå for disse? Hvis ikke de kan dét da er de jo ikke satanister. Jeg sitter med triumf-kortet, for jeg kan si at enten ér dere det dere utgir dere for å være, og da har dere ingenting imot meg da jeg jo praktiserte deres egen lov om den sterkestes rett da jeg drepte Øystein, eller så ér dere ikke satanister, og hva er da vitsen med å forsvare og forgude, og beundre erke-satanisten Øystein? De som virkelig ér satanister bryr seg selvsagt ikke om jég hugger ned en eller annen av dem, for dé sier jo selv at det er min rettighet som mennesket, "den sterkestes rett"!

Hvor er problemet? Hvis Øystein var en slik stor mann, en slik helt og konge som dere sier, er ikke jég nødvendigvis nødt til å være enda større og sterkere og mer beundringsverdig enn det han var i og med at jeg drepte han, og ikke omvendt? er ikke det innlysende? Jeg sier dette fordi det er så utrolig latterlig å høre på deres tullprat om at dere skal "ta meg" fordi jeg drepte Øystein.

Det nytter ikke å komme her til en som kjenner den sataniske ideologien som sin egen buxelomme og påstå at dere er satanister som skal hevne drapet på Øystein Aarseth! Dere er følsomme kvinnfolk som bryr dere så mye om en død taper at dere er villige å sette dere opp mot még av ren medlidenhet overfor Øystein. Kom ikke her å påstå at dere er "satanister" eller tilhengere av noen andre såkalt "misantropiske elite-ideologier", dere er myke menn, puse-gutter, en gjeng selvmotsigende drittunger med alvorlige mindreverdighetskomplexer overfor még! Ja, for det er jég som får dere til å innse hvor jødisk-kristne dere egentlig er! Deres "misantropi" og "elitisme" er ikke teori engang, det er et reinhekla image for å gjøre dere selv mer interessante enn det dere egentlig er! Kan dere ikke stå for det dere sier kan dere bare la være å si noe. Vi trenger ikke hyklere, hverken jødisk-kristne eller "sataniske" hyklere!

Det er ikke de store, sterke, modige og ærefulle mennene som er farlige, for disse ønsker en ærlig kamp, det er de små, og svake nidingene som er farlig, for det er disse som skyter deg i ryggen, eller som Øystein planla, slår deg ut med elektrosjokkpistol for så å binde deg og drepe deg sakte på et forlatt sted hvor ingen kan høre dine smerteskrik!

Den "sataniske" ideologien vil ikke gjøre menneskeheten noe godt, for her er det nidingene som overlever, de som skyter deg i ryggen, eller angriper deg når de er tolv mot én, eller forgifter maten din, eller kutter tauet ditt når du henger utfor et stup, og så videre, de lurer deg gjerne i handel også. Disse overlever, for disse har ikke et fnugg av stolthet og ære i seg!

De kristne drepte våre sterkeste menn da landet ble kristnet på denne måten, og vi har efter dette degenerert som folk og rase! Dét er ekte satanisme! Når jég sier den sterkestes rett mener jeg den som er sterkere enn andre i ærlig og ærefull kamp, og i ærlig handel. Dét er forskjellen mellom den hedenske og den jødisk-kristne (sataniske) sterkestes rett!

Jeg får ofte høre at jeg drepte en forsvarsløs mann. Han hadde akkurat de samme muligheter som meg til å vinne da kampen begynte, men jeg var raskere, jeg var den som fikk overtaket helt fra første øyeblikk. Jeg var suverent sterkest. Når jeg jaget ham hugget jeg ham ned nådeløst ja, og til forsvar for dette vil jeg si at jeg behandlet ham med den respekten han ville behandlet még med om situasjonen var motsatt. Han ville ikke ha nølt et sekund med å hugge még ihjel uansett hvor hjelpeløs jeg var, så hvorfor skulle jeg behandle ham anderledes? Jeg har den respekten overfor andre som de har overfor még, altså veldig varierende!

Vi kan ikke vise noe respekt for mennesker som ikke har noe som helst respekt for oss eller det vi står for. Det var her våre forfedre mislyktes, de behandlet de jødisk-kristne som likeverdige mennesker, for de forsto ikke at de jødisk-kristne ikke hadde et fnugg av respekt for dem og det de stod for, de forsto det ikke før det var for sent, før de hedenske hodene rullet, ja og da var det for sent for de jødisk-kristne angrep ikke før de var sikker på å vinne, de angrep som vi kan forvente av satanister- med niding-taktikk og æreløshet i overlegent antall!

Det er her vi kommer inn på dette med dobbeltmoral, for vi har lært av våre forfedres få, men fatale, feil. Jég har dobbeltmoral, tør påstå at jeg behandler alle ulikt! For meg er det helt greit at barn i Afrika dør som fluer av sult, men om noen norske, eller svenske, eller íslenske, eller andre germanske barn dør som fluer på grunn av sult eller annet, da vil jeg gripe inn, dá bryr jeg meg! Dør kinesiske barn som fluer vil jeg juble og begrunne jubelen med at det er da alt for mange kinesiske barn her på jorden, det er på tide vi blir kvitt noen av dem! Alle skal behandles ulikt alt efter som jég, eller dú, verdsetter dem! Alle fortjener ulik behandling, ingen er like, eller like mye verd, å behandle alle likt eller påstå at alle mennesker er like mye verd er å undertrykke menneskets mangfold og fargerikhet!

Vi er alle forskjellige, og vi skal behandles derefter. Jeg rettferdiggjør massedrap og massehenrettelser av jøder, muslimer og ikke-germanere i Norge, nettopp fordi jeg vet at hadde disse hatt muligheten ville de gjort akkurat det samme mot oss, men et drap på ærefulle nordmenn vil jeg ikke støtte, han eller hun skal betales oppreisning for slik nordmannens slekt ønsker det! Det er forskjellsbehandling, det er dobbeltmoral, det er slik vi må tenke, tenke på dem som fortjener våre dyrebare oppmerksomhet, og ingen andre! Med denne mentaliteten er det viktig at vi har en enhetsfølelse som folk, og at vi bryr oss om det norske folk som helhet, at vi er fanatisk nasjonalistisk! Slik vil vårt folk få det godt og blomstre! Hvordan det går med andre folk spiller liten rolle, husk at vi skal dra nytte av andres feil, vi skal ikke hjelpe dem til å kunne dra nytte av vår feil. Det er først og fremst ví som skal blomstre, vokse oss stor og trives vel, ikke alle andre!

Egoistisk? Javel, kanskje jeg er egoistisk, men hva så? Jeg er mer opptatt av mitt folks beste enn det å selv ikke være egoistisk! Kanskje det er dú som er egoistisk og ikke jeg? Ja, for det er jo dú som er opptatt av at dú ikke skal kunne kalles egoistisk! Det er dú som er villig til å ofre hele ditt folk bare for at dú ikke skal kunne bli kalt egoist. Vet du hva? Dét synes jég er egoistisk, og det er mye verre at hele folket degenererer til det går under enn at lille jeg eller du skal bli uglesett og hånes som en stor egoist! Jeg bryr meg nemlig ikke så mye om mitt forgjengelige selv, jeg bryr meg hovedsaklig om folket! Når jeg er opptatt av mín ære er det i den samme hensikt, for mín ære er folkets ære, Ódins ære! Det er folkets store menn og kvinner folket kan æres for i eftertid, lik vi er stolt av å være nordmenn idag fordi Nansen var norsk, fordi Thor Heyerdahl er norsk, fordi Edvard Grieg var norsk, fordi Ole Bull var norsk og så videre.

Det er disse enkeltmenneskenes ære som gjør at vi som folk er en stolt énhet! Det er enkeltmenneskene som utgjør folkets Hamingja. Så selv ikke mine sterke bekymringer over min personlige ære er egoisme, det er kjærlighet til noe langt større enn et usselt menneske, det er kjærlighet til folket! Til det norske folk, og til det germanske folk, som inkluderer alle Ódins sønner og døtre, ikke "bare" de norske!

Fargerike løgner

En journalist som var i rettssalen når saken min pågikk uttalte at det han hørte komme fra min munn var "et studie i ondskap og hat". Dette sier jo meget om holdningen til journalisten. De andre journalistene er nok ikke stort bedre, tro még! Han sa vel dette for å prøve å rettferdiggjøre dommen jeg fikk, men hvorfor er dét nødvendig da? Kanskje selv journalistene, de kyniske sensasjons-jegerene som gladelig ødelegger norske familier og barn bare for å få en god førsteside, har forstått at det er temmelig søkt å gi en ung mann 21 års fengsel fordi han tok et annet liv for å bevare sitt eget? De må vel rettferdiggjøre det med å si at jeg var "et studie i ondskap og hat", og ved å skrive masse løgner om meg.

Er ikke det nettopp han som sier dette som hater még? Er det ikke nettopp han som sier dette som er ond når han lyger og baksnakker meg uten at han har noen annen grunn enn å rettferdiggjøre sine egne og andres feil? Er det "et studie i ondskap og hat" når jeg sier at jeg er glad i min datter? Eller når jeg sier at jeg elsker det norske folk? Om noen av oss er "ond" så er det i alle fall ikke még! Hva annet kan vi vente av små, bleikfeite, mørkhårede middelaldrene menn som skal skrive om sunne, friske, pene og lyse unge menn som meg? (Hørte jeg "innbilske" også?) Vi kan ikke vente annet, men vi kan huske det jeg her sier; Stol ikke på hva en med mindreverdighetskomplexer sier om den han (med god grunn) føler seg mindreverdig ovenfor!

Som en beskjeden slutt kan jeg si at det nok er temmelig få journalister der ute som ikke har god grunn til å føle seg mindreverdig overfor még, så vær kritisk til det de sier eller skriver! Vi kan jo håpe de slutter å skrive om meg i det hele tatt? Kanskje de har det allerede?

Det østlige "alternativ"

Når det er snakk om balanse bringes Yin og Yang frem til stadighet synes jeg. Disse "okkultistene" snakker om Yin og Yang, ja idag snakker jo så og si alle om Yin og Yang, det virker som om alle vet hva det er for noe. Når vi trenger balanse mellom noe refereres det til Yin og Yang, derimot glemmes Yin og Yang fullstendig når det er snakk om krig og fred, vondskap og godhet, og andre "ubehagelige" tema. Da er det plutselig ikke bruk for balanse lenger.

Det som jég hovedsaklig reagerer på er at nordmenn snakker om Yin og Yang, mens vi har et symbol som betyr akkurat det samme i vår egen kultur, nemlig det symbolet vist her;

Symbolet så jeg første gang på et smykke fra Viking-tid, men jeg har senere sett det på gjenntander fra bronsealderen. Av mangel på andre navn kaller jeg symbolet for "Ódinkorset". Det er satt sammen av fire hakekors, to som roterer mot klokken (mørkets krefter), og to som roterer med klokken (lysets krefter). Det er dermed balanse, akkurat som i Yin og Yang. Et hakekors som roterer med klokken er et sol-kors, mens et hakekors som roterer mot klokken er Tórrs hammer, Mjóllnir. Solen er den livsgivende kraft, og Tórrs hammer er våpenet som knuser hausen på æsenes fiender. Våpenet er derfor mørkets krefter, de destruktive kreftene vi er så avhengig av for å overleve, like mye som vi er avhengig av solens livsgivende krefter. Vi trenger å beskytte oss med "mørkets krefter" (våpen) like mye som vi trenger å voxe på de livsgivende kreftene.

Det er fire hakekors og i midten finnes et kryss. Tó ville jo vært balanse det og, men da ville ikke hakekorsets dypere mening kommet frem. Det er fire årstider, to livsgivende (sommer og vår) og det er to destruktive årstider (vinter og høst), to feminine og to maskuline, det er fire elementer i naturen, og så videre.

Den som husker artikkelen om meningen bak hakekorset/solhjulet vil og med lettet se at her er det fire hakekors og et kryss i midten som dermed betyr akkurat det samme som ett enkelt solhjul, med ónd i midten (krysset) og de fire legemene (hakekorsene) rundt.

Hvorfor snakker da nordmenn som den kinesiske Yin og Yang? Vi har jo et faktisk enda bedre symbol selv her fra vår egen kultur, et flere tusen år gammelt symbol. Det er tusenvis av år gammelt og så kjenner vi ikke til det? Hvorfor ikke? Hvem er det som undertrykker vår egen kultur? Efter den jødisk-kristne tro kom hit har ikke symbolet vært brukt. .

Dyrets tegn

Vi vet vel alle at dyrets tall er 666, men hva er egentlig dyrets tegn? Det såkalte "opp-ned-korset" er et Peter-kors, navngitt efter at han ble korsfestet oppned ifølge den jødisk-kristne mytologien. Det har ingenting med "satanisme" å gjøre i det hele tatt. Jeg har omtalt David-stjernen tidligere, jøde-stjernen. Og jeg kritiserte dem for ikke å ha forandret sin symbolikk eftersom at våre kunnskaper øker, men nu forstår jeg hvorfor de holder ved det gamle symbolet! Det er Sâtans tegn, "The symbol of the Beast"!

Symbolet har sex spisser, sex trekanter (en bak hver spiss) og symbolet har sex linjer, tilsammen blir dette tre sextall; 666 "The number of the Beast"!

Dette stemmer jo og tybra med påstanden om at jødene er "Sâtans folk" mer enn de er noe annet, og at deres "gud" er ingen andre enn Sâtan, verdens vondskap! Hvis ikke dette får selv de kristne til å reagere så vet ikke jég hva som skal til.

Norden

Hvorfor er det tre nasjoner i Skandinavia istedenfor én? Er ikke nordmenn, dansker og svensker étt folk? nei, det er tre folk i Skandinavia, ikke étt. Allerede fra gammelt av har dette vært slik, ikke bare fordi vi har tré stamfedre, den norske Sæming, den danske Skjold og den svenske Yngve-Frey, men og av geokrafiske årsaker.

Danmark er skilt fra Norge og Sverige av hav, og det er og fullstendig anderledes natur i Danmark enn i Norge og Sverige. Danmark er varmere, det er flatt, og befolkningen bor hovedsaklig på øyer.

Sverige består av lite fjell, mange elver og mye skog, mens Norge - inkludert Idre og Särna, Jamtland og Härjedalen som er de eneste skikkelige fjellområdene i dagens Sverige - består av høye fjell, fjorder og dype daler.

I Norge har vi alltid bodd på småsteder spredd utover kysten, mens befolkningen i Sverige og Danmark alltid har vært mer konsentrert. I viking-tiden bodde dansker og svensker hovedsaklig i landsbyer, mens nordmennene bodde på gårder.

Menneskene blir som naturen rundt dem. De tøffeste kårene har vi nordmenn hatt, og vi har alltid lært å måtte stå alene, hver gård måtte i stor grad klare seg seg. Dette har vært med på å gjøre oss til sterke individualister!

Mens danskene og svenskene kunne seile langs kysten og bare over korte åpne strekninger på sjøen måtte vi nordmenn lære oss navigasjon for å komme til våre mål. Nordmannen måtte leve på en forblåst gård ved kanten mellom havet og høye fjell. I Sverige hadde de landsbyer godt vernet av skogen rundt på alle sider, med bare en elv som skipenes nære vei. Det er trist å tenke på, men kanskje det er derfor svenskene er så redd for å komme i strid i dag, redd for å komme ut av den lune og trygge skogen. ?

Danskene igjen har måttet tåle tøffere sjø enn svenskene, med langt vennligere naturforhold enn oss nordmenn, men til gjenngjeld med en kjempestor og krigersk nabo- Tyskland. Lille Danmark har alltid måttet slåss mot storebror Tyskland, og det var ikke før Danmark omsider falt at resten av Norden kunne jødifiseres av de kristne, at Norge og Sverige falt også. Danmark var vårt skjold mot jøde-makten, noe som passer bra med navnet på deres stamfar. Dette har gjort danskene til et sterkt folk, all den striden med folket i sør opp gjennom tidene.

Jeg synes det er veldig trist å se på Sverige og svenskene, hvilke nidinger de er blitt oppgjennom tidene, engang mektige vikinger, nu er de blitt nidinger. Deres statsledere har gått offentlig ut og sagt at om Norge, Finnland eller Danmark blir angrepet av en fremmed makt vil ikke Sverige gripe til sverdet for å hjelpe oss, noen av oss. Jeg føler meg forrådt, her går jeg og tenker at om noen nordiske land blir angrepet av andre vil jeg verve meg på timen til forsvaret av dette landet, herunder også Sverige.

Hva får jeg igjen for disse edle tankene? jo, jeg får lese i avisene at Sverige ikke akter å hjelpe Norge om noen angriper det. Jeg skammet meg over min lille dråpe svenske blod da jeg leste dette, først ble de med i EU, og så dette, hva blir det neste? Jeg håper inderlig at svenskene tar til vettet igjen og gjør seg verdig igjen til å sitte til bords med oss nordmenn og dansker (herunder også íslendingene selvfølgelig!). Det finnes selvsagt verdige svensker også, men det begynner å bli fordømt få av dem, har du noen gang møtt en svensk krigshelt for eksempel, eller hørt om en. ?

Danskene har lenge mislikt svenskene. En danske jeg møtte i Oslo Kretsfengsel pleide å stå ved fergeleiet når båten fra Sverige kom, og så ventet de på at det skulle komme noen svensker ut av båten som de skulle banke opp - kun fordi de var svensker.

Nordmenn derimot er noe danskene liker godt. For eksempel mens Danmark falt på få timer sto Norge imot tyskerenes angrep i flere måneder før hun kapitulerte, dette har satt oss i respekt der nede i Danmark.

Heltediktningen handler i hovedsak om nordmenn. Dette kan leses utifra hvordan naturen heltene oppererer i er, det er for eksempel snakk om en skikonkuranse hvor helten står på ski utfor en bratt bakke og ender helt nedi havkanten, hvor annet kan dét være enn i Norge? Alle de nordiske landene har en tendens til å plasere heltene i deres eget hjemland, men det er likevel klinkende klart at de fleste av dem er norske, det er jo ikke akkurat så mange fjell å stå utfor i på ski i Danmark for eksempel, eller i det som dengang var Sverige. Men selvfølgelig var der mange helter fra både Danmark, Stor-Tyskland og Sverige og. Faktisk spesielt i Tyskland, som Høvding Arminius (levde fra år 18 før starten på vår tidsregning til år 19 efter starten på vår tidsregning) som knuste den romerske hæren "Publius óuintilius Varus" i et slag i Teutoburg skogen i år 9, her knuste han med sin stamme, Cherusci stammen, tre romerske legioner. Så ofret ham dem til Wotan ved å henge dem i trærne etter slaget var over. Dette stoppet romernes fremrykning inn i Germania ved Rhinen. Arminius er vel egentlig et romersk navn på ham, han het visst egentlig Hermann. Det kryr av germanske helter, hedenske helter!

Forakt

Medlidenhet er forakt, når vi synes synd på noen skyldes det at vi forakter dem! De som synes synd på sultende barn i Afrika synes synd på dem fordi de forakter dem, de ser på barna og tenker med seg selv "for noen ynkelige vesener disse barna er", så gir de dem penger eller mat for å slippe å se dem, for å slippe å føle seg som egoister. Ja, hadde det ikke vært for disse stygge neger-barna ville vi kunne fråtse i all verdens godsaker uten å få dårlig samvittighet, "helvetes niggere", ja så gir vi dem penger for å slippe å se dem og for å kunne unnskylde vårt eget meningsløse fråtseri. Jo mere man gir og engasjerer seg i arbeide for å hjelpe de sultende i Afrika, eller andre steder for den saks skyld, jo dårligere samvittighet har man, ikke fordi man er så fordømt mye mer samvittighetsfull enn andre, nei snarere fordi man har så utrolig mye bedre grunn for å ha dårlig samvittighet enn andre har.

Jeg vil gjerne snu situasjonen; tror dere at Afrika for eksempel ville gitt oss noe hjelp om vi sultet? I Rwanda hugger hutuene ned barn, gamle og kvinner med machete fordi de er tutsier, de slakter hverandre fordi de tilhører to forskjellige neger-folk, eller stammer, og det stopper ikke før den hvite mann kommer og skaper orden! Mens vi, "Nazi-Tykland" rettere sagt, oppfant rakett-teknologien, vi fløy i maskiner høyt over jordens overflate, vi kjørte biler, vi seilte i store skip som vi navigerte over de syv hav, ja og mens de "konstruktive" jødene oppfant atom-bomber og hydrogen-bomber, da løp negrene fremdeles rundt i bastskjørt med spyd og var analfabeter hele gjengen, ja med noen unntak som hadde lært av hvite menn en del intelligente ting!

Jeg hører til stadighet at jeg burde tenke litt mer på de "stakkars" sultende negrene og at de like gjerne kunne vært de som gjorde oss til slaver. Jaså, sier du det, men hvorfor gjorde de ikke det da? tror du ikke de hadde gjort de om de fikk sjansen? Når de hugger hverandre i hel, folk av egen rase, med macheter og slår hverandre i hel med steiner, hvorfor skulle de ikke da gjøre oss til slaver om de kunne? Poenget er at de har aldri kunnet, klart, gjøre oss til slaver, vi, den hvite rasen - ja og jødene og for den saks skyld - har alltid vært dem overlegne.

I dag sitter der negre og klager på at vi blandet oss inn og gjorde Afrika til et slave-kontinent, og dette sitter en neger og sier på TV, ikledd dress og med en klokke på armen, en TV oppfunnet av oss hvite, en dress oppfunnet av hvite, og en klokke oppfunnet av hvite. Hadde han skullet bruke sitt eget folks klær og media ville han sittet der iført et bastskjørt, eller en skinnfell, og ropt ut til stammen sin. Han ville ikke engang ha kunnet skrive ned noe han ville si, han kunne ikke ha sendt et brev til nabolandsbyen engang- eller kanskje han kunne ha ropt med et spesielt dyrebrøl til naboene hva han mente?

De vil gjerne ha vår teknologi, vår vitenskap, ja og vår kvinner, men de vil ikke ha oss! De vil gjerne ha jetfly, maskingevær og tanx, men de vil ikke ha oss, vi er "fæle rasister" som utnytter Afrika. Våpen vil de ha for å kunne slakte nabostammens menn og gjøre kvinnene deres til slaver for seg, men oss vil de ikke ha. Er ikke dette et paradox, så er ingenting paradox!

I Oslo Kretsfengsel møtte jeg en nordmann som hadde drevet med hjelpe-arbeid i Afrika. De hadde levert en traktor til landbruket, og et helt verksted til å vedlikeholde og reparere traktoren med. Så underviste de negrene i hvordan alt dette skulle brukes. Derefter drog de vekk derfra, og ble vekke i et års tid, knapt nok. Da de kom tilbake stod traktoren mitt utpå åkeren, negrene lå og slappet av i skyggene og da de kom inn i en hytte fant de traktorens ratt hengt opp på veggen som pynt sammen med en del av verktøyet. Negrene bare smilte bredt!

Hvordan hjelper man slike mennesker? ja, jeg bør vel si "mennesker" med et visst forbehold her. Dette var ikke den eneste episoden han kunne fortelle om, og han virket oppriktig oppgitt over hele neger-rasen. Negre har ikke det minste begrep om hva vedlikehold og renslighet er for noe! Kommer du til Amerika finner du tré typer hus, du finner de med masse glorete farger, med steiner malt i masse farger liggende i hagen og med en drita full indianer liggende på trappen - slik bor indianerene. Du finner hus med knuste ruter, med plankebiter spikret over enkelte vinduer, med søppel liggende overalt i hagen og med et ødelagt gjerde ut mot gaten- slik bor negrene. Og så finner du de husene som er vedlikeholdt, med hele vinduer og med en pen fasade i alle fall- slik bor de hvite. Det finnes selvsagt unntak som bekrefter regelen, men slik er altså bildet i U.S.A.

Indianerene var ti-tyve ganger så mange som de hvite som tok over landet da de kom dit. Vi får høre om så fordømt heltemodige indianere som sloss mot "cowboyer", vi får høre om en stolt kultur og stolte indianerfolk. Dette er tull, det er ikke noe imponerende av indianerene å tape kampen mot en håndfull bønder fra Europa og Norden med munnladerbørser, det tok gjennomsnitlig tó minutter å lade børsen og kulen gikk i både den ene og den andre retningen når man skjøt- om ikke hele geværet exploderte da. Det var de hvite som var heltemodig, som knuste en enorm overmakt, med fysisk makt, men også med list og sluhet! De trengte jo nærmest bare å gi indianerene sprit så satte de seg ut av spillet selv, ved å gå og rave rundt i konstant alkoholrus mens de hvite tok over landet. Indianerene var folk som hadda spilt sin rolle her på jorden og som nu måtte vike for en mer utviklet rase- den hvite! Kulturen var fargerik, men ikke overlevelsesdyktig.

Det var forbudt for jøder å komme til Amerika, det nye kontinentet skulle være jøde-fritt, de ville ikke ta med seg jøde-problemet til den nye verden. Når Amerika ble grunnlagt ble det grunnlovsfestet at jøder hadde ingen adgang, dessverre vet vi hvordan det står til med Amerika i dag, med over 8 millioner jøder boende der - blant annet flesteparten av de som "ble gasset" under den andre verdenskrigen. !

Jeg liker ikke og har aldri likt "cowboyer", og har i prinsippet vært imot denne utvandringen fra Europa og Norden til Amerika, men når jeg ser på indianerene så må jeg virkelig si at det var på tide de ble erstattet av en høyerestående rase, to faktisk, for selv negrene er jo mer utviklet, høyerestående, enn det indianerene er, de har nu i det minste en god fysikk, de er sterke og utholdende - glimrende slaver for den hvite rase, dumme og sterke, lett å utnytte! Indianerene hadde ikke fysisk styrke engang, de er fullstendig verdiløse!

Med tiden går folk under, de svake må vike for de sterke, som indianerene i Amerika, som negrene i Afrika, og som austral-negrene i Australia. Det er livets lov!

Negrene i Afrika er fremdeles i overveldende flertall, men de er like fullt slaver for oss hvite, gjeldsslaver og avhengige av oss. Ikke minst slaver for sin egen dyriske sex-lyst, som i Etiopia hvor 90% er HIV-positiv eller har AIDS! Den neste rasen som dør ut er den negroide, indianerene er idag så godt som utdødde, kun få er igjen - heldigvis.

Den hvite rase er og iferd med å bli utryddet, ikke fordi vi er underlegen noen annen rase på denne jord, men fordi vi har jøde-problemet som inkluderer kristendommen og islam, og den asiatiske rase er i overveldende flertall og i besittelse av jødenes destruktive atom-teknologi!

Vár Trú

Jeg kan forstå hvorfor kristendommen har så stor makt her i verden, ja faktisk hvorfor våre æser ble fortrengt av "gud". Det er så uendelig mye lettere for mennesker å tro på en gud enn det er for dem å tro på seg selv. De kristne kan forklare alt med at "guds veier er uransakelige", at "gud er allmektig" og blir det problemer kan de jo bare be til "gud"! Hvor mye enklere er ikke dét enn å møte problemet, enn å finne en årsak og løse problemet? Jeg ser mengder med kristne samle seg, de synger sammen, de veiver med armene og stirrer tomt ut i luften samme, de hører på presten sammen, de er alltid sammen. De er en del av en veldig masse, en veldig makt. Dette i seg selv virker tiltrekkende på folk, for folk søker trygghet, og trygghet finner de i den største flokken, og idag er det "guds" flokk. Les: saueflokk!

Ódin er ikke allmektig, heller ikke noen av de andre æsene, ikke samlet heller. Æsene er en gruppe stormenn som strever som oss mennesker, de strir med alskens problemer, akkurat som oss. Den største av dem alle er faktisk den som har flest og størst problemer, han grubler konstant, og sliter hardt for å få ting som ham vil ha dem. Han er ingen allmektig "gud" som får det som han vil med et fingerknips bare, han sliter som oss, med de samme problemene som oss og han ser ut som oss.

Våre æser er menneskelige, de er dødelige, og de sliter hardt for å opprettholde sin existens. De forteller oss at latskap og overlevelse ikke går sammen, at selv konger, ja spesielt konger, skal slite- for sitt folk-, de forteller oss at problemene må løses, at vi ikke skal gi opp, at vi må planlegge fremover, at vi skal tenke på og bry oss om våre neste, at vi aldri kan komme til noe "paradis" hvor alt bare er bra.

Dette "paradiset" de jødisk-kristne tror på gjør ikke annet enn å bryte ned arbeidsmoralen, livsgleden og kjærligheten til jorden vi lever på. "Paradiset" forteller oss at vi arbeider for å kunne late oss senere, at ekte glede og nytelse ikke er noe vi kjenner til her på jord, og at jorden bare er nest best, den kommer knapt nok på en andreplass når det gjelder verdener. Æren er vårt "paradis", og ære vinner man ved å ta i, jobbe, streve og sloss for sine neste.

Jeg blir provosert når Valhóll blir sidestilt med "paradiset", som "hedningenes paradis". Dette er tullprat. I Valfars hall spiser og drikker man, og utenfor sloss man, dette gjenntar seg hvert døgn. Som tidligere forklart er ikke dette bokstavlig ment, slik som løftet om et liv i et herlig himmelrike er, hvor man existerer i en slags Nirvana-tilstand til evig tid.

For å komme til Valfars hall må man vise seg verdig, man må være blant de beste blant menn. Dette sies for å skape en konkurransementalitet, for at menn hele tiden skal streve for å bli bedre og bedre i alt, for at vi skal bli klokere og klokere, hele tiden. Det er ikke mye sagt om hvor det blir av kvinnene når de dør, men det bør ikke være noen tvil om at kvinnene følger med mannen hvorenn han kommer. Hustruen gravlegges sammen med mannen, ofte efter at han er død, eller hun brennes på bålet sammen med ham. De hører sammen, der mannens ære er, der er også hans hustru, det er derfor unødvendig å si at og kvinnene kommer til Valfars hall, men ikke som einherjere, som valkyrjer.

Det jeg ser når jeg ser masser samlet for å høre på en eller annen predikant, eller prest, eller pave, eller hva det nu måtte være for pakk de er samlet for å høre på, det jeg ser er akkurat det samme som jeg ser i massene som hyllet Adolf Hitler når han holdt taler for det tyske folk! Den eneste forskjellen er at det er ytterst sjelden folkemassen opplever en slik stemning og følelse av å være étt med andre, som det folkemassene som hørte på Hitler gjorde. De jødisk-kristne ruses av en "guds" mann, mens det tyske folk av en fører! Det er liten forkjell.

Det som driver alle disse menneskene sammen er ren egoisme, enten det gjelder jødisk-kristne svikere eller det stolte tyske folk! De jødisk-kristne vil ha personlig frelse og de vil til "paradiset", mens det tyske folk ville ha arbeid og brød! Jeg tør påstå at "gud" gir mange personlig frelse, og vi vet alle at det tyske folk fikk både brød og arbeide under Hitlers styre. Sammen kan menneskene få til det utroligste, de trenger bare en illusjon å tro på, de trenger å lures til å tro på noe. Enten de tror på "gud", på Hitler, eller hva det nu er de tror på, så er det troen i seg selv som teller, ikke hva de tror på! Så hva har æsene å tilby? Skal vi tro på dem?

De fleste mennesker er for svake til å tro på seg selv, så noe å tro på er virkelig enormt viktig for at vi skal komme oss fremover! Hvorfor ikke bare la disse fjolsene tro på "gud"? dét vil jo gi dem noe å tro på! Det er faktisk ikke så enkelt, for den "guden" som vi har fått tredd nedover ørene er jødenes "gud", "gud" er det jødiske folk, hverken mer eller mindre! Det er jødene som dyrkes, som elskes, som vinner på dette, ingen andre! Den "guden" som får enkelte til å "se lyset", til å bli "frelst", det har ingenting med "gud" å gjøre, det er en illusjon som skapes av mennesker, og som tilegnes jødenes "gud" av de samme menneskene. Hitler skapte en slik illusjon for hele det tyske folk, så hva får deg til å tro at ikke andre mennesker skal klare det samme med mennesker idag? selvfølgelig klarer de det!

Så troen på "gud" er ikke verd strevet, eller gleden- alt eftersom man opplever det. Jég tror på Ódin gjennom meg selv, jeg tror på meg selv! Ódin blir en måte å gi andre anledning til å tro på seg selv de også, ved å si at Ódin er i ditt blod og, kan jeg gi deg troen på at du også har potensiale til å bli en av de største og beste. Jeg kan gi Ódin æren for at jég er sterk, intelligent og selvsikker, og da kan vel dú også bli det? du (forutsatt at du er en germaner) er jo en av Ódin sønner du også (eller døtre selvsagt)!

Om noen trenger noe å tro på kan de tro på Ódin, gjennom seg selv! Da får du en Gud å tro på, og du får tro på deg selv, for det er du selv som muliggjør Gudens existens! Et slags gjennsidig avhengighetsforhold. Mennesket er avhengig av Guden for å være noe annet enn et undermenneske, mens Guden er avhengig av mennesket for å existere.

Dette er ikke en illusjon heller. Jeg sier rett ut til deg mine ærlige hensikter, og jeg "tilbyr" deg noe, ikke et frivillig selvbedrag, men en mulighet. Det er jo fullstendig sant at vi ér æsenes, og vanenes, efterkommere. Jég foretrekker å se på Ódin som Gud, men det er jo ikke noe i veien for at du kan se på noen av de andre æsene (eller vanene) som din Gud, eller Gudinne, som den du vil identifisere deg med. I motsetning til hos de jødisk-kristne, så har vi nordisk-germanske hedninger flere Guder, og Gudinner, å tilby enn bare én "gud". Dette er temmelig sikkert hvorfor det er så stor prosent av hedningene idag som er kvinner, de kan identifisere seg med en Gudinne, noe de ikke kan om de er jødisk-kristne. !

Det er også flott om du tror utelukkende på deg selv, for også på denne måten vil du ære de gamle Gudene- de trodde jo og på seg selv og ingen andre! Det jeg egentlig mener med "å tro på en Gud gjennom seg selv" kan tolkes på flere måter, og det er mange tolkninger som er korrekte. I hvilken grad, eller på hvilken måte du tror på en Gud gjennom deg selv og ditt blod får bli din sak, så lenge du er bevisst ditt opphav. Vi har våre Guder, og får holde oss til dem. Er ikke våre egne Guder god nok for deg, er ikke du god nok for hverken oss eller ditt opphav!

Å tro på andre Guder som ikke har fnugg av røtter i vårt folk er meningsløst! Man blir ikke selvsikker av å tro på naboen, man må tro på seg selv, det samme gjelder i alle skalaer, og når det gjelder Guder og "guder". Ty er en gammel nesten glemt Gud, men han har likevel stor betydning for oss, for han finnes like mye i blodet han som de andre æsene og vanene! Derimot finnes ingen fremmede "guder" i blodet vårt.

Den jødisk-kristne "gud" finnes ikke i oss av den enkle grunn at vi ikke er jøder! Så enkelt er det. Det beviser vi til stadighet med å måtte oppdra ungene. Hedensk moral ligger i blodet, mens den jødisk-kristne "moral" må presses på oss med tvang helt fra vi er liten av for at vi skal i det hele tatt forsøke å følge den!

Himmelen

Hvis vi kommer til himmelen efter at vi dør, er det det som kalles "det fjerde leddet". Det første er fødselen, det andre livet og det tredje døden - forklart i detalj tidligere i Vargsmål 1. del. De jødisk-kristne snakker om å komme til himmelen og være der for alltid. Hvordan kan dette bli mulig? Vi vet, i alle fall jég, at den fjerde fasen, er fasen hvor vi skal spinne skjebnetråden for vårt neste liv, og hvor vi skal kontemplere over det vi gjorde i livet vi sist levde, den fasen hvor alt bare er bra, trygt og godt, ja som det paradiset vi hører om i allslags mytologi. Vi må også møte dommerene og straffes mentalt for det vi gjorde galt, en "irettesettelse", det de jødisk-kristne kaller skjærsild. Men problemet er at det er ikke et paradis vi er i til evig tid, slik den jødiske mytologien prøver å lære oss. Eller er det det? Kan ikke jødene gjøre slik at deres myter blir virkelige? Dette har jeg skrevet om tidligere, om jødenes syke forsøk på å stagnere verdens konstruktive utvikling, men det er mere, ja jødene ønsker ikke bare dette, de ønsker også å fremskynde den destruktive utviklingen!

De oppfant atomvåpen (i teorien var det jøden Einstein som oppfant atombomben, og i praxis var det jøden Oppenheimer som oppfant både atombomben og hydrokenbomben), et våpen som er dømt til å ta livet av den som bruker det og til slutt, om ikke annet så fremskynder det jordens selvødeleggelse (med jorden mener jeg også alle og alt som lever på jorden)! Så kommer jeg til poenget; hvis der ikke er noen mennesker å bli gjennfødt i, vil vi ikke da oppleve å existere i evig tid i den fjerde fasen? I nettopp det himmelriket vi får beskrevet i jødisk mytologi hvor alt bare er bra?

Jødene er et ynkelig folk, de er stygge, små, har elefantliknende ører og snabel-liknende nese, breie lepper, de er fysisk svake, og de eier ingen ære! Alle andre folk hater jøder også (inkludert oss nordmenn, så sent som i 1951 var det Norges jødelov ble opphevet, en lov som nektet jøder adgang til å komme inn i landet)! Kort sagt er de et mislykket folk! De har ingenting å tape på å utslette seg selv, faktisk vil det være en befrielse å slippe å leve som ynkelige parasitter blant verdens stolte folk og raser, så hvorfor ikke ødelegge hele verden? ja, så lager de atombomber, så lager de hydrokenbomber, så tester de disse bombene, så vil de nok bruke bombene også, eller lure andre til å bruke dem, så er det slutt, deres lidelser er over, de kommer til himmelriket hvor alt bare er bra!

De kristne er gjort til agenter for jødene, de skal hjelpe dem i å nå sitt mål, det samme med muslimene og kommunistene! Dette klarer de, for det er én ting parasitter kan veldig godt, og det er å utnytte andre, og den evnen utnytter de maximalt!

Jødenes ekle spådommer vil likevel ikke gå i oppfyldelse, for uten de tre andre leddene finnes ikke det fjerde. På samme måte som at Wicca religionen er verdiløs fordi de bare feirer tre av de fire månefasene, så er jødenes himmelrike verdiløst, da det ikke existerer uten de tre andre fasene. Man kan ikke bare ha blomster i hagen, man må også ha røttene, stilkene og bladene, blomstene dør uten disse tingene!

Hermafroditen Jehova

Nu har kristendommen så lite å tilby at de må begynne å la folk se på "gud" som en kvinne også! Desperat forsøker de å trekke folk til seg. Vi har homophile prester, en kvinnelig biskop, og det siste nye nu er at "gud" er blitt en kvinne, "gud" er både en mann og en kvinne. Glimrende, hva var det jeg sa om at jødestjernen symboliserer jødenes ønske om å gjøre alle til hermafroditer? Ja, nu har de nu i alle fall fått "guden" sin til å bli en hermafrodite. Ærlig talt vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte, det jeg kan si med sikkerhet derimot er at jeg synes kristendommen og dens tåpelige og veike tjenere er blitt direkte latterlig, ennu mer latterlig enn de var fra før av, og dét burde jo si en god del! Hva blir det neste?

Litt om frimurere i media

NRK har vært et av de mediene som har behandlet meg verst, de har utelukkende omtalt meg negativt og fremstilt meg på en verst mulig måte. Dette gjelder forøvrig omtalen av alle andre revolusjonære i landet også. Når vi ser på hvor mange frimurere som jobber i NRK så blir det hele mer forståelig. NRK er på mange måter kommunistenes fjernsynskanal, alt er grått og trist. Arbeiderpartiet er krémen i kanalens øyne, og de fremstiller alle nyhetene på en ytterst jødisk måte, både på en kommunistisk og en jødisk-kristen måte om hverandre! TV2 er også særdeles jødevennlig, men de er mer jødisk-kristen på en "amerikansk måte".

I NRK jobber følgende frimurere; Knut Bjørnsen, redaksjonssekretær, VII grad; Dankert Freilem, prokramsekretær, III grad; Per Jorsett, skøytekommentator, X grad; Vidar Lønn-Arnesen, prokramsekretær, VII grad; Frantz Olav Saksvik, prokramsekretær, I grad; Lars Sigurd Sunnanå, prokramsekretær IV/V grad.

Ellers har vi andre frimurere i media som; Knut Haavik, sjefsredaktør i SE & HØR, IV/V grad; Andreas Norland, sjefsredaktør i Aftenposten, IV/V grad.

Det finnes sikkert flere, men det er begrenset hva jeg kan klare å spore opp her fra fengselscellen under streng sensur.

Det som er sikkert i alle fall er at det er NRK som er verst, og at det er NRK som har hatt fjernsynsmonopol i Norge i alle år, helt til TV2 kom i begynnelsen av '90 årene, og det var jo ikke den helt store forbedringen heller, selv om TV2 er en mindre fanatisk jøde-kanal enn det NRK er. Våre foreldre er oppvoxt under dette, og er derfor sterkt preget av det.

Utvikling

Einstein og Oppenheimer var sikkert begge to uhyggelig intelligente, men Var0 det noe særlig intelligent av dem å oppfinne og konstruere atomvåpen? Jeg vil heller si at disse to er noen av de minst intelligente menneskene som noensinne har levd, for hadde de vært virkelig intelligente ville de aldri ha laget slike selvødeleggende våpen! Det er den mest uintelligente oppfinnelsen menneskeheten har sett hittil!

Det var dvergene som lagde Mjóllnir til Tór, dvergene er det uutviklede mennesket, et laverrestående vesen, og det var jødene som lagde atomvåpnene til menneskeheten, dagens dverger, dagens uutviklede mennesker og laverestående vesen!

Det vi trenger er en åndelig og en mental utvikling, den materielle utvikllingen har gått langt forbi det nivået vi klarer å utnytte fornuftig. Psykologene har nu begyndt å innse at alt er ett og alt i alt evigheten, alt er en del av alt annet. Denne teorien blir fremstilt som suveren og ny, men det de ser bort ifra er at vi, nordisk-germanske hedninger, visste dette for flere tusen år siden, hele vår verdensanskuelse er bygget opp på at alt er ett og alt i alt evigheten. Alt går i ring, solen, livets syklus, slekten, planetene, og planetenes fysiske existens.

Det vil komme til et punkt hvor hele universet atter engang er samlet i ett uendelig massivt lite punkt, før det så exploderer igjen og danner grunnlag for liv igjen slik det er liv idag. Alt er en sirkel, det hele hender om og om igjen, universet fødes, det lever, det dør, og det fødes igjen, lik alt annet í dette universet. Dette trenger vi ikke forskere for å finne ut, dette er elementære hedenske kunnskaper.

Det tok de jødisk-kristne to tusen år før de fant dette ut, mens vi har visst det hele tiden- men ble ví hørt? Altså kommer de krypende tilbake til oss, og anerkjenner alt det vi sa for mange tusen år siden, og det vi sier ennu. Hvor meningsløse disse forskerene egentlig er, kommer og forteller oss ting ví allerede vet, men siden vi ikke kan bevise det vi sier, og dokumentere det i overenstemmelse med bibelen, så hører de ikke på oss.

Vi trenger en åndelig og en mental utvikling, vi trenger ikke østens stagnasjon, vi trenger ikke sydens latskap og fråtsing, vi trenger ikke vestens materielle blindvei, vi trenger Nordens ariske visdom! Kontemplasjon og magi, vi trenger Ódin!!!!

Til deg som tror på jødenes "gud"

Du sier meg at du kan ikke tro på Ódin fordi han ikke svarer deg når du kaller på ham, mens det gjør "gud".Ódin svarer deg ikke av en veldig enkel grunn; Ódin vét at vi må klare oss selv om vi skal utvikle oss og bli sterkere, om han hjelper oss vil det være juks, det vil undergrave menneskehetens naturlige utvelgingsprosess, de svake vil komme forran de sterke. Så derfor svarer han ingen, ikke dég, ikke még, eller noen andre, for Ódin er de sterkes Gud, de som ikke spør efter, trenger, eller vil ha hjelp fra noen andre enn seg selv, jeg stoler på min egen styrke og makt, og rekker ikke dén får jeg heller gå under, vike for noen som er sterkere, så kan jeg dø, og bli født på ny senere med en ny sjanse til å bringe oss et hakk videre i evolusjonen.

Dú krever noe fra din "gud", i alle fall at han skal svare deg når du kaller på ham, jég krever ingenting av min Gud, dét er det som gjør meg så utrolig mye sterkere enn deg! Du krever fra din "gud", jeg gir til min Gud! Hva jeg gir? Jeg gir ham større ære og heder, han kan være stolt av meg, en av hans sterke og trofaste sønner, tilbake får jeg ingenting, og det er dét som er ekte kjærlighet, å kunne gi og ofre seg for noen uten å skulle ha noe tilbake!!!

Det krever mye sterkere tro, å tro på en Gud som ikke svarer om du kaller på ham, kun de med sterk tro, ekte tro, kan tro på en slik Gud, så også hér er Ódin de sterkes Gud for han svarer ingen, men sitter stille og ser hvem som har så sterk tro at han, eller hun, allikevel tror på ham, på Allfar- på Ódin!

Fråtsing?

Jeg sier at vi ikke trenger sydens latskap og fråtsing. Mange mener nok at fråtsing hadde passet bedre under vestens tilbud, men det er jeg uenig i. Vesten kunne ha fråtset ennu mer enn den allerede gjør, mens i syd fråtser de hemningsløst så lenge de har muligheten til det, det eneste som gjør at de ikke fråtser konstant er deres latskap, de er for late og tiltaksløse til å klare å skaffe så mye at de kán fråtse i det, men de hadde fråtset om de hadde hatt muligheten til det. De lider overhode ikke av ressursmangler, de har en overflod av alt, men de klarer ikke å disponere dette riktig, og dermed går de under uten hvit manns hjelp. De få rike som finnes der fråtser hemningsløst, de er så feite at de knapt kan gå, dé er det som viser hvordan alle ville vært om de hadde hatt muligheten. Så det er mentaliteten det kommer an på. Kjønnsdriften er et godt eksempel, her virkelig fråtser de i syden, og som et resultat kommer der ikke bare haugevis med unger, det sprer seg dødelige kjønnssykdommer og som forsegler folkets skjebne. Syden begår selvmord på grunn av sin fråtsing i sexuelle gleder, syden begår selvmord ved å fråtse i mat så lenge de har, for så å dø av sult de neste månedene istedenfor å spise med måte over lang tid, spise slik forholdene tillater det. (Forresten mener jeg land og folk sør for Europa når jég snakker om syden.)

Med egen makt og styrke

Det er femtiårs-"jubileum" for "frigjøringen" av Norge idag. Jeg er norsk, jeg er nasjonalist og jeg ville selv gjort hva som helst for å forsvare Norge (eller andre germanske land) mot en invasjonsmakt, men likevel er dette "jubileet" en dyster ting for meg. Jeg blir trøtt og lei, direkte melankolsk, av å tenke på det, jeg minnes en textlinje fra en sang; "alt var mye bedre under krigen", dessverre ironisk ment av forfatteren såvidt jeg vet, men jeg grunner litt på om det ikke ligger noe oppriktig ment i det.

Flere mennesker jeg har møtt gjennom livet mitt har sagt liknende ting, at de savner Norge som det en gang var, som det var før og under krigen. Det var først efterpå at det gikk gale veien for det gode Norge, inn i en tid med jødisk-frimurerisk vanstyret og folkelig, kulturell og åndelig forfall.

Det er feil å feire en frigjøring, det vi i så fall skal "feire" er et bytte fra god og rederlig tysk okkupasjon til jødisk-frimurerisk kristen-kommunistisk okkupasjon! Vi har ingenting å feire, vi burde ha sørget, slik jeg gjør nu, over tapet for Norge! Hva var det som overtok styringen av Norge efter at tyskerene hadde (ufrivillig) gitt fra seg styringen? Det var jøder, frimurere, kommunister, "gutta på skauen" og "nordmenn" som hadde bombet, torpedert og senket norske skip i norsk farvann! "Nordmenn" som hadde hender farget rødt av rent og godt norsk blod! "Nordmenn" som hadde drept og terrorisert nordmenn som prøvde å holde liv i seg og sine, kun fordi de prøvde å holde hjulene igang her hjemme i fedrelandet.

Tyskerene okkuperte oss i nesten fem år, jødemakten har holdt oss under okkupasjon i femti år nu, hvorfor lar vi det skje? Hvorfor finnes der ikke noen "gutta på skauen" under denne okkupasjonen også? Jeg skal si deg hvorfor; jødemaktens jerngrep griper for hardt rundt oss, det er såvidt vi får puste, og ingen hele kontinenter støtter oss, slik 90% av verden sloss for jødemakten under den annen verdenskrig! Ví må sloss selv, og ví må sloss alene, men vi skal aldri gi opp, om det så tar oss femti nye år, vi skal aldri legge sverdet ned og gi opp! De kan drepe még, de kan drepe dég, men de kan aldri drepe roten til vår kamp, vi er utsprungne knopper på en busk som aldri skal dø, vi er Ódins trofaste barn og krigere! Ta tilbake landet vårt, kjemp på liv og død!! Gi aldri opp!!!!

Nidinger

Redsel er en naturlig ting, den kjenner vi for å kunne vite når vi skal være forsiktige, hadde vi ikke hatt denne redselen ville vi drept oss selv innen kort tid, av mangel på grenser for hva vi tør utsette oss for. Et eksempel er Ty som fikk seg selv lemlestet på grunn av sin mangel på redsel. Denne myten hvor Ty, eller Tyr, Tír og Tue som han også kalles, mister sin ene arm er en meget viktig myte for forklaringen på en overgangstid i før-kristen tid. Holmgóngu, eller Holmgang som vi sier idag, stammer fra tiden lenge før Viking-tiden. Dette var en tid hvor Ty var en av de viktigste Guddomene i Norden. Ty er en Krigsgud, han er fullstendig uten frykt og redsel, derfra ordet Tyredd som betyr å ikke være redd i det hele tatt. Fenris løp fritt rundt i Ásgard og skapte uro og utrygghet blant æsene og åsynjene. Ingen klarte å temme ulven og kun Ty turde å mate den, så vill og stor var den.

Fenris er et bilde på menneskehetens sinne og aggresjon, som var blitt ukontrollerbart på dette tidspunktet. Gudene var redde for hva Fenris kunne finne på, altså var de iferd med å miste kontroll over menneskene fordi Ty, som jo var den dominerende Gud på det tidspunktet, ga dem utspring for et enormt sinne og en dyrisk aggresjon. De bestemte seg for å binde Fenris. De ville ikke drepe ulven, enda de visste at han skulle bli Ódins, det er forbudt å spille blod på hellig jord. De lagde en lenke som de kalte Lædingr (den som gir ly, opphold og minking) og bandt Fenris med den, som gikk med på det som en slags lek. Han løste seg fra denne lenken uten store problemer. Derefter lagde de en ennu sterkere lenke som de kalte Drómi (gjøre sen/treig) også denne fikk de bundet Fenrisulven med. Ulven la seg ned, spente fra og sleit av seg lenken så bitene fløy alle veier. Slik dro han seg fra Drómi. Derfra har vi to ordtak, om en strever med noe for å komme seg løs eller ut av en knipe heter det; "La han løse seg fra Løding" eller "La han slå seg fra Dróme". Til slutt fikk de dvergene til å smi et bånd som nok skulle holde Fenris bundet lenge om de fikk det rundt ham, dette båndet heter Gleipnir (slukeren, lokkeren eller misgjerningen) og var lagd av kattens fotstøy, kvinnens skjegg, fjellenes røtter, bjørnens sener fiskens åndedrag, og fuglens spytt. Det er derfor ingen av disse tingene finnes idag. De fikk omsider efter mye om og men lokket Fenris med seg ut på en holme og fikk bundet ham der mot at Ty skulle legge hånden sin i munnen på ulven som sikkerhet mot at ulven ikke skulle bli lurt. Lenken holdt og Æsene koste seg, med unntak av Ty, han hadde mistet den ene hånden sin. Fenris var fremdeles vill og gal, og glefset efter dem, så tok de festetauet Gelgja som var festet til lenken og stakk det gjennom en stor helle med navn Góll, så festet de hellen dypt nede i jorden, derefter tok de en stor stein og gravde den ennu dypere ned i jorden og brukte den som festepål. Den steinen het Tviti. Så tok Tór sverdet sitt og satt det gjennom kjeven på Fenris, han spiddet ulven til bakken og slik står Fenris den dag i dag, og hyler fælt. Slevet som renner fra ulvens kjeft heter Ván. Slik ligger han til Ragnarók.

De to tingene som vi bør merke oss spesielt her, er det at Fenris skal bli Ódins banemann, altså er det menneskehetens sinne og aggresjon som skal bli hans bane, og det at den tyredde Ty mister sin arm, og dermed sin plass i samfunnet. Han blir en lemlestet Gud. Efter at Ty var lemlestet var det Ódin, Tór og Freyr som ble de fremste Gudene i Norden. Den sterkestes rett ble erstattet med en ny sterkestes rett, nemlig det at også den psykisk sterkeste kunne ha rett. Ty lot den fysisk sterkeste alltid ha rett. Da kommer vi tilbake til dette med Holmgóngu; i Ty sin storhetstid var det skikk å ordne opp uenigheter mellom folk ved å sette dem i en båt og la dem ro ut på en holme, kun én skulle komme levende derfra og han var den som hadde rett. Ty ga den sterkeste rett. I vikinge-tiden var denne ordningen noe modifisert; de tegnet en ring på bakken tre meter i diameter og satte to menn til å sloss der. Om en av dem ble skøvet utenfor ringen hadde han tapt, og vanligvis sluttet kampen med den første bloddråpen som traff bakken. Den første som ble hugget til blods hadde vanligvis tapt. Det var bare ikke så ofte de sloss til døden i vikinge-tiden. Ty ble lemlestet fordi han ikke var redd i det hele tatt, og av den grunn mistet han sin innflytelse, eller rettere sagt mistet mye av sin innflytelse. Hans tyreddhet lot den livsfarlige Fenris bite armen av ham, dermed måtte han vike for de andre Gudene. Den siste varianten av Holmgóngu som jeg beskriver her er en mildere form av den første hvor de sloss til døden, med unntak selvsagt hvor en av krigerene var så æreløs at han ga seg i live, eller når en av dem var så skadet at han ikke kunne sloss mer - da ga den andre seg med å angripe selvsagt, det er æreløst å hugge ned fallen mann. Forsåvidt var jo og disse kampene hvor en av dem ikke kunne sloss lenger til en av dem døde, da slike store skader sjelden var til å overleve i eftertid med den legehjelpen de kjente til på den tiden. Noe som var vel og bra, det er bedre å miste livet, enn å få ødelagt livet.

Forøvrig kan jeg nevne at Tys hellige øy ligger i Hórdaland sør og vest for Bjórgvinjar, et sted som heter Tysnes hvor det fremdeles står bautasteiner som ble satt i bronsealderen engang. Det er og klare tegn efter Nerbus dyrkelse slik vi kjenner den fra Tacitus sin beskrivelse i sin bok Germania. Det er uvisst hvem denne Nerbus er, men vi antar at det er et navn på Njórdr før han ble mer eller mindre erstattet av (eller delt opp i kan vi si) hans to barn, Freyja og Freyr. Det er og godt mulig at det er et annet navn på Jórd, som selvsagt betyr "Jord", altså jorden, som er Tórs mor og en av Ódins hustruer. Dette kan stemme tybra det og, da ritualet beskrevet i Tacitus' Germania er klart og tydelig et fruktbarhetsrituale forbundet med jorden.

Av den eldre garde har vi Guder som Ullr, Nerbus, og Ty som alle er mer eller mindre erstattet av andre Guder og glemt. Efter neste Ragnarók vil jo og dagens Guder erstattes, Ódin av sønnene Vídarr og Váli, Tór av sønnene Módi og Magni, Freyja av datteren Hnoss og så videre. Dette er en evig prosess, og det er egentlig bare et navnbytte på den samme Guden, for den samme Guden lever videre i sitt avkom, akkurat som oss mennesker.

Så tilbake til det jeg begynte med, nemlig redsel. Som sagt trenger vi redsel, hvis ikke lemlestes vi lik Ty ble, eller ennu verre, men det er to måter å være redd på, den ene er å reagere med frykt, den andre er å reagere med sinne. Hver til sin tid, sinne når du ser noen som skal drepe deg og frykt når du står ved kanten av et stup og holder på å falle ned.

Jeg lever idag fordi jeg reagerte med sinne istedenfor frykt når jeg fikk høre at kommunist-homsen skulle drepe meg! Hadde jeg reagert med frykt ville jeg i all sannhet vært en feiging, en som snart skulle dø.

Stolthet

Stolthet kan gjøre blind fra tid til annen, både på godt og vondt, det kan gi extremt mot, på godt og blindhet som gjør at man fortsetter på et blindspor som ikke fører noe sted uten at man snur vel medvitende om hvor det fører hen, på ondt.

Vi våkner

Det er mange ting som er lett å forstå i norrøn mytologi, det er egentlig logisk at Mimer ble drept av Njórdr, for glemmer vi ikke ting med tiden? Det er og logisk at Rimtussene og Jotnene, ikke tåler sollys, for er solen fremme i uvær og storm? de ville ukontrollerbare naturkreftene finnes sjelden når solen slikker jorden med sine lysstråler. Likevel har jeg aldri sett noen "professorer" tolke mytene slik. Hvorfor ikke? jo, "professorene" i norrøn mytologi har til nu vært opptatt av å finne ting i den nordisk- germanske mytologien som kan ha stammet fra den jødisk-kristne mytologien! Det virker som om det er dét de er mest opptatt av, å kristne den norrøne mytologien! Klarer de dét avvepner de hedendommen. Derfor har ingen av disse "professorene" klart å tolke hedendommen slik hedendommen burde vært tolket, utifra det livssyn vi får presentert gjennom heltediktene og sagaene!

Dette gjelder alt i den anti-kulturen vi lever i, vi må hele tiden være på vakt for ikke å bli lurt, vi må hele tiden være istand til å trekke våre egne konklusjoner, for stoler vi på det anti- kulturens slaver presenterer for oss blir vi garantert lurt! Det går ikke lenger an å undertrykke det norske folk med den jødisk-kristne misantropien, vi har fått nok! I tusen år har vi lidd under denne anti-kulturen, og nu er det norske folk iferd med å reise seg igjen, vi er endelig blitt et folk! Det begynte med enkelte angrep på anti-kulturen, som gravskjendinger og kirkebrenninger, men dét er bare en begynnelse. Atter engang vil Ódin kunne være stolt av sine sønner og døtre, atter engang vil Tór sloss side om side med norske Einherjere, vi skal i all sannhet bli et folk igjen!

Hver kirkebrann er en neve i "guds" stygge jødeansikt, når vi er ferdig skal "gud" og hans veike yngel ha fått så mye pryl at de ligger døde tilbake på bakken! Så skal vi kaste dem på sjøen. Det er der de hører hjemme, på bunnen av havet sammen med de andre Jotnene. Ódin er ikke kommet tilbake, for han forlot oss aldri. Det er Ódins styrke som er kommet tilbake, kanskje fikk han omsider en ny bit av Idunns frukt?

Samliv

I Vargsmål 1.del påstår jeg at kvinner er født til å holde seg til én mann, og at hun skal være tro mot han hele sitt liv. Til min store glede får jeg det moderne vitenskapelige beviset i en artikkel jeg kommer over. Kvinnen har et immunforsvar som er tysterkt i, og rundt, hennes vagina. Dette selvfølgelig fordi det er her liv skal skapes, og det er kvinnens mest dyrebare del av kroppen som trenger det beste av forsvar.

Kvinnen vil bygge opp en toleranse til den faste partnerens sæd efter omlag ett år. Dette forutsatt at hun ikke har samleie med noen andre i mellomtiden. Hun blir vant til mannens sæd, og hennes immunforsvar slutter å angripe sædcellene. Når hun blir gravid med denne mannen vil ikke hennes immunforsvar behandle fosteret som et fremmed legeme i kroppen. Dermed blir der langt mindre risiko for de vanlige bieffektene av graviditeten, enn det er hos de som blir gravid tidligere i forholdet, eller hvor hun har hatt flere partnere innen kortere tid enn ett år før hun ble gravid.

Hvis alle barna i familien har samme far faller riskoen ytterligere. På denne måten sparer man kvinnens immunforsvar for ni måneder med kamp mot et fremmed legeme i kroppen, og naturligvis vil derfor immunforsvaret ikke svekkes så mye hos kvinner som holder seg til én mann gjennom hele livet. Bytter kvinnen mann må hennes immunforsvar omstilles til å tolerere den nye mannens sæd, og det tar nok et helt år. Kvinner som lever et liv med hyppig bytte av partnere vil dermed svekke sitt immunsystem ustanselig! Slite det ut, eller rett og slett gjøre det så sterkt at om de blir gravide blir fosteret motarbeidet så mye at det ikke utvikler seg slik det skal.

Ginnungagap

Det hedenske livssyn er et dystert livssyn på mange måter. Samtidig som at vi aldri skal klage og at vi skal være positive, så har vi det hengende bak oss hele tiden; Ragnarók. Det er et livssyn, hvor for hver gang verden går under følger en apokatastasis. Uansett hva vi gjør er alt forutbestemt, med skjebnen i spissen. Dette gjelder alt, alt har sin skjebne. "Mennesket spår, skjebnen rår". Når vi dør kommer vi til et mellomstadie, et dødsrike, der skal vi tilbringe tid mens Nornene skal spinne en ny skjebnetråd til oss. Nornene heter Urdr, Verdandi og Skuld, altså blir vårt nye liv bestemt av det livet vi levde før vi døde (Fortid), hva vi lærte av det forrige livet, altså det vi er idag (Nutid) og det vi skal lære og bli i Fremtiden (Fremtid). Så blir vi født påny. Vi lever mange liv før verden går under atter engang.

Det hellige tallet hos de germanske folk er tallet ni. Dette er sluttens tall, det siste tallet (fra 1 til 9, det finnes ingen andre ekte tall. 0 er ikke et tall). Mange ganger har jeg fått servert teorien om at når Ódin blir hengt i Yggdrasil så er det bare en kopiering av myten om at Jesus ble korsefestet (eller festet til en stake som det er kommet frem i senere tid). Dette stemmer ikke, Ódin henger seg selv, Jesus blir hengt, Ódin spidder seg selv med spydet, Jesus blir spiddet av en romersk soldat, Ódin henges med tau, Jesus nagles fast, og til slutt så henger Ódin alene i tree, mens Jesus henges sammen med flere andre. Utfallet av hengingen er og forkjellig, Ódin havner på et stadie mellom liv og død, mens Jesus dør for så å senere stå opp fra de døde for så å dø igjen (hvis han da døde på korset i det hele tatt. ). Ódin lever videre, og som han sier det selv, voxer seg stor og trives vel. Han lærer runene om den andre siden, om døden. Så kommer vi inn på numerologi igjen, for mens Ódin henger i ni dager og ni netter, så henger Jesus bare i én dag (og en natt?).

Én er begynnelsens tall, begynnelsen på noe nytt, og det stemmer jo tybra da Jesus henging var begynnelsen på verdens største og verste landeplage noensinne, nemlig kristendommen! Ódin henger i ní dager, og ní netter, ni er sluttens tall, undergangens tall, og tallet for forberedelsen til en ny syklus. Før 1 kommer 9 (efter 9 kommer 10 og siden 0 ikke er noe tall er 10 lik 1 [1+0=1]). Han henger både netter og dager for å forberede og slutte både det mørke og det lyse i verden, både det feminine og det maskuline. De som er feig ser ofte ni lyse og ni mørke valkyrjer komme ridende mot seg, slutten er kommet, for godt og vondt, men og en ny begynnelse, den i Valhóll, i dødsriket. Ni er det eneste tallet som går opp i alle andre tall, som vist her;

1 ganger 9 er 9 2 ganger 9 er 9 (1 + 8 = 9) 3 ganger 9 er 9 (2 + 7 = 9) 4 ganger 9 er 9 (3 + 6 = 9) 5 ganger 9 er 9 (4 + 5 = 9) 6 ganger 9 er 9 (5 + 4 = 9) 7 ganger 9 er 9 (6 + 3 = 9) 8 ganger 9 er 9 (7 + 2 = 9) 9 ganger 9 er 9 (8 + 1 = 9)

Det er den niende måneden kvinnen føder barnet - slutten på svangerskapet - så det er også livets tall, men hele tiden ligger det dystre i bakgrunnen, for livets tall er og undergangens tall. Livet og døden flettes fint inn i hverandre og blir ett og det samme; existens. Døden er bare en del av vår existens. Vel vitende om at vi skal dø, og at vi evig kommer til å streve med vårt, blir det hele så meningsløst, ingen sann fred å få? ingen ekte hvile? ingen virkelig ro? Nei, alt er bare et slit og strev, til evig tid. Vi vet alltid hva som kommer til å skje og, for det er forutbestemt, vi kjenner vår skjebne -i alle fall mange av oss-, alt er bare en gjenntakelse av noe vi har gjort og levd tidligere. I tidligere liv, i tidligere verdener, i tidligere univers. Vi streber for å nå den nakne singularitet, for å bli étt igjen, men hver gang vi blir étt, så fødes det éne igjen, og alt må skje en gang til. Ingen begynnelse, ingen ende -evigheten. Likevel strever vi verre enn alle andre, med germansk effektivitet, for å forhindre at dette skal skje. Men vi må, akkurat som Ódin, alltid spørre Urdr om råd, se på fortiden efter råd, og den vet alltid hva som kommer, det er ingenting vi kan gjøre for å forhindre at den gjenntar seg. Slik er existensen, enten vi liker det eller ei.

Fremmede

Jeg er bokstavlig talt blåøyd. Mine øyne er blå, og jeg er ærlig. De som er ærlige tror lettere godt om andre enn de som er uærlige, man tror andre tenker som enselv. Vargsmål er ikke noe mindre ekstrem enn hvilken som annen propagandabok (les; bok som sprer en lære), det er bare det at jeg skjuler ikke hva jeg mener, jeg prøver ikke å kamuflere noe av det jeg sier, noe av det jeg egentlig vil.

Hadde Aftenposten sagt direkte at de egentlig ønsket å utslette hele vår rase og gjøre alle til degenererte bastarder, at de ønsket å vaske ut alt godt blod i det germanske folk med pakkis-blod og annet skittent blod, ville du da ha lest den eller tatt den seriøst? Nei, jødene vét at deres budskap er fullstendig uakseptabelt, og at de derfor må kamuflere det som "solidaritet", "menneskerettigheter", "giverglede", "fred", "harmoni", "godhet", "fellesskap" og ikke minst som kristendom og andre jøde-religioner! Dette har de alltid visst, og det er derfor de er så fordømt flink til å kamuflere propagandaen som de er! De må være suverent overlegne alle andre på dette punktet når de kan få gode germanere med rent blod til å sloss for sin egen rases utslettelse! Dette er også grunnen til at det finnes så mange jøder som studerer psykologi og psykiatri, for på den måten tilegner de seg kunnskaper om menneskehetens svake punkt som disse jødene kan utnytte i sin kamp for å tilintetgjøre alle oss andre, og til slutt seg selv som tidligere forklart i anledning drømmen om et evigvarende paradis! Finner jøden et svakt punkt på deg, er du ferdig!

Jég sier akkurat hva jeg mener, jég sier nøyaktig hva jeg vil oppnå, dét er noe du aldri vil se hos andre enn ekte samvittighetsfulle og raserene germanere! Det finnes ingen andre folk som er ærlige, enn det germanske. Alle andre er systematisk løgnaktige! I syden ler de av oss, vi er så lett å lure, dette ikke fordi vi er uintelligente, men fordi vi er ærlige! En bekjent i Sørafrika (med gresk opprinnelse) kunne ramse opp over tyve nedsettende kallenavn grekerene har på skandinavere, alle gikk på dette at skandinavere var så lett å lure på alle mulige måter. Vi er blåøyde, ærlige mennesker som ikke forventer å bli lurt i enhver anledning. I syden lyger de om alt, de snyter deg alltid om de får sjansen, de lurer deg alltid om de kan vinne noe på det!

Hvordan jeg vet dette? Nei, jeg har ikke blitt lurt, men jeg kjenner flere av disse folkene, en mengde italienere, grekere, et par portugisere og et par spanjoler, og selvfølgelig kjenner jeg noen som har opplevd ymse ting mens i syden på ferie. Av nordmenn som sitter i fengsel er det en besynderlig stor del som har søreuropeisk blod i årene.

Vi trenger ikke rasehygieniker Mjøens avhandlinger for å vite at det er et faktum at sydlandske mennesker er systematisk løgnaktige av natur! Forøvrig kan det nevnes at jo lenger vekk du kommer fra Skandinavia, jo mindre ærlighet finner du, med unntak av japanerene muligens, dog kun ekte japanere, altså japanere med samurai-æresbegrepet i god behold kan virkelig være ærlige.

Jeg har forøvrig bodd ett år i Irak og vært både i Syria, Libanon, på Kypros og i fengsel. Ja, for de som ikke vet det kan jeg jo nevne at det kryr av fremmedkulturelle "mennesker" i norske fengsel, 40% gjennomsnitlig på landsbasis. På en avdeling jeg satt på i Oslo Kretsfengsel var der 80% kulørte utlendinger, 10% hvite utlendinger og 10% nordmenn. Vi ble tilsnakket på engelsk av vaktene og av gangguttene når vi skulle få mat inn gjennom luken i døren, dette fordi disse var vant med at det ikke var noen som forsto norsk likevel, så de snakket like gjerne engelsk til alle mann så slapp de å måtte gjenta seg selv hele tiden. Heldigvis ga det seg etter noen uker da de hadde oppfattet at jeg var norsk. Den ene ganggutten som kom fra Sarpsborg ble stående i luken å prise seg lykkelig over at det var kommet en ny nordmann på avdelingen, endelig noen det gikk an å føre en intelligent samtale med. "Velkommen til Norge".

Jeg har ikke registrert noen forskjell mellom de kulørte utlendingene jeg møtte i det fri, og de jeg har møtt i fengselet. Det er kjeltringpakk alt sammen, unntak har jeg ikke registrert -foreløpig i alle fall!

Kompensasjon

Hvor mye mer er ikke kjærlighet til en hel nasjon, enn til étt usselt individ? Hvor mye større er ikke folket enn enkeltindividene som utgjør det? Jeg kan mislike, ja endog hate, enkeltindividene i folket, men som en helhet kan jeg elske dem. Alle de mislykkede, stygge, feige og uintelligente nordmenn som finnes, likevel kan jeg elske folket som en helhet. Hvor mange idioter er der vel ikke iblant oss? Det går ikke an å elske alle disse som de er, vi kan aldri elske alle enkeltindividene i folket, men vi kan elske folket!

Kjærlighet er noe av det som opptar oss mest og oftest, det vi tenker mest på, den vanlige mann og kvinne i gaten. Ønsket om å "finne den rette", om å bli "lykkelig". Hva er egentlig "lykke" for noe? For még er lykke hinsides all logikk, det går ikke an å være lykkelig! Lykke er et fiktivt begrep, en Gud på lik linje med alle andre Guder. Finner vi lykken vil det i enhver hensèelse føre til vår undergang.

At menneskene skapte Gudene, og ikke omvendt er jeg meget enig i, når det er snakk om slike Guder som lykke, kjærlighet, og dessverre som penger og makt. Jég ønsker også makt, makt til å kunne evoluere selv. Makt til å kunne ordne det slik at jeg alltid vil bli sterkere og bedre, for hvert liv jeg lever. Dette gjør jég ved å gjøre sterkere og bedre mitt folk, den gruppen jeg vil bli født påny i.

Ved å la de svake rasene og folkene dø ut forhindrer jeg også at noen av oss kan bli født påny i en mindre utviklet rase. Hvem som kan si hva som er en mindre utviklet rase? Jég - min sjel, min ånd, og mitt kjøtt og blod. Denne formen for makt er ikke en dårlig Gud, for det er en Gud som gir meg mulighet til å forbedre noe, istedenfor å bryte ned noe, som ér, nemlig mitt folk.

Makt har to ansikter, den som undertrykker for å være til nytte for makthaveren, og den som jeg representerer, nemlig den makt som undertrykker det svake for å være til nytte for makthaveren. To vidt forskjellige ting, for det svake skal undertrykkes og rykkes opp med roten, det er til det beste for oss alle, inkludert de som undertrykkes og rykkes opp med roten.

Idag er det slik at alt evalueres etter hvor mye det er verd i penger. Ikke alle vil innrømme at slik er det, men det er nok slik, enten vi liker det eller ikke, lykke inkludert, og kjærlighet. Hvis man mister noen som står en nær som et resultat av en ulykke, får man erstatning i penger alt ettersom hvor glad vi var i vedkommende. Ikke direkte, men indirekte. En gråtende datter som har mistet sin kjære far får garantert mer penger enn en som forholder seg mer likegyldig til farens dødsfall; kjærligheten evalueres i pengeverdi. Faren til den gråtende datter var mer verd, i penger, for henne enn faren til den som forholdt seg mer likegyldig til det hele. Dette er kun et hypotetisk eksempel, men det er liten tvil om at det er en vanlig problemstilling. Det illustrerer virkeligheten. Alt regnes i pengeverdi, absolutt alt! Til og med æreskrenkelse regnes i kroner og øre! Får noen oppreisning for noe, da får de det i kroner og øre!

Skipet

Jeg må sørge for at skipet holder seg flytende, før jeg kan bry meg om å reparere den ødelagte masten. Synker skipet spiller det liten rolle om masten er i orden eller ikke.

Ja, problemet er at det er fordømt mange som må reddes opp fra vannet også, av mannskap og last, og svikerene som seiler bort med folket i skipet som forårsaket skadene på vårt skip, de får vi heller vinke farvel og glemme, vi må redde det som reddes kan, så får alt det andre bare forsvinne og vaskes bort, av hard sjø og tidevann, som alt annet vrakgods. For vrakgods blir de til, det andre skipet, for de seiler rett mot stupet, inn i Jórmundgands dystre tomrom og ned i Ginnungagap, rett vest ned i dypet.

Psykopatologi

"Mann, du er overflødig" er en overskrift som slår mot meg idet jeg blar om i avisen en dag. En liten innledning lyder slik;

"Mannen. Du trodde han var høyreist, muskuløs og smal over baken. Jo, visst finnes han ennå. Men bare vent. Snart må vi kvinner velge mellom menn som er brede over baken og smale over skuldrene".

Det konkluderes med at alle menn vil se ut som Woody Allen i fremtiden, og at dette vil være et resultat av genetisk seleksjon. Muskelkraft, pågåenhet, mot og brede skuldre er patetisk i datalandskapet sies det. Mannen nærmer seg å bli en asexuell hybrid, ja allerede nu er det enkelte menn som ikke utvikler skjegg i det hele tatt, sædkvaliteten blir dårligere og dårligere, faktisk vil vi slutte å lage barn på naturlig måte ifølge denne "Ole Fyrand" som påstår å forske på dette. I fremtiden vil vi "shoppe" på "DNB-laben" og få nye mennesker iblant oss ved hjelp av fosterfabrikker.

Til min store glede brukes Arnold Schwarzenegger som eksempel på den "utdøende arten" av menn, og selvfølgelig Woody Allen som fremtidens menn, "Homo electus" som de kaller det. Hvilken annen kombinasjon kunne vel vært bedre for meg, når det gjelder å avsløre psykopatenes planer med menneskeheten? Woody Allen; den stygge jøden med briller, og Arnold Schwarzenegger den perfekte arier.

Det første som slår meg er; forfatteren av denne artikkelen må være jøde! Ingen andre kan stå frem og ikke bare påstå dette, men også si at det vil være en befrielse at mannen er i ferd med å bli borte. To hele sider i en avis med forherligelse av en asexuell hybrid mellom mann og kvinne. Hva var det jeg sa om jødenes ønske om å gjøre alle til hermafroditer? Hva var det jeg sa om jødenes ønske om å ødelegge, degenerere, det ariske mennesket?

Tja, kanskje er det virkelig slik, at vi og vår verden har degenerert så mye at denne profetien om fremtidens mann faktisk er sann, og ikke bare en jødedrøm? Men, alltid et men, sålenge det finnes sånne som még, sålenge ví finnes vil der alltid fødes gode sunne og sterke ariske barn på naturlig vis her i verden! Jeg blir forbannet når jeg leser denne artikkelen, jeg får lyst til å lage barn med flotte ariske kvinner bare på trass, bare for å gjøre denne profetien til skamme, jeg får lyst til å ringe en, flere venninner og be dem komme på besøk bare for at jeg skal gjøre dem gravide, så kan disse jødene sitte der, med sin brede bak, sine smale skuldre, og se på mine sunne friske og sterke ariske barn som banker opp deres jødeyngel, da kan de være så mye "Homo electus" de bare orker, så kan mine barn, "Homo Deus", gjøre alt jødene står for til skamme, alle deres profetier (drømmer) til skamme!

Jeg har allerede en datter, med en klisje på en perfekt og velegnet arisk mor, og dét varmer mitt hjerte enda mer når jeg leser møkk som denne artikkelen. Det er mange positive sider ved friske ariske barn, ikke bare de vanlige gledene.

Dessverre har de rett når det gjelder mye av det de sier, men kun for en del av befolkningen, den andre delen, sånne som meg og mine, vil fortsette som før med å få friske barn. Vi vil ikke dø ut som de påstår (håper på). Idag fødes flere og flere gutter som aldri vil utvikle skjeggvekst, gutter med elendig sædkvalitet, masse allergier, dårlig immunforsvar, astma, gutter som ikke har penis og testikler med unntak av en degenerert rest av det som skulle vært penis, gutter med psykiske problemer eller hjerneskader som følger av elendige og selvmotsigende gener (raseblanding), og så videre. Forurensingen får skylden.

Forurensing er sikkert en medvirkende faktor, men den viktigste faktoren er hverken p-pillebruk eller forurensing, det er raseblanding som er hovedårsaken til denne menneskelige degenerasjonen, og den svakes rett.

I det siste århundre, de siste femti årene, har vi degenerert umenneskelig fort, den svakes rett og raseblanding har fullstendig rasert menneskeheten, vel og merke den hvite delen av menneskeheten, spesielt den ariske. Angrepene på den ariske rase har vært enorme etter NS-Tysklands fall, det virker som om alle virkelig gikk inn for å utrydde den ariske rase, ledet og satt i virksomhet av jødene selvsagt! Systematisk angripes vår rase, daglig i pressen - de som tenker norsk ser det - i religioner (de jødiske), i politiske systemer (mest av alt i kommunismen som fortalt tidligere), i underholdning (spesielt Hollywood filmer), i vitser (blondinevitser for eksempel), i musikk, i historietimene i skolen og så videre.

De samme angriper arisk ideologi systematisk og med minst like stor effektivitet. Når det skal vises eksempler på hva ironi er brukes for eksempel denne teksten i en norsklærebok for universitetsstudenter;

DIKTATOR

Støvlene kommer
Støvlene kommer
Lekne som bikkjer
og dumme som får
Støvlene kommer
Støvlene kommer
Glemt er krigen som var i går
Så kanskje jeg kan bli diktator
Fryktet over hele verden
Holde taler, se på kart
Legga an en liten bart (1. strofe gjentas)
Så kanskje jeg kan bli diktator
Sende dem til ekvator
La dem farge jorden rød
La dem ligge der og dø
Kanskje jeg kan bli diktator
Kanskje jeg kan bli diktator

Teksten er skrevet av et band med navn Raga Rockers (Ræva Fuckers). En mengde dikt blir også gjenngitt i boken, som Harald Sverdrups "Der Führer ist tot" som håner Adolph Hitler. Det første som slår imot meg når jeg kommer til kapittelet om litteraturhistorie 1940 til 1990 er et dikt av Nordahl Grieg fra Veien frem 1936;

SPRINTERNE

Niggeren Owens sprinter,
germanerne stuper sprengt.
Det blonde Stadion undres,
og Føreren mørkner strengt.
Men tenk da med trøst på alle
jødiske kvinner og menn
som sprang for livet i gaten
dem nådde dere igjen!

Negeren Jesse Owens vant fire gullmedaljer i Tyskland under OL i Berlin 1936, dette blir trukket frem til stadighet og fremhevet, det blir sågar brukt som "bevis" på at den ariske rase ikke er alle andre overlegne. Så ler vi litt av de dumme rasistene, så får vi litt antipati mot "nazisme", dét er hensikten med å trekke dette frem til stadighet. Det virker visst ikke som om de har forstått at det at Jesse Owens vant fire gullmedaljer ikke rikker ett sekund ved vårt syn på vår egen rases overlegenhet og fortreffelighet, jada enkelte negerfolk er fysisk sterkest av alle menneskefolk, men hva hjelper det når de er dumme som dyr? At ariere som Koss, Dæhli, og Gudane vet hva de alle heter, vinner gullmedaljer i hytt og vær nevnes ikke ett ord om. Ja, både i sommer- og vintersport. Hysj, hysj!

Så kommer jeg til et kapittel som heter "Å påvirke med språket" hvor det vises to eksempler på propagandataler og en propagandaplakat. Plakaten er Nasjonal Samlings plakat med skriften "Med nordmenn for NORGE" med o'en i Norge formet som solhjul og med bilde av en skikkelig arier. De fleste ekte nordmenn vil huske denne plakaten, de fleste fra annen litteratur. Den ene talen er et utdrag fra en tale Mussolini holdt en eller anne gang, og den andre talen er et utdrag fra samtaler med Hitler. Utdrag selvfølgelig fordi at studentene ikke skal få med seg poenget i talen. Så dette er altså det studentene mates med på universitetet, fullstendig anti-arisk propaganda, gjennomført anti-arisk. Hurra for utdannelsen her i landet!!!

Dette er bare noen eksempler fra en lærebok på over 400 sider, jeg er rystet. Jeg holder på å lære meg norsk språk bedre, og for å kunne gjennomføre det, må jeg for pokker pine meg gjennom slik møkk-litteratur. Ja, forutsatt at jeg vil ha papirer på min utdannelse selvsagt, det går jo fint å lære seg bedre norsk uten å gå på skole eller ta noen offisiell utdannelse, ja faktisk vil jeg påstå at man klarer seg langt bedre i norsk uten slike lærebøker, enn man gjør med. Det jég har lært av å studere norsklærebøkene på gymnas- og universitetsnivå er utvilsomt psykopatologi, "læren om syke sjeler". Jeg utnevner meg selv til Psykopatolog.

De siste årene har min gjennomgang av skoleverkets lærebøker forholdt seg mer som studier i psykopatologi enn noe annet. Konklusjonen er klar; skoleverket og dets lærebøker er sykt, gjennomført forpestet av fremmede (jødiske) tanker og mål! Med den læren vi mates med der er det ikke rart barna våre fødes uten penis og med flere allergier enn hår på hodet (ja, for hår i ansiktet får de jo aldri). Jeg husker det var snakk om at det stinket bensin av hjernen på en død bekjent sniffer av en venninne av meg, han var obdusert og når obdusenten åpnet hodet slå bensinstanken imot ham. Dere skulle bare visst hva det stinker av sjelen til de med høy utdannelse. Det lukter ikke friskt.

Dødskammeret

Mange vil kanskje tro at jeg er imot utdannelse siden jeg sier dette. Nei, det er jeg ikke, på ingen måte, men jeg er imot den "utdannelsen" vi kan få, og får idag. Barneskolen og barnehagen er innledningen til den totale ødeleggelsen av det sterke og friske mennesket, her skal grunnlaget for ødeleggelsen dannes. Vi skal sitte så og så lenge på skolebenken, vi skal synge masse jødisk-kristne sanger, vi skal sosialiseres, vi skal formes etter et bestemt mønster satt av jøder og rødstrømpede kommunisthorer!

Gangen utenfor klasserommet er det siste rommet vi får leve i. Livet til de fleste nordmenn sluttet nettopp her, for inne i klasserommet ble det tatt ifra fra, de ble drept. Ikke fysiske sett tatt livet av, men åndeligt og intellektuelt avlivet!

For meg tonet livet seg som noe fint, helt til jeg ble tvunget til å begynne i barnehagen. 3 år gammel klatret jeg over gjerdet på barnehagen, og løp hjem. Jeg rømte! Dette var bare første gangen. Fra jeg var 3 år gammel, til jeg ble seks år gammel ble jeg skilt fra min mor, gråtende fem dager i uken, det samme var situasjonen det året jeg gikk på skole i Irak. Jeg hatet barnehagen, alle barnehagene jeg ble tvunget i, og jeg lærte å hate "kvinnefrigjøringen" (les; barnemishandlingen). Min mor var en "suksesskvinne", en som var i arbeid som min far. Som "alle" unge foreldre hadde mine dårlig råd, vi bodde i gamle rekkehus og kjørte rundt i en gammel Renault 4 (tror ikke den modellen eksisterer lenger, jeg har i alle fall ikke sett noen på mange år), så min mor måtte også arbeide. Det ble bedre etterhvert når de arbeidende foreldrene mine avanserte i sine stillinger, "Hurra!".

Jeg har hørt noen skrekkhistorier om "barnehagementaliteten" (dobbel betydning) på 70'tallet, at barnehage var så flott og fint, at det var en slags "trend" å ha barna i barnehage. En "mirakelkur" for å få "korrekte" unger.

En bergenskvinne sammenlignet det å putte barn i barnehage med lobotomi i et debattprogram på fjernsynet, jeg må si det er den beste sammenligningen jeg kan komme med. Barnehagen tok i alle fall mitt lív, min livsglede. Etter at jeg sluttet i barnehagen har jeg aldri hatt virkelig lyst til å leve, aldri funnet noen ekte glede i livet. Sakte men sikkert tok barnehagen og barneskolen livet av min livsglede. "Lobotomi". Det som er igjen er et liv som skrider frem på pliktfølelse, plikt til å gjøre det bedre for de som kommer etter meg. Jeg har ingenting imot å ta liv, men å ødelegge liv byr meg sterkt imot! Og i utspekulert konspirasjon ødelegger barnehagen og skolen sammen livene våre.

Det er ikke bare jég som har mistet livet mitt på grunn av "kvinnefrigjøring", dette gjelder all ungdom født etter at barnehagene kom i drift. "Barnehage", ja vi kan vel like gjerne kalle det for konsentrasjonsleire, hvor feministsvinene konsentrerer ungene sine mens de utvikle maskuline trekk i sjelen sin i mellomtiden!

Gymnaset er den mest intense fasen av jødifiseringen av elevene! Universitetet er en videreføring av denne intense jødifiseringen, men gymnaset er gale nok i seg selv, gale nok til å utrydde den siste rest av sunnhet i elevenes sjel! Noen overlever vel, men det er ytterst få. Universitetet skal erstatte tomrommet der sjelen var, med en jødisk sosialist-sjel, det er den samme sjelen alle elevene får, alle skal males i én farge!

Utdannelsen er bare en heldig bi-effekt til dette, unnskyldningen jødemakten bruker for å få lurt oss inn i deres sataniske maskineri! "Nazistene" puttet funksjonshemmede, sigøynere og jøder i konsentrasjonsleire, idag puttes alle barn og all ungdom i konsentrasjonsleire!

Så hva er alternativet? Alternativet er mødre som er hjemme med barna sine, fedre som jobber nær hjemmet, som på bondegårder, og foreldre som vier mer tid og krefter på barna sine. Jég kan ikke tenke meg noe annet enn å være hjemme med barna mine, å undervise for dem og leve sammen med dem som fedre skal. All undervisning kan gjøres via lek, eller gjøres til lek, og på den måten kan vi gi undervisning en plass i hjertet i barna, istedenfor å gi den en plass i hatet og mistrivselen skolen skaper.

Jeg husker ennå det min far lærte meg, ikke bare det han lærte meg, men også hvordan, hvor og i hvilke omgivelser, og hvem andre som var tilstede hvis noen i det hele tatt. På nedsiden av rekkehuset i Odinsvei, da jeg var 5-6 år gammel såvidt jeg husker, lærte han meg hvordan jeg skulle holde kniven, at jeg aldri skulle smi mot meg, men at jeg skulle smi fra meg, han lærte hvordan jeg skulle rekke kniven til andre om de ba om den. Han sto over meg og bøyde seg ned for å vise meg, så satt han seg ned på det ene kneet, vèd sto oppstilt langs husveggen, og ingen andre var der, bare meg og min far, med en liten tollekniv med rødt håndtak. Alle knutene og navnene på knutene lærte jeg av ham sammen med min bror mens vi stod på bryggen han hadde snekret selv rett utenfor Fitjar på Stord på landstedet vi ferierte på om somrene. En svart brygge, malt med tjære tror jeg. Vi øvde oss med grått tau på en bjelke som stakk opp og som fungerte som hjørnestøtte på bryggen. Halvstikk og båtmannsknopp med flere.

Jeg kunne fortsatt med å eksemplifisere ting jeg lærte av min far, og som jeg dermed har et godt forhold til, men dette får holde. Poenget er at det han lærte meg, eller det min mor lærte meg, forbinder jeg med noe positivt, mens alt som jeg har lært på skolen - det lille jeg lærte der - forbindes med noe utelukkende negativt, med tvang og trusler! Med unntak av akkurat det å lære å skrive og lese, å telle og grunnleggende regning, så har jeg ikke lært noe som helst på skolen. All historie, rettskriving utover det grunnleggende, matematikk, fysikk, biologi, religion, og så videre, har jeg lært ved å lese bøker selv, ved å ha interesser som utviklet mitt kunnskapsnivå på mange punkter. Skolen var fullstendig bortkastet. Ironisk nok lærte jeg alt de ikke ville jeg skulle lære på skolen - jeg lærte å hate sosialisme, de svake, systemet og jødisk-kommunistiske rødstrømpehorer for eksempel!

Den eneste gode undervisning er den foreldre gir sine barn og den man selv gir seg. Lær barna å lese, å skrive, og noen andre språk, så klarer de resten selv, for alt dette vil dermed forbindes med noe godt og trygt, og dermed vil barna kunne nærmest leke seg frem til en utdannelse. Det vil være gøy å lese, "for mamma lærte meg det". Dét er poenget.